Traje do: 15.01.2020

Način učešća:

 1. Kupite gillette skinguard ili fusion brijač ILI PATRONE
 2. Pošaljite sms poruku na broj 091 112 412 (sadržaj sms poruke: GILLETTE, ime i prezime, broj fiskalnog računa, grad) ili se besplatno prijavite putem ove web stranice

Cijena SMS poruke je 0,10 KM + PDV. *Slike su ilustracionog karaktera.

Period nagradne igre je od 05.12.2019. do 15.01.2020.

Br.nagrada za Federaciju: 2 x električni romobil, 2 x led TV, 1 x Samsung Galaxy.
Br nagrada za RS: 1 x električni romobil, 1 x led TV, 1 x Samsung Galaxy.
Br. nagrada za Brčko distrikt: 1 x Samsung Galaxy.

Pravila možete pogledati na www.gillettenagradnaigra.ba ili u nastavku. Izvlačenje nagradne igre je 17.01.2020. Sačuvajte račun od kupovine do datuma izvlačenja nagrada.

Pravilnik nagradne igre za FBiH

 Čl.1 Organizator i službena pravila nagradne igre

Po Zakonu o igrama na sreću  “ GILLETTE ”  nagradna igra je organizovana i provedena od strane firme Orbico d.o.o. Sarajevo, sa ID brojem 200231040009, i sjedištem u ulici Lužansko polje 7, 71210 Ilidža. Kampanja će biti provedena po ovdje navedenim odredbama (u daljem tekstu Pravila), koja su obavezna za sve Učesnike.  Nagradna igra će biti provedena po ovdje navedenim odredbama, koja su obavezna za sve Učesnike. Nagradna igra je marketinška promocija organizovana kao poticaj za korištenje Gillette proizvoda.

 Čl.2 Pravni izvori

 Nagradna igra je nastala u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača BiH.

 Čl.3 Teritorija

Nagradna igra je organizovana i biće provedena na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine po odredbama ovdje objašnjenim. Trajanje nagradne igre je u periodu od 05.12.2019.  do  15.01.2020. godine.  Nagradna igra se odnosi na maloprodajne objekte na području Federacije Bosne i Hercegovine.

 Čl.4 Podobnost

4.1. U nagradnoj igri mogu učestvovati sve starije od 18 godina koje su nastanjene/imaju stalno mjesto boravka na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine , koji prihvataju odredbe i uslove ovih Pravila (u daljem tekstu Učesnici). Uposlenici Organizatora i uposleni u kompanijama u kojim se sprovodi nagradna igra, kao i članovi njihove uže porodice (sin/kćerka, roditelji, brat/sestra ili supružnik) ne mogu učestvovati u ovoj nagradnoj igri.

 4.2. Sudjelovanjem u nagradnoj igri, Učesnici potvrđuju da su u potpunosti saglasni sa ovim Pravilima i saglasni su sa istim. Učestvovanje u ovoj nagradnoj igri jednako je obavezi poštivanja prethodno navedenih Pravila.

Čl. 5 Određeni proizvodi i uslovi

Uslovi učestvovanja u nagradnoj igri: Svaka osoba nastanjena na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine koja može učestvovati u nagradnoj igri je ona koja tokom promotivnog perioda od 05.12.2019.  do  15.01.2020. godine u maloprodajnim objektima na području Federacije BiH kupi  Gillette Skinguard ili Fusion brijač ili patrone, pošalje SMS ili unese podatke putem web stranice u skladu sa mehanizmom opisanim u članu broj 7 ovog Pravilnika. Račun od kupovine je potrebno sačuvati do datuma izvlačenja.

Deklarisani dobitnici će trebati pokazati originalni račun Organizatoru na uvid kao dokaz o vjerodostojnosti računa. Broj kupovina i učešća nije ograničen. Prijave računa sa istim brojem ili duplikati originalnih računa neće biti tretirani kao ispravni i neće biti uzeti u obzir za sretno izvlačenje. Organizator nije odgovoran za SMS poruke ili prijave koje nisu potpune ili koje nisu stigle.

Čl. 6 Nagrade

 U ovoj nagradnoj igri Organizator nudi slijedeće nagrade:

 • 2 x XIAOMI električni romobil
 • 2 x SAMSUNG LED TV
 • 1 x SAMSUNG GALAXY
Opis Količina Jedinična cijena PDV 17% uključen Total KM
Xiaomi elektični romobil crni 2 839,00 1.678,00
Samsung LED smart TV 43’’ 2 799,00 1.598,00
Samsung Galaxy A705FZKUSEE mobilni crni 1 789,00     789,00
Total 4.065,00

Ukupna vrijednost nagrada je 4.065,00 KM (PDV uračunat) po fiksnom kursu Centralne Banke, na dan 01.11.2019.

