Traje do: 29.12.2019

Učestvujte u velikoj decembarskoj nagradnoj igri BH Telecoma i osvojite neku od 5 glavnih, 8 sedmičnih ili 48 dnevnih nagrada!

Učesnik nagradne igre postajete automatski, ako do 29. decembra podnesete zahtjev za bilo koji paket usluga Moja TV  ili ako zamjenite SIM karticu USIM karticom, bez obzira da li ste pretplatnik naših mobilnih usluga, korisnik usluga sa kombinovanim načinom plaćanja ili prepaid/Ultra korisnik!

Mobiteli poznatih brendova: Samsung, Huawei, Nokia, Sony, Xiaomi, Croscall, LG, Vivax , kao i Tesla TV smart uređaji, čekaju možda baš Vas.

VESELI DECEMBAR je da RAZVESELI VAS!

Imena dobitnika ćemo objavljivati svakodnevno od ponedjeljka do petka na web stranici i FB stranici BH Telecoma.

Nagradna igra je za korisnike fizička lica.


Više o pravilima nagradne igre pročitajte ispod…

Pravilnik nagradne igre

1. ORGANIZATOR

Organizator Nagradne igre je BH Telecom d.d. Sarajevo (sjedište: Franca Lehara br. 7, Sarajevo ID broj: 4200211100005) u daljem tekstu: ”Organizator”. Nagradna igra se priređuje s ciljem promoviranja usluga BH Telecoma.

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra pod nazivom „Veseli decembar – svaki dan ekstra dar!“ počinje 2.12.2019. i traje do 29.12.2019. godine. Pravila nagradne igre će biti objavljena u ponedjeljak, 2.12.2019. godine u dnevnim novinama, web stranici (www.bhtelecom.ba) i Facebook stranici BH Telecoma.

3. PODRUČJE ORGANIZACIJE I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Područje Federacije Bosne i Hercegovine.

4. PRAVO NA UČEŠĆE I NAČIN UČESTVOVANJA

U ovoj nagradnoj igri učestvuju fizička lica Federacije Bosne i Hercegovine. Pravo za učešće stiču automatski lica koja podnesu zahtjev za uslugu Moja TV (bilo koji paket), kao i svi postpaid i prepaid korisnici usluga mobilne mreže BH Telecoma koji izvrše zamjenu SIM kartice za USIM karticu, u toku trajanja nagradne igre. Pravo na učešće u ovoj nagradnoj igri nemaju osobe zaposlene u BH Telecomu d.d. Sarajevo, kao ni članovi njihove uže porodice (bračni drug i djeca).

Dobitnici nagrada pružiće sve informacije i dokumente potrebne da bi se mogla primjeniti Pravila ove nagradne igre, kao i odgovarajući zakoni. Ako je dobitnik bilo koje od nagrada maloljetna osoba, podobna je da primi nagradu samo uz odobrenje roditelja ili zakonskog staratelja.

5. OPIS TAKMIČENJA

Nagradna igra će se odvijati 28 dana u 4 sedmična ciklusa. Pravo za učešće u nagradnoj igri se stiče automatski, a bazu učesnika nagradne igre će činiti dvije grupe učesnika:

 • fizička lica koja u periodu trajanja nagradne igre podnesu zahtjev za bilo koji paket usluge Moja TV, i
 • fizička lica, korisnici usluga mobilne mreže BH Telecoma (prepaid i postpaid) koji u periodu trajanja nagradne igre izvrše zamjenu SIM kartice USIM karticom (u skladu sa Cjenovnikom i važećim uvjetima BH Telecoma).
6. NAGRADE

Nagradni fond u ovoj nagradnoj igri čini 61 nagrada, ukupne vrijednosti 19.010,13 KM bez PDV-a, i to:

 • pet glavnih nagrada raspoređenih na sljedeći način:
  • dvije glavne nagrade za postpaid korisnike usluga mobilne mreže BH Telecoma:
   mobitel Samsung Galaxy S10+ DS (vrijednosti 1.524,59 KM bez PDV-a) i mobitel Nokia 6.2 (vrijednosti 499,47 KM bez PDV-a),
  • jedna glavna nagrada za prepaid korisnike usluga mobilne mreže BH Telecoma:
   mobitel Huawei P30 DS (vrijednosti 950,00 KM bez PDV-a),
  • dvije glavne nagrade za fizička lica koja podnesu zahtjev za uslugu Moja TV (bilo koji paket):
   mobitel Sony Xperia XZ3 (vrijednosti 1.270,65 KM bez PDV-a) i mobitel Xiaomi Mi 9T Pro (vrijednosti 708,00 KM bez PDV-a
 • osam sedmičnih nagrada raspoređenih na sljedeći način:
  • četiri sedmične nagrade za korisnike usluga BH Mobile (zbirno postpaid i prepaid):
   dva mobitela Crosscall Action-X3 (jedinične vrijednosti 666,70 KM bez PDV-a) i dva mobitela Samsung Galaxy A50 (jedinične vrijednosti 528,81 KM bez PDV-a)
  • četiri sedmične nagrade za fizička lica koja podnesu zahtjev za uslugu Moja TV (bilo koji paket):
   četiri TV uređaja TESLA TV 55“ T607 UHD Smart (jedinične vrijednosti 571,50 KM bez PDV-a)
 • 48 dnevnih nagrada raspoređenih na sljedeći način:
  • 24 dnevne nagrade za korisnike usluga mobilne mreže BH Telecoma (zbirno postpaid i prepaid):
   24 mobitela LG K9 (jedinične vrijednosti 162,93 KM bez PDV-a) i
  • 24 dnevne nagrade za fizička lica koja podnesu zahtjev za uslugu Moja TV (bilo koji paket):
   24 mobitela Vivax Fly V1 (jedinične vrijednosti 227,92 KM bez PDV-a)
7. IZVLAČENJE DOBITNIKA NAGRADA

Nagrade će biti ravnomjerno raspoređene na 4 sedmična ciklusa. Dobitnici nagrada, ukupno 61 (pet glavnih nagrada, osam sedmičnih i 48 dnevnih nagrada) biće dobiveni sistemskim odabirom. Izvlačenje dobitnika nagrada vršit će se svakodnevno od ponedjeljka do petka (za prethodni dan), osim petka, subote i nedjelje, koji će biti izvučeni prvi naredni radni dan. Sedmični ciklus podrazumijeva 2×6 dnevnih nagrada i 2×1 sedmičnu nagradu (dvije baze učesnika nagradne igre: podnosioci zahtjeva za uslugu Moja TV i korisnici usluga mobilne mreže BH Telecoma).

Dobitnici dnevnih i sedmičnih nagrada iz baze korisnika usluga mobilne mreže BH Telecoma, bit će izabrani iz svih realiziranih zamjena SIM/USIM kartica (združeni prepaid i postpaid korisnici). Glavne nagrade, ukupno pet, bit će izvučene najkasnije tri radna dana po završetku nagradne igre. Pet glavnih nagrada bit će raspoređene na sljedeći način:

 • dvije glavne nagrade za postpaid korisnike usluga mobilne mreže BH Telecoma,
 • jedna glavna nagrada za korisnike prepaid usluga mobilne mreže BH Telecoma, i
 • dvije glavne nagrade za podnosioce zahtjeva za uslugu Moja TV.

Komisija čije će članove imenovati BH Telecom, pratit će regularnost izvlačenja, te provjeru tačnosti podataka dobitnika nagrada.

8. OBJAVA DOBITNIKA NAGRADA

Objava dobitnika nagrada vršit će svakodnevno, od ponedjeljka do petka, osim petka, subote i nedjelje, koji će biti objavljeni prvi naredni radni dan/ponedjeljak. Imena dobitnika dnevnih i sedmičnih nagrada će biti objavljena na www.bhtelecom.ba i Facebook stranici BH Telecoma, a spisak svih nagrađenih i u dnevnoj novini, najkasnije 5 radnih dana od datuma okončanja nagradne igre.

9. OBAVJEŠTAVANJE I VERIFIKACIJA DOBITNIKA I URUČIVANJE NAGRADA

Dobitnici u ovoj nagradnoj igri će telefonskim putem biti obaviješteni o dobitku nagrade. Tom prilikom su dužni verificirati/prihvatiti status dobitnika i dati saglasnost za objavu imena, prezimena i grada iz kojeg je dobitnik (web i FB stranice BH Telecoma, dnevne novine). U suprotnom, gubi se pravo na ostvarivanje dobitka, odnosno dodjelu nagrade. Sve nagrade koje eventualno ne budu dodijeljene, zadržava Organizator za svoje svrhe. Organizator se obavezuje da će svim dobitnicima uručiti nagrade najkasnije 30 dana od objavljivanja dobitnika.

10. PREUZIMANJE NAGRADA

Nagrade će se preuzimati u prostorima BH Telecoma u Sarajevu, Franca Lehara 7, radnim danima ponedjeljak-petak od devet do petnaest sati, ili drugačije, prema mogućnostima i dogovorima sa dobitnicima. Pri preuzimanju nagrada dobitnici su dužni da potpišu Prijemnicu nagrade, sa navedenom nagradom. Identifikacija dobitnika nagrada će se vršiti uz prezentaciju njihove lične karte ili putne isprave.

11. POREZ, ZAMJENA, PRENOS I ODGOVORNOST U VEZI S NAGRADOM

Organizator, BH Telecom, odgovoran je za plaćanje PDV-a (osim PDV-a u dijelu nagradnog fonda koji obezbjeđuju dobavljači terminalne opreme), uključujući i porez na lični prihod dobitnika (11,11 % vrijednosti nagrade), koji je obaveza dobitnika nagrade. Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Isporučioci nagrada, odnosno proizvođači/trgovci/distributeri od kojih je BH Telecom nabavio nagrade, obavezni su da, uz priloženi garantni list, otklone eventualne nedostatke na nagradama: mobitelima ili TV uređajima.

12. OTKAZIVANJE

Organizator ima pravo da jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, uz obavještenje, ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. Ukoliko nastane neka od navedenih okolnosti, izvlačenje i distribucija nagrada biće odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, nezavisno od potrebe za njenim eventualnim objavljivanjem.

U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati. Nagradna igra se može prekinuti prema odluci Organizatora, BH Telecoma, u slučaju više sile, materijalnih povreda, te zloupotreba Pravila nagradne igre. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju prekida nagradne igre iz navedenih razloga.

13. ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Samim učešćem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvataju da ih ova Pravila obavezuju. Odluke Organizatora donesene prema Pravilima nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike. Organizator ima pravo da jednostrano dopuni ili promijeni Pravila, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva finansija FBiH te javno objavljivanje na web stranici BH Telecoma na kojoj su Pravila i objavljena. Odobrenje za organizovanje nagradne igre i saglasnost na Pravila nagradne igre je dalo Ministarstvo finansija/financija FBiH Rješenjem broj: 05-15-1-1181/19-T.B. 28.11.2019. godine.

14. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Organizator nagradne igre, voditelj baze ličnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama. Dobitnici nagradne igre izričito su saglasni da Organizator može koristiti njihovo ime i adresu (navodeći samo grad) u vezi s primopredajom nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javnog obavještenja o rezultatima nagradne igre.

15. SLUČAJ SPORA

U slučaju spora između Organizatora i učesnika ove nagradne igre nadležan je Opštinski sud u Sarajevu

_______