Traje do: 30.04.2019.

BH Telecom i kompanija Huawei od 2. do 30. aprila organizuju nagradnu igru pod nazivom “SMARTPHONE 4 SMARTPEOPLE”

Svi korisnici koji instaliraju mobilnu aplikaciju “SMARTPHONE 4 SMARTPEOPLE” imaju pravo učešća u nagradnoj igri.

Nakon instaliranja aplikacije, potrebno je izvršili registraciju te u zadatim terminima poslali tačne odgovore na postavljena pitanja.

Učesnici će tokom nagradne igre prikupljati bodove na sljedeći način:

  • dnevno učesnici mogu igrati samo jednu igru, resetovanje će se desiti svakog dana u ponoć u 00:00 sati, kada će započeti ponovo igru,
  • potrebno je odgovoriti na 5 pitanja u toku igre,
  • učesnici moraju u roku od 25 sekundi odgovoriti na sva pitanja.

Učesnik će za svaki tačan odgovor dobiti određeni broj bodova, a na kraju zbrojem bodova i vremenskog koeficijenta će biti rangiran.

Nagrade su:

  • Huawei Mate Pro 20
  • Huawei P 20 lite
  • Huawei Mate 20 lite

Dobitnici tri nagrade su učesnici koji su u najkraćem vremenskom roku poslali tačne odgovore na sva pitanja.

Pravilnik nagradne igre

Na osnovu člana 17. stav (7) Zakona o igrama na sreću («Službene novine Federacije BiH«, broj 48/15 i 60/15), Foto Art d.o.o, Paromlinska 42, 71000 Sarajevo, (u daljem tekstu: Organizator), utvrđuje sljedeća pravila nagradne igre (u daljnjem tekstu: Pravila).

Nagradna igra “SMARTPHONE 4 SMARTPEOPLE”

Član 1.

Foto Art d.o.o. za klijente Dimotel d.o.o. i BH Telecom d.d. Sarajevo organizuje nagradnu igru za punoljetna fizička lica (rezidente) na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, (u daljem tekstu: Korisnici).

Član 2.

Svrha nagradne igre je promocija pametnih telefona marke “Huawei” koji su u ponudi BH Telecoma.

Član 3.

Nagradna igra se organizuje pod nazivom “SMARTPHONE 4 SMARTPEOPLE” u trajanju od 02.04. do 30.04.2019. godine, uključujući oba datuma.

Član 4.

Pravo na učešće u nagradnoj igri imaju:
Svi korisnici aplikacije, punoljetna fizička lica rezidenti na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, koji su instalirali mobilnu
aplikaciju “SMARTPHONE 4 SMARTPEOPLE”, izvršili registraciju te u zadatim terminima poslali tačne odgovore na postavljena pitanja.

Korisnici će tokom nagradne igre prikupljati bodove na sljedeći način: Korisnik dnevno može igrati samo jednu igru, resetovanje će se desiti svakog dana u ponoć u 00:00 sati, kada će započeti ponovnu igru, dakle svakog dana u periodu trajanja nagradne igre korisnik će moći igrati igru koja se sastoji od 5 pitanja.

Pitanja su random, i ukupno će ih biti 150 (30 dana x 5 pitanja). Korisnik mora u roku od 25 sekundi odgovoriti na sva pitanja. Korisnik će za svaki tačan odgovor dobiti određeni broj bodova.

Korisnik će na kraju, zbrojem bodova i vremenskog koeficijenta, biti rangiran. Algoritam koji je odgovoran za bodovanje: Bodovipitanja * (preostaloVrijemeOdgovora/289)

Član 5.

U nagradnoj igri ne mogu učestvovati zaposleni u BH Telecomu d.d. Sarajevo, agenciji Foto Art d.o.o. i Dimotel d.o.o., kao ni
članovi njihove uže porodice i sve ostale osobe koje imaju pristup podacima u vezi sa nagradnom igrom.

Član 6.