Čl. 7 Mehanizam nagradne igre

 Za učestvovanje u nagradnoj igri organizovanoj u periodu od 05.12.2019.  do  15.01.2020. godine. u maloprodajnim objektima na području Federacije, svaka zainteresovana osoba koja ima pravo učestvovati u ovoj nagradnoj igri, po čl. 5, treba kupiti Gillette Skinguard ili Fusion brijač ili patrone i poslati SMS poruku sadržaja: ključnu riječ Gillette,  ime i prezime, broj fiskalnog računa , grad iz kojeg je učesnik na broj 091 112 412 / na primjer GILLETTE DAMIR DEMIROVIĆ  15994  SARAJEVO/ ili broj računa poslati putem web stranice www.gillettenagradnaigra.ba .

Cijena SMS poruke je 0,10 KM + PDV za korisnike iz svih mobilnih mreža (BH Telecom, HT Eronet, mtel). Cijene SMS poruka se neće mijenjati tokom nagradne igre. Svi učesnici će dobiti povratnu poruku da je njihova poruka primljena i potvrdu da učestvuju u nagradnoj igri. U slučaju da šalju neispravan sadržaj dobiće povratnu poruku da je njihova poruka nevažeća. Na kraju nagradne igre obaviće se sretno izvlačenje dobitnika, 17.01.2020. u 15.00 časova u prostorijama Organizatora na adresi Orbico d.o.o., Lužansko polje 7, 71210 Ilidža.

Komisija će izvući 5 dobitnika za svih 5 nagrada navedenih u članu 6. Broj dobitnika odgovara broju nagrada navedenih u čl. 6. Dobitnik (dobitnici)  će biti izvučen (izvučeni) putem aplikacije kroz kompjuterski softver gdje će biti objedinjeni svi učesnici koji su učestvovali u nagradnoj igri putem SMS poruka ili putem web stranice do 15.01.2020. 23:59 časova.

Organizator ne snosi odgovornost za bilo kakve probleme nastale tokom promotivnog perioda, a koji se odnose na tekstualne poruke, internet i mobilne mreže sa kojih se poruke/prijave šalju te probleme koji su tako nastali i koji nemaju veze sa voljom Organizatora. SMS poruke i prijave putem web stranice se šalju/unose od 05.12.2019. do 15.01.2020. do 23:59h. Neće se uzeti u obzir vrijeme kada je poruka poslana već kada je primljena.

Jedan učesnik može poslati neograničen broj poruka ili web prijava za neograničen broj kupovina Gillette Skinguard ili Fusion brijača ili patrona, iskazanih na odvojenim računima, ali biti dobitnik samo jedne od nagrada. Potvrde o kupovini (fiskalne račune) treba sačuvati kao dokaz o kupovini do datuma izvlačenja. Nakon izvlačenja, od dobitnika nagrade će se tražiti da predoči Organizatoru račun od kupovine da bi se potvrdilo da je kupovina obavljena u skladu sa mehnaizmom ovih Pravila i u periodu nagradne igre.

 Čl. 8 Dodjele nagrada, izvlačenje dobitnika

Sretno izvlačenje dobitnika nagrada će biti izvršeno 17.01.2020., pred tročlanom komisijom. Za svaku nagradu redom kako su navedene u čl 6 se izvlači jedan dobitnik i tri rezerve. Za vrijeme izvlačenja komisija zapisuje imena dobitnika uključujući ostale potrebne podatke. Nakon nagradnog izvlačenja i spoznaje o sretnim dobitnicima-Učesnicima nagradne igre, dobitinici će biti obavješteni o nagradama i načinu preuzimanja.

Dobitnici će biti obavješteni telefonskim putem od strane Organizatora u roku od 3 radna dana nakon izvlačenja nagrada. Ukoliko nakon 3 radna dana osoba koja je imenovana za dobitnika ne bude mogla biti kontaktirana ili u slučaju da učešće nije validno, rezerve će biti kontaktirane po redoslijedu izvlačenja. Zbog provjere validnosti, dobitnici trebaju poslati kopiju ili skeniran dokument putem e-maila ili faxa na adresu/broj koji će im predočiti Organizator.

Čl. 9 Validacija nagrada i njihova dodjela

Nagrade će biti poslane i dostavljene dobitnicima na kućne adrese najdalje 30 dana po završetku nagradne igre. Osvojena nagrada ne može biti unