Traje do: 10.08.2020

Nagradna igra Cif trajat će u periodu od 2.7. do 10.8.2020. godine.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sva fizička lica na teritoriji Bosne i Hercegovine, osim uposlenika priređivača nagradne igre, uposlenika Bingo doo Tuzla te članova njihovih užih porodica.

Pravilnike nagradne igre, kao i nagrade koje možete osvojiti pogledajte u pravilnicima u nastavku.

Pravilnik FBiH

Naziv i adresa priređivača

Član 1.

Naziv priređivača: SM Studio Marketing Legend d.o.o.
Adresa priređivača: Džinina 2, 71 000 Sarajevo
PDV broj: 200179020002
Matični broj: 1-22072, registrovan kod općinskog suda u Sarajevu

Svrha priređivanja nagradne igre

Član 2.

Svrha priređivanja nagradne igre je promocija artikala brenda „Cif“, klijenta Unilever – Predstavništvo u Bosni i Hercegovini.

Naziv i trajanje nagradne igre

Član 3.

Nagradna igra pod nazivom  ”Cif nagrađuje ” traje od 2.7.2020.g.  do 10.8.2020.g.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

Član 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sva fizička lica na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, osim uposlenika priređivača nagradne igre, uposlenika Bingo doo Tuzla te članova njihovih užih porodica.

Za sudjelovanje maloljetnika saglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlaštena o njoj se starati i zastupati je. Maloljetnik može biti dobitnik nagrade i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, odnosno ukoliko je skrbnik maloljetnika prihvatio nagradu, time je izrazio svoju saglasnost s Pravilima te nagradu u ime maloljetnika i preuzima.

U nagradnoj igri može učestvovati svaki kupac sa prebivalištem na teritoriji Bosne i Hercegovine, koji je obavio kupovinu u prodajnim objektima Bingo na teritoriji Federacije BiH, Bosna i Hercegovina.

Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Član 5.

Svako fizičko lice sa mjestom prebivališta na teritoriji Bosne i Hercegovine, koje izvrši kupovinu barem jednog artikla brenda Cif tokom perioda trajanja nagradne igre, u prodajnim objektima Bingo na teritoriji Federacije BiH stiče pravo učestvovanja u nagradnoj igri.

Da bi lice učestvovalo u nagradnoj igri potrebno je da poleđini računa, na kome je jasno vidljiv opis proizvoda i cijena,  napiše lične podatke koji uključuju:

  • Ime i prezime
  • Grad, ulica i broj
  • Kontakt telefon

Upisivanjem ličnih podataka na računu, te ubacivanjem istih u za to predviđene kutije u maloprodajnim objektima učesnik prihvata pravila nagradne igre.

Jedna osoba može učestvovati sa neograničenim brojem računa ali može osvojiti samo jednu nagradu.

Svi računi će biti provjereni prema isključivom diskrecionom pravu priređivača i bit će poništeni i odbačeni ukoliko ne budu popunjeni u skladu sa propisanim pravilima. Sve informacije na računima moraju biti čitljive. U slučaju neregularnosti računa priređivač neće snositi nikakvu odgovornost. Priređivač neće odgovarati ni za izgubljene, pogrešno adresirane, ili zakašnjele račune, ili one koji ne ispunjavaju uvjete Nagradne igre.

Nakon isteka roka za učešće u nagradnoj igri kutije sa računima učesnika bit će zapečaćene do momenta izvlačenja, od strane ovlaštenog lica priređivača nagradne igre.

Izvlačenje dobitnika nagradne igre

Član 6.

Izvlačenje nagrada bit će obavljeno dana 28.8.2020. godine na adresi: Bingo, poslovna jedinica Stup, Sarajevo, Kurta Schorka 28. 

Objava dobitnika bit će objavljena u novinama Oslobođenje, dana 4.9.2020. godine i web stranici www.bingobih.ba.

Nagradni fond

Član 7.