Nagradni fond ukupno čini 3 nagrade (prva, druga i treća), ukupne vrijednosti 3.334,50 sa PDV-a, i to:

  1. Huawei Mate 20 PRO – 1.895,40 KM sa PDV-om
  2. Huawei P20 Lite – 795,60 KM sa PDV-om
  3. Huawei Mate 20 Lite – 643,50 KM sa PDV-om
Član 7.

Dodjela nagrada izvršit će se za prva tri rangirana korisnika mobilne aplikacije, koja će biti određena navedenim algoritmom. Tročlana komisija koju izabere Organizator će pratiti regularnost toka nagradne igre.

Dobitnici tri nagrade su zapravo oni korisnici koji su u najkraćem vremenskom roku poslali tačne odgovore na sva pitanja.
Korisnici će tokom trajanja nagradne igre imati stalni uvid u rang listu prikupljenih bodova i trenutnoj poziciji, kao i na samom kraju kada se nagradna igra okonča dana 30.04.2019. u 23:59 sati.

Dobitnici nagrade će najkasnije 5 dana od završetka nagradne igre biti obaviješteni o dobitku, shodno podacima koje su unjeli putem registracije na mobilnoj aplikaciji. Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade u roku od 5 dana na osnovu ostavljenih kontakt podataka, dobitnik gubi pravo na nagradu, a obavještavaju se alternativni dobitnici u narednih 5 dana.

Član 8.

Dobitnici nagrada pristaju i ovlašćuju Organizatora da se prilikom dodjele nagrada i objave članaka i reportaža koristi njihovim ličnim podacima (ime, prezime i grad) i fotografijama bez prava na naknadu.

Član 9.

Preuzimanje nagrade:
Dobitnici su dužni preuzeti nagradu u roku od 30 dana od prijema obavještenja putem telefona, odnosno od objave na web
stranici BH Telecoma. Dobitnici nagrada nemaju pravo tražiti zamjenu nagrade za neku drugu vrstu nagrade niti isplate novčane protivvrijednosti osvojene nagrade.

Ako dobitnici nagrade u navedenom roku od 30 dana ne verificiraju status dobitnika nagrade i ne preuzmu nagrade, Organizator će ih ponovo, u roku od 8 dana od isteka navedenog roka, obavijesti o osvojenoj nagradi, te odrediti naknadni rok za preuzimanje nagrade, koji ne može biti duži od 8 dana od dana prijema druge obavijesti o osvojenoj nagradi.

Ako dobitnik nagrade ni u naknadnom roku ne preuzme osvojenu nagradu, gubi pravo na nagradu.
Sa svim nagradama koje eventualno ne budu preuzete, Dimotel d.o.o. će raspolagati na način koji bude odredio.

Član 10.

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradom, osim poreza na dohodak dobitnika nagradnih igara u skladu sa važećim zakonskim propisima. Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku.

Učesnici prihvataju da Organizator nije, niti će na bilo koji način biti odgovoran za ikakve obaveze, garanciju ili jamstvo koje
bi, bilo po zakonu ili po prirodi stvari, mogli nastati u vezi s bilo kojom nagradom, što uključuje, ali se ne ograničava na kvalitet, mehanička svojstva ili prikladnost nagrade.

Isporučioci nagrada, odnosno proizvođači/trgovci/distributeri od kojih je Organizator nabavio nagrade, obavezni su da, uz
priloženi garantni list ili drugu validnu dokumentaciju, otklone eventualne nedostatke na nagradama.

Član 11.

Ime, prezime i grad dobitnika biće objavljeni na web stranici BH Telecoma www.bhtelecom.ba i u dnevnoj novini.

Član 12.

Nagradna igra se može prekinuti u slučaju djelovanja više sile.

Član 13.

Učesnici nagradne igre će se upoznati s Pravilima objavljivanjem u dnevnim novinama, a Pravila će tokom trajanja nagradne igre biti dostupna i na web stranici www.bhtelecom.ba.

Član 14.

Odobrenje za organizovanje nagradne igre i saglasnost na Pravila nagradne igre je dalo Ministarstvo finansija/financija FBiH
Rješenjem broj: 05-15-1-264/19-T.B. od 01.04.2019. godine

_______