Izvučeni su dobitnici nagradne igre u Robot centrima a u kojoj se mogli učestvovati kupovinom bilo kojeg proizvoda iz programa Head & Shoulders, Pantene PRO-V, Gillete, Venus, Always, Naturella i Discreet.

Glavna nagrada – Putovanje u Beč
Sadeta Hrbat – Vogošća, Sarajevo

Poklon paketi x 30
Adijana Jaganjac – Mehadžić, Bihać
Omer Hamidović, Bratunac
Šejla Kurudžija, Hrasno
Milica Grujičić, Bratunac
Sanela Mandić, Bijeljina
Nina Đulabić, Tuzla
Aida Đulić, Zenica
Stanislava Šiljak-Čapljak, Prnjavor
Abidin Čolaković, Zenica
Amela Harbinja, Hrasno
Ramiza HasAnagić, Cazin
Emina Kepeš, Ciglane
Alma Omanović, Kakanj
Tešić Dragan Gračanica
Bašić Amira Gračanica
Aida Huskić, Zavidovići
Mirsada Hrkić, Zavidovići
Fatima Avdić, Donji Vakuf
Samra Babin, Donji Vakuf
Elma Čajo, Kakanj
Nihad Gerdijanović, Bihać
Merima Salihović, Rajlovac
Mevlida Pekić, Ciglane
Smajić Merdža, Tuzla
Naza Kovačević, Zenica
Sadeta Klinac, Ciglane
Maid Bajramović, Zenica
Amela Đulić, Zenica
Sena Tomić, Bijeljina
Gordana Grujić, Prnjavor