Fond nagrada iznosi ukupno 1.856,80  KM  (hiljaduosamstopedesetšest konvertibilnih maraka  i osamdeset feninga) sa uračunatim  PDV-om.

Pojedinačna vrijednost svake nagrade:

–  1 x 600 KM  – Telefunken frižider, vrijednost nagrade (sa PDV-om)  = 600,00 KM  

–  1 x 377,00 KM –  Telefunken šporet, vrijednost nagrade (sa PDV-om) = 377,00 KM

– 2 x 139,90 KM  –  Telefunken mikrovalna, vrijednost paketa (sa PDV-om)  = 279,80 KM

– 4 x 100,00 KM – El.roštilj, vrijednost paketa (sa PDV-om) = 400,00 KM

–  20 x 10,00 KM – Poklon paket, vrijednost paketa (sa PDV-om) = 200, 00 KM

Objava imena dobitnika i preuzimanje nagrada

Član 8.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade je dužan potpisati izjavu o prihvatanju nagrade. Svi sudionici saglasni su s pravilima nagradne igre. Sudionici svojim ulaskom u nagradnu igru neopozivo prihvaćaju da je Organizator bez ikakve naknade ovlašten koristiti njihovu fotografiju, ime i prezime, adresu i ostale podatke vezane uz sudionika, samo u svrhu nagradne igre.

Priređivač nagradne igre zadržava pravo da uručenje nagrada organizira u vidu javnog događaja, u nazočnosti medija.

Dobitnik nema pravo tražiti od priređivača zamjenu osvojene nagrade za drugu nagradu ili protuvrijednost nagrade u novcu.

Ako je dobitnik maloljetan ili ograničenih sposobnosti, podoban je da primi nagradu samo uz odobrenje roditelja ili zakonskog staratelja uz odgovarajuću osobnu iskaznicu.

Ispravnost izvlačenja će nadgledati tročlana komisija koju će formirati priređivač nagradne igre.

Priređivač snosi troškove dostave nagrade. Dostava nagrade izvršit će se u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja rezultata nagradne igre. Porez na dobitak od nagradnih igara, snosit će priređivač. U slučaju da učesnik nije dao tačne i potpune podatke te da dostava nagrade u tom slučaju nije moguća, učesniku se daje rok od 30 (trideset) dana od dana izvlačenja da kontaktira priređivača radi postizanja dogovora oko dostave nagrade. Istekom ovog roka, učesnik nagradne igre gubi pravo na osvojenu nagradu.

Rezultati izvlačenja su konačni. Na rezultate nije moguće uložiti žalbu. Ako su dobitnici glavne nagrade naveli nepotpune ili netačne podatke ili/i ne može ih se obavijestiti i/ili se utvrdi da nisu ispunili sve uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri organizator zadržava pravo dodijeliti nagradu zamjenskom dobitniku nagrade. Ako se nagrada ne može dodijeliti zamjenskom dobitniku  nagrade, nagrada se neće dodijeliti. Za svaku nagradu će biti izvučen jedan zamjenski dobitnik.

Mogućnost otkazivanja nagradne igre

Član 9.

Priređivač Nagradne igre zadržava pravo odgode ili prekida iste u slučaju nepredviđenih okolnosti u vrijeme odvijanja Nagradne igre, te u slučaju više sile. Priređivač ima pravo da uz javno obavještavanje jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko ustanovi da je došlo do materijalne povrede ili zlouporabe Pravila i uvjeta nagradne igre. U slučaju otkazivanja ili prekida nagradne igre neće se nadoknađivati troškovi sudionika nagradne igre ili eventualna šteta sudionicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem medija.

Završne odredbe

Član 10.

Pravila nagradne igre stupaju na snagu nakon što Federalno ministarstvo finansija izda saglasnost za priređivanje nagradne igre. Pravila će biti objavljena u dnevnom listu “Oslobođenje”, nakon pribavljanja saglasnosti, te ista vrijede do završetka nagradne igre, uz istovremeno objavljivanje najave nagradne igre.

