Izvučeni su sretni dobitnici Weber roštilja i poklon paketa u nagradnoj igri koju su organizovali Coca-Cola i Bingo.
Čestitamo sretnim dobitnicima.

Dobitnici Weber roštilja: 

 1. ZINETA RAMIĆ, TARČIN
 2. BERINA AVDIĆ, SARAJEVO
 3. NEZIRA AVDIĆ, SARAJEVO
 4. BILJANA PETRIĆ, LOPARE
 5. EMA ŠEĆIĆ, GRADAČAC
 6. ŠEVKO OMERAGIĆ, GRADAČAC
 7. RASIM POŠTEK, GORAŽDE
 8. MERISA TERZIĆ, GRADAČAC
 9. ASJA SAKOVIĆ BRODOVIĆ, SARAJEVO
 10. ELVEDINA ŠEĆIĆ, GRADAČAC
 11. HANA KUČ, SARAJEVO
 12. SAKIB AVDIĆ, SARAJEVO
 13. SAFETA PIRIĆ, TUZLA
 14. ADEMIR MUŠIĆ, TUZLA
 15. MEHMED HALILAGIĆ, BUŽIM
 16. SADETA HADŽIĆ, TUZLA
 17. VEDIN DEDIĆ, N.TRAVNIK
 18. ĐULA SARKIĆ, CAZIN
 19. ENA HODŽIĆ, LUKAVAC
 20. DARIO KOLANOVIĆ, TUZLA

Dobitnici poklon paketa

 1. Samra Muminović, Gradačac
 2. Nusret Višća, Vareš
 3. Muris Hadžić, Tuzla
 4. Sehaudin Joldić, Tuzla
 5. Milica Novaković, Bijeljina
 6. Jasmin Čajić, Lukavac
 7. Samid Džidić, Gradačac
 8. Emir Sulejmanović, Fojnica
 9. Jersema Mušanović, Tuzla
 10. Hasiba Bećirović, Doboj
 11. Nedeljko Radić, Banja Luka
 12. Suada Numanović, Živinice
 13. Miloš Trifković, Brčko
 14. Siniša Radović, Lukavica
 15. Ermin Ferhatović, Kaćuni
 16. Mensura Tutun, Sarajevo
 17. Naida Ramić, Tarčin
 18. Elmir Bećirović, Velika Brijesnica
 19. Abdulgafar Muratović, Teočak
 20. Damir Brodarić, Sarajevo
 21. Esad Jukan, Gračanica
 22. Armis Tupković, Tuzla
 23. Ermin Dalić, Cazin
 24. Ankica Novaković, Bijeljina
 25. Šejla Hasanović, Živinice
 26. Sedin Hubić, Breza
 27. Draženka Topalović, Modriča
 28. Asim Beganović, Poljice
 29. Elvis Jahić, Tuzla
 30. Faris Tutun, Sarajevo
 31. Ekrem Hasanović, Sarajevo
 32. Durić Jovica, Zvornik
 33. Elma Jukan, Mala Brijesnica
 34. Nejra Čaušević, Sarajevo
 35. Elmin Dajić, Gradačac
 36. Smajl Hasanić, Tešanj
 37. Zrinka Rašić, Cazin
 38. Džidić Samid, Gradačac
 39. Esad Jukan, Gračanica
 40. Anes Durmić, Sarajevo
 41. Danira Pipić, Banja Luka
 42. Lejla Kljajić, Tuzla
 43. Ivana Perić, Živinice
 44. Milan Mandić, Banja Luka
 45. Rabija Halilović, Tuzla
 46. Žigić Jusuf, Tuzla
 47. Muamera Kuč, Sarajevo
 48. Zoran Avlijaš, Bijeljina
 49. Velida Kadrić, Sarajevo
 50. Mersa Seferagić, Cazin
 51. Seudina Džuho, Sarajevo
 52. Berina Beširović, Sarajevo
 53. Damir Alić, Tuzla
 54. Midhat Heragić, Tuzla
 55. Almir Pekić, Gornji Rahići
 56. Elvir Bičić, Sarajevo
 57. Cvijetić Velibor, Teslić
 58. Miladin Kulić, Zvornik
 59. Danijela Vujanić, Banja Luka
 60. Silvana Rajčević, Banja Luka