Traje do: 28.12.2018.

Pravilnik nagradne igre

Promociju ”Čini dobra djela” organizira i provodi Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo i Barlan B-H d.o.o. (u daljem tekstu: Organizator).

Promocija započinje 13.12.2018. godine i traje do 28.12.2018. godine.

U promociji mogu učestvovati svi oni koji imaju prebivalište na području Bosne i Hercegovine.
Učešće u promociji je besplatno.

Svrha organiziranja je podrška promociji Coca-Cola proizvoda.

Način učestvovanja u promociji je slijedeći:

a) Dijeljenjem promotivnog Coca-Cola Instagram posta na ličnom Instagram profilu uz kreativan opis te korištenjem #cinidobradjela stiče se pravo na učešče u promociji ”Čini dobra djela”.

b) Učesnik je dužan podijeliti promotivni post sa Coca-Cola Instagram profila na sopstveni Instagram profil uz kreativan opis kojim ispunjava naznačeni izazov.

c) Uposlenici Organizatora i Zastupnika digitalne agencije Expiscore d.o.o., koja informatički podržava organizaciju ove promocije birat će 5 najkreativnijih opisa podijeljenog posta, te na kraju promocije proglasiti pobjednika.

d) Organizator zadržava pravo objave i moderacije sadržaja pri objavljivanju, koji učesnici dijele na Instagramu uz #cinidobradjela.

e) Učestvovanjem i osvajanjem jednog od 5 mjesta na kraju nagradne igre učesnik stiče pravo na poklon. Pokloni se isključivo dodjeljuju pobjednicima izazova.

f) Učesnici koji osvoje jedno od 5 mjesta u nagradnoj igri osvajaju VR box, kapu Djeda Mraza i Coca-Colu.

g) Pobjednik će biti proglašen na Facebook stranici Coca-Cole, www.facebook.com/CocaCola i na Instagram profilu Coca-Cole, www.instagram.com/cocacolabih.

Opis koji učesnici budu pisali uz podijeljen promotivni post moraju ispunjavati uslove iz izazova, ne smiju sadržavati prikriveno ili otvoreno reklamiranje i moraju biti u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine. Opisi ne smiju sadržavati niti promovirati rasne, etničke, religijske ili drugu vrstu diskriminacije. Opisi posta koji prekrše neke od navedenih pravila bit će diskvalifikovani bez upozorenja.

Predviđeno je ukupno pet poklona koji će biti dodjeljeni pobjednicima nagradne igre.

Informaciju o načinu preuzimanja poklona moguće je dobiti svakim radnim danom putem info linije: 080 020 100 od 09 do 16:30 sati.

Pokloni će biti dostavljeni putem brze pošte u roku od 20 radnih dana od dana proglašenja pobjednika.

Dobitniku poklon može biti dodijeljen samo u slučaju da se predoči valjan identifikacioni dokument (lična karta, pasoš).

Ukoliko dobitnik ne bude dostupan na poziv dostavljača dva puta, ili ne bude prisutan na dogovorenoj lokaciji za dostavu dva puta, poklon će automatski biti dodijeljen drugom učesniku kojeg Organizator proglasi za dobitnika nagrade.

Nije dozvoljena nikakva zamjena poklona njenom vrijednošću u novcu. Pokloni se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku.

Pravo na učešće nemaju osobe zaposlene kod Organizatora, osobe zaposlene kod Barlan B-H d.o.o, kod partnera koji direktno učestvuje u ovoj nagradnoj igri, kod neovisnih partnera, u reklamnim agencijama uključenim u ovu promociju, kao i najbliži članovi porodice bilo koje od navedenih osoba.

Učešćem u promociji potvrđujete da ste saglasni ustupiti svoje lične podatke Organizatoru. Lični podaci koje ste ustupili koristit će se isključivo za potrebe ove promocije. Lični podaci koji se prikupljaju su sljedeći: ime i prezime, adresa, broj telefona.

Podaci se prikupljaju isključivo u svrhu kontaktiranja dobitnika, kako bi im se mogla poslati nagrada koju su osvojili. Svi podaci prikupljeni u ovoj promociji izbrisat će se 30 dana nakon završetka promocije. Pristup tim podacima imaju Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo i Barlan B-H d.o.o. i Zastupnik digitalne agencije Expiscore d.o.o., za vrijeme promocije i do 30 dana
nakon njenog završetka.

Samim učešćem u ovoj promociji učesnici prihvaćaju da ih ova Zvanična pravila obavezuju.

The Coca-Cola Company na svojim internetskim stranicama ne prikuplja podatke koji bi omogućavali ličnu identifikaciju pojedinaca (na primjer: ime i prezime, adresu, telefonski broj, elektronsku adresu), osim ako nam ti podaci ne budu proslijeđeni dobrovoljno. Ukoliko ne želite da imamo pristup vašim ličnim podacima, nemojte nam ih prosljeđivati.

Ova promocija nije ni na kakav način sponzorirana, održavana ili povezana sa elektronskom socijalnom mrežom Facebook.

Dodatne informacije iz ovih Zvaničnih pravila mogu se dobiti pozivom na besplatnu CocaCola info liniju: 080 020 100, svakim radnim danom od 09 do 16:30 sati, u periodu od 13.12.2018. do 28.12.2018. godine.