Član 11.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je sud u Sarajevu.

Pravilnik RS

Član 1.

NAZIV, ADRESA, SJEDIŠTE I POREZNI BROJ PRIREĐIVAČA IGRE:

Planet d.o.o. Posušje – Podružnica Banja Luka
Adresa priređivača: Prijedorska br 4, 78252 Trn,Laktaši,RS,BiH

Član 2.

SVRHA PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE:

Svrha nagradne igre je promocija artikala brenda Cif i nagrađivanje kupaca.

Član 3.

TRAJANJE IGRE I NAČIN IZVLAČENJA KOJI MORA BITI JAVAN:

Nagradna igra se organizuje pod imenom: „Cif nagrađuje“ u trajanju od 2.7.2020.godine do 10.8.2020.godine.

Član 4.

FOND NAGRADA:

Ukupni fond nagrada sa uključenim PDV-om iznosi 1.756,80KM (hiljadusedamstopedesetšest konvertibilnih maraka  i osamdeset feninga).

Član 5.

ISKAZANA POJEDINAČNA VRIJEDNOST ZA SVAKU NAGRADU IZ FONDA (SA PDV-OM):

Fond nagrada iznosi ukupno 1.756,80KM (hiljadusedamstopedesetšest konvertibilnih maraka  i osamdeset feninga)

sa uračunatim  PDV-om.

Pojedinačna vrijednost svake nagrade:

–  1 x 800,00 KM  – Telefunken frižider, vrijednost nagrade (sa PDV-om)  = 800,00 KM  

–  1 x 377,00 KM –  Telefunken šporet, vrijednost nagrade (sa PDV-om) = 377,00 KM

– 2 x 139,90 KM  –  Telefunken mikrovalna, vrijednost nagrade (sa PDV-om)  = 279,80 KM

– 2x 100,00 KM – Adler El. Roštilj 2200W, vrijednost nagrade (sa PDV-om) = 200,00 KM

–  10 x 10,00 KM – Poklon paket, vrijednost paketa (sa PDV-om) = 100, 00 KM

Član 6.

USLOVI UČESTVOVANJA U NAGRADNOJ IGRI:

Svako fizičko lice na sa mjestom prebivališta na teritoriji Bosne i Hercegovine, osim uposlenika priređivača nagradne igre, uposlenika Bingo doo Tuzla te članova njihovih užih porodica koje izvrši kupovinu barem jednog artikla Cif brenda, tokom perioda trajanja nagradne igre, u prodajnim objektima Bingo na teritoriji Republike Srpske stiče pravo učestvovanja u nagradnoj igri.

Da bi lice učestvovalo u nagradnoj igri potrebno je da poleđini računa, na kome je jasno vidljiv opis proizvoda i cijena,  napiše lične podatke koji uključuju:

  • Ime i prezime
  • Grad, ulica i broj
  • Kontakt telefon

Upisivanjem ličnih podataka na računu, te ubacivanjem istih u za to predviđene kutije u maloprodajnim objektima učesnik prihvata pravila nagradne igre.

Jedna osoba može učestvovati sa neograničenim brojem računa ali može osvojiti samo jednu nagradu.

Svi računi će biti provjereni prema isključivom diskrecionom pravu priređivača i bit će poništeni i odbačeni ukoliko ne budu popunjeni u skladu sa propisanim pravilima. Sve informacije na računima moraju biti čitljive. U slučaju neregularnosti računa priređivač neće snositi nikakvu odgovornost. Priređivač neće odgovarati ni za izgubljene, pogrešno adresirane, ili zakašnjele račune, ili one koji ne ispunjavaju uvjete Nagradne igre.

Nakon isteka roka za učešće u nagradnoj igri kutije sa računima učesnika bit će zapečaćene do momenta izvlačenja, od strane ovlaštenog lica priređivača nagradne igre.

U nagradnoj igri može učestvovati svaki kupac sa prebivalištem na teritoriji BiH, koji je obavio kupovinu u prodajnim objektima Bingo na teritoriji Republike Srpske.

Član 7.

NAČIN OBJAVLJIVANJA REZULTATA ODNOSNO DOBITNIKA NAGRADA:

Izvlačenje nagrada bit će obavljeno dana 28.8.2020. godine na adresi: Bingo,Tržni centar – Cara Dusana 18, Doboj.

Spisak dobitnika bit će objavljen u Euro Blicu dana 4.9.2020. godine te na web stranici www.bingobih.ba.

Član 8.

MJESTO I ROK PREUZIMANJA  NAGRADA:

Priređivač snosi troškove dostave nagrade. Dostava nagrade izvršit će se u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja rezultata nagradne igre. Dozvoljeno je da dobitnik nagrade može nagradu prenijeti na drugu osobu. Porez na dobitak od nagradnih igara, snosit će priređivač. U slučaju da učesnik nije dao tačne i potpune podatke te da dostava nagrade u tom slučaju nije moguća, učesniku se daje rok od 30 (trideset) dana od dana izvlačenja da kontaktira priređivača radi postizanja dogovora oko dostave nagrade. Istekom ovog roka, učesnik nagradne igre gubi pravo na osvojenu nagradu.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade je dužan potpisati izjavu o preuzimanju nagrade. Svi sudionici saglasni su s pravilima nagradne igre. Sudionici svojim ulaskom u nagradnu igru neopozivo prihvaćaju da je Organizator bez ikakve naknade ovlašten koristiti  njihovu fotografiju, ime i prezime, adresu i ostale podatke vezane uz sudionika, samo u svrhu nagradne igre.

Rezultati izvlačenja su konačni. Na rezultate nije moguće uložiti žalbu. Ako su dobitnici glavne nagrade naveli nepotpune ili netačne podatke ili/i ne može ih se obavijestiti i/ili se utvrdi da nisu ispunili sve uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri organizator zadržava pravo dodijeliti nagradu zamjenskom dobitniku nagrade. Ako se nagrada ne može dodijeliti zamjenskom dobitniku  nagrade, nagrada se neće dodijeliti. Za svaku nagradu će biti izvučen jedan zamjenski dobitnik.

Član 9.

NADLEŽNOST SUDA U SLUČAJU SPORA IZMEĐU UČESNIKA U IGRI I PRIREĐIVAČA IGRE:

Sve eventualne sporove sa učesnicima u nagradnoj igri će se rješavati sporazumno, a u slučaju da se nastali spor ne može riješiti na ovaj način, utvrđuje se nadležnost suda po mjestu nastanka spora.

Član 10.

BROJ ČLANOVA KOMISIJE KOJA ĆE NADGLEDATI ISPRAVNOST IZVLAČENJA:

Komisija koja će nadgledati ispravnost izvlačenja brojat će 3 člana.

Član 11.

USLOVI POD KOJIM SE NAGRADNA IGRA MOŽE PREKINUTI:

Priređivač Nagradne igre zadržava pravo odgode ili prekida iste u slučaju nepredviđenih okolnosti u vrijeme odvijanja Nagradne igre, te u slučaju više sile. Priređivač ima pravo da uz javno obavještavanje jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko ustanovi da je došlo do materijalne povrede ili zlouporabe Pravila i uvjeta nagradne igre. U slučaju otkazivanja ili prekida nagradne igre neće se nadoknađivati troškovi sudionika nagradne igre ili eventualna šteta sudionicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem medija.

Član 12.

Kupci će bit upoznati sa Pravilima igre putem plakata u Bingo objektima, te objavom u dnevnom listu Euro Blic, najkasnije sedam dana prije početka ili u skladu sa članom 95. Stav 4.

Član 13.

Ispunjavanjem uslova sudjelovanja u nagradnoj igri korisnici prihvaćaju prava i obaveze ovih Pravila.

Član 14.

Ova Pravila se primjenjuju po dobivanju saglasnosti nadležnog ministarstva, a vrijede do završetka nagradne igre.

Pravilnik Brčko Distrikt

Naziv i adresa priređivača

Član 1.

Naziv priređivača: SM Studio Marketing Legend d.o.o.
Adresa priređivača: Džinina 2, 71 000 Sarajevo
PDV broj: 200179020002
Matični broj: 1-22072, registrovan kod općinskog suda u Sarajevu

Svrha priređivanja nagradne igre

Član 2.

Svrha priređivanja nagradne igre je promocija artikala brenda „Cif“, klijenta Unilever – Predstavništvo u Bosni i Hercegovini.

Naziv i trajanje nagradne igre

Član 3.

Nagradna igra pod nazivom  ”Cif nagrađuje ” traje od 2.7.2020.g.  do 10.8.2020.godine.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

Član 4.

Nagradna igra će se organizovati na teritoriji Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH i pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sva fizička lica sa mjestom prebivališta na  teritoriji Bosne i Hercegovine,  osim uposlenika priređivača nagradne igre, uposlenika Bingo doo Tuzla te članova njihovih užih porodica.

Za sudjelovanje maloljetnika saglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlaštena o njoj se starati i zastupati je. Maloljetnik može biti dobitnik nagrade i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, odnosno ukoliko je skrbnik maloljetnika prihvatio nagradu, time je izrazio svoju saglasnost s Pravilima te nagradu u ime maloljetnika i preuzima.

U nagradnoj igri može učestvovati svaki kupac sa prebivalištem na teritoriji Bosne i Hercegovine, koji je obavio kupovinu u prodajnim objektima Bingo na teritoriji Brčko Distrikta, Bosna i Hercegovina.

Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Član 5.

Svako fizičko lice sa mjestom prebivališta na  teritoriji Bosne i Hercegovine, koje izvrši kupovinu barem jednog artikla brenda Cif tokom perioda trajanja nagradne igre, u prodajnim objektima Bingo, na teritoriji Brčko Distrikta, stiče pravo učestvovanja u nagradnoj igri.

Da bi lice učestvovalo u nagradnoj igri potrebno je da poleđini računa, na kome je jasno vidljiv opis proizvoda i cijena,  napiše lične podatke koji uključuju:

  • Ime i prezime
  • Grad, ulica i broj
  • Kontakt telefon

Upisivanjem ličnih podataka na računu, te ubacivanjem istih u za to predviđene kutije u maloprodajnim objektima učesnik prihvata pravila nagradne igre.

Jedna osoba može učestvovati sa neograničenim brojem računa ali može osvojiti samo jednu nagradu.

Svi računi će biti provjereni prema isključivom diskrecionom pravu priređivača i bit će poništeni i odbačeni ukoliko ne budu popunjeni u skladu sa propisanim pravilima. Sve informacije na računima moraju biti čitljive. U slučaju neregularnosti računa priređivač neće snositi nikakvu odgovornost. Priređivač neće odgovarati ni za izgubljene, pogrešno adresirane, ili zakašnjele račune, ili one koji ne ispunjavaju uvjete Nagradne igre.

Nakon isteka roka za učešće u nagradnoj igri kutije sa računima učesnika bit će zapečaćene do momenta izvlačenja, od strane ovlaštenog lica priređivača nagradne igre.

Izvlačenje dobitnika nagradne igre

Član 6.

Izvlačenje nagrada bit će obavljeno dana 28.8.2020. godine na adresi: Bingo, poslovna jedinica Stup, Sarajevo, Kurta Schorka 28. 

Objava dobitnika bit će objavljena u novinama Oslobođenje, dana 4.9.2020. godine i web stranici www.bingobih.ba.

Nagradni fond

Član 7.

Fond nagrada iznosi ukupno 1.856,80  KM  (hiljaduosamstopedesetšest konvertibilnih maraka  i osamdeset feninga) sa uračunatim  PDV-om.

