Traje do: 28.02.2019.

“Program lojalnosti – Bodovi osvježenja za nova iznenađenja”

Pravila učešća

”Program lojalnosti – Bodovi osvježenja za nova iznenađenja” organizira i provodi Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Organizator).

Program lojalnosti započinje 22.01.2019. godine i traje do 28.02.2019. godine. U programu lojalnosti mogu učestvovati svi građani koji imaju prebivalište na području Bosne i
Hercegovine.

Svrha organiziranja je promocija proizvoda Coca-Cola i Coca-Cola ZERO u nepovratnim plastičnim (PET) pakovanjima od 1,25 L i 2,0 L.

Način učestvovanja u programu lojalnosti je sljedeći:

a) Kupovinom jednog od promotivnih Coca-Cola i Coca-Cola ZERO (1,25 L ili 2,0 L PET) pakiranja, potrošač stiče pravo na učešće u programu lojalnosti.
b) Učesnik je dužan pogledati ispod zatvarača navedenih promotivnih pakiranja i provjeriti loyalty bod.
b) Ovisno o veličini pakovanja utvrđena je klasifikacija bodovanja promotivnih pakiranja na sljedeći način:
– Coca-Cola 2.0 L – 1 loyalty bod;
– Coca-Cola ZERO 2.0 L – 1 loyalty bod;
– Coca-Cola 1.25 L – 2 loyalty boda;
– Coca-Cola ZERO 1.25 L – 2 loyalty boda;
c) Skupljanjem loyalty bodova, koji se nalaze ispod zatvarača, učesnik stiče pravo na poklone.
Promotivni pokloni ovise isključivo od broja loyalty bodova, koje je učesnik skupio u periodu trajanja programa lojalnosti. Promotivni pokloni ovisno o broju bodova se razlikuju, a učesnici u promociji u svakom trenutku tijekom trajanja programa mogu putem besplatne info linije: 080 020 100 provjeriti vrste dostupnih poklona i način preuzimanja istih.
d) Klasifikacija vrste i vrijednosti promotivnih poklona se prevashodno odnosi na broj skupljenih loyalty bodova, odnosno broj zatvarača promotivnih pakiranja, i to na sljedeći način:
– sa skupljenih 20 loyalty bodova učesnik stiče pravo na poklon: Coca-Cola METALAC aluminijumska tava Magma (24 cm);
– sa skupljenih 25 loyalty bodova učesnik stiče pravo na poklon: Coca-Cola METALAC aluminijumska duboka tava Magma (26 cm);
– sa skupljenih 30 loyalty bodova učesnik stiče pravo na poklon: Coca-Cola METALAC aluminijumska tava sa dvije ručice (24 cm);
– sa skupljenih 100 loyalty bodova učesnik stiče pravo na poklon: TEFAL „CREP'PARTY“ – pekač za palačinke;
e) Sve informacije o načinu preuzimanja poklona moguće je dobiti svakim radnim danom putem zvanične info linije Organizatora: 080 020 100 od 09 do 17 sati ili putem korporativne internet stranice www.coca-cola.ba
f) Učesnik je dužan prijaviti tačan broj skupljenih loyalty bodova, vrstu osvojenog promotivnog poklona, ime i prezime, broj telefona i adresu svog prebivališta.

Pokloni će se dobitnicima dostavljati na dva načina:

1. Putem brze pošte na njihovu kućnu adresu. U ovom slučaju obavezna je prijava putem info linije Organizatora. Svi dobitnici poklona su dužni prilikom preuzimanja istih, u zamjenu dostaviti tačan broj zatvarača sa odgovarajućim brojem loyalty bodova ovisno o vrsti poklona. Pokloni će na ovaj način biti isporučeni u roku od 30 (trideset) radnih dana, od dana zvaničnog završetka promocije.
2. Dobitnici koji ne žele da čekaju 30 radnih dana nakon završetka promocije, svoje promotivne zatvarače nakon 1. marta mogu zamijeniti u 8 (osam) centara za preuzimanja poklona. Precizne i aktuelne informacije o dostupnosti poklona u centrima za preuzimanje istih, kako i informacije o lokaciji centara, učesnici će moći svakodnevno dobiti putem besplatne info liniji Organizatora: 080 020 100. Kod ovog načina preuzimanja, dobitnik nije dužan prijaviti osvajanje poklona putem info linije, niti je dužan davati svoje lične podatke.

Količine poklona su ograničene, pa je tako u periodu trajanja programa lojalnosti Organizator pripremio sljedeće količine:

– Coca-Cola METALAC aluminijumska tava Magma (24 cm): ukupno 1.900 komada;
– Coca-Cola METALAC aluminijumska duboka tava Magma (26 cm): ukupno 3.000 komada;
– Coca-Cola METALAC aluminijumska tava sa dvije ručice (24 cm): ukupno 3.000 komada;
– TEFAL „CREP'PARTY“ – pekač za palačinke: ukupno 100 komada.

Po isteku navedenih zaliha pokloni se više neće isporučivati, niti isti prijaviti na info liniju, bez obzira na skupljene loyalty bodove. U situaciji kada određeni pokloni nisu dostupni ili je potrošena ili podijeljena ukupna planirana količina, dobitniku se nude trenutno dostupni zamjenski pokloni u protuvrijednosti prikupljenih loyalty bodova, do isteka zalihe i samih zamjenskih poklona.

Organizator zadržava pravo provjere ispravnosti osvojenih loyalty bodova na osnovu kojih je učesnik ostvario pravo na poklone. Pokloni se mogu prijaviti do isteka zaliha u periodu od 22.01.2019. do 28.02.2019. godine.

Dobitniku poklon može biti dodijeljen samo u slučaju da se predoči valjan identifikacioni dokument (lična karta, pasoš). Maksimalan broj poklona, bez obzira na vrstu, za jednog dobitnika je 3 (tri). Prilikom preuzimanja poklona dobitnik je dužan dostaviti ispravne i higijenski prihvatljive čepove, te je isključivo diskreciono pravo prodajnog osoblja u navedenim centrima za preuzimanje poklona da li će predmetne promotivne čepove prihvatiti/ zamjeniti ili ne, ukoliko u potpunosti ne ispunjavaju pomenute uslove.

U slučaju pogreške u štampanju, bilo koje druge pogreške ili drugih nepravilnosti na promotivnom pakovanju, Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, The Coca-Cola Company, Barlan B-H d.o.o., maloprodajna mjesta ili njihove podružnice i povezana društva ne snose nikakvu odgovornost.

Nije dozvoljena nikakva zamjena poklona njenom vrijednošću u novcu. Pokloni se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo direktno uručenje dobitniku. Organizator ima pravo da jednostrano otkaže program lojalnosti u bilo kojoj fazi, uz obavještenje ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. Ukoliko bi nastala neka od navedenih okolnosti, distribucija poklona bit će odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, neovisno o potrebi za njenim eventualnim
objavljivanjem. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u promociji.

Samim učešćem u ovom programu lojalnosti svi potrošači prihvaćaju da ih ova Zvanična pravila obavezuju.

Dodatne informacije iz ovih Zvaničnih pravila mogu se dobiti pozivom na besplatnu info liniju: 080 020 100, svakim radnim danom od 09 do 17 sati, u periodu od 22.01.2019. do 28.02.2018. godine.

_______
error0