Pojedinačna vrijednost svake nagrade:

–  1 x 600,00 KM  – Telefunken frižider, vrijednost nagrade (sa PDV-om)  = 600,00 KM  

–  1 x 377,00 KM –  Telefunken šporet, vrijednost nagrade (sa PDV-om) = 377,00 KM

– 2 x 139,90 KM  –  Telefunken mikrovalna, vrijednost paketa (sa PDV-om)  = 279,80 KM

– 4 x 100,00 KM – Adler El.roštilj 2200W, vrijednost nagrade (sa PDV-om) = 400,00 KM

–  20 x 10,00 KM – Poklon paket, vrijednost paketa (sa PDV-om) = 200, 00 KM

Objava imena dobitnika i preuzimanje nagrada

Član 8.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade je dužan potpisati izjavu o prihvatanju nagrade. Svi sudionici saglasni su s pravilima nagradne igre. Sudionici svojim ulaskom u nagradnu igru neopozivo prihvaćaju da je Organizator bez ikakve naknade ovlašten koristit njihovu fotografiju, ime i prezime, adresu i ostale podatke vezane uz sudionika, samo u svrhu nagradne igre.

Priređivač nagradne igre zadržava pravo da uručenje nagrada organizira u vidu javnog događaja, u nazočnosti medija.

Dobitnik nema pravo tražiti od priređivača zamjenu osvojene nagrade za drugu nagradu ili protuvrijednost nagrade u novcu.

Ako je dobitnik maloljetan ili ograničenih sposobnosti, podoban je da primi nagradu samo uz odobrenje roditelja ili zakonskog staratelja uz odgovarajuću osobnu iskaznicu.

Ispravnost izvlačenja će nadgledati tročlana komisija koju će formirati priređivač nagradne igre.

Priređivač snosi troškove dostave nagrade. Dostava nagrade izvršit će se u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja rezultata nagradne igre. Porez na dobitak od nagradnih igara, snosit će priređivač. U slučaju da učesnik nije dao tačne i potpune podatke te da dostava nagrade u tom slučaju nije moguća, učesniku se daje rok od 30 (trideset) dana od dana izvlačenja da kontaktira priređivača radi postizanja dogovora oko dostave nagrade. Istekom ovog roka, učesnik nagradne igre gubi pravo na osvojenu nagradu.

Rezultati izvlačenja su konačni. Na rezultate nije moguće uložiti žalbu. Ako su dobitnici glavne nagrade naveli nepotpune ili netačne podatke ili/i ne može ih se obavijestiti i/ili se utvrdi da nisu ispunili sve uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri organizator zadržava pravo dodijeliti nagradu zamjenskom dobitniku nagrade. Ako se nagrada ne može dodijeliti zamjenskom dobitniku  nagrade, nagrada se neće dodijeliti. Za svaku nagradu će biti izvučen jedan zamjenski dobitnik.

Mogućnost otkazivanja nagradne igre

Član 9.

Priređivač Nagradne igre zadržava pravo odgode ili prekida iste u slučaju nepredviđenih okolnosti u vrijeme odvijanja Nagradne igre, te u slučaju više sile. Priređivač ima pravo da uz javno obavještavanje jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko ustanovi da je došlo do materijalne povrede ili zlouporabe Pravila i uvjeta nagradne igre. U slučaju otkazivanja ili prekida nagradne igre neće se nadoknađivati troškovi sudionika nagradne igre ili eventualna šteta sudionicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem medija.

Završne odredbe

Član 10.

Pravila nagradne igre stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti Poreske uprave Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH. Pravila će biti objavljena u dnevnom listu “Oslobođenje”, nakon pribavljanja saglasnosti, te ista vrijede do završetka nagradne igre, uz istovremeno objavljivanje najave nagradne igre.

Član 11.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je sud u Sarajevu.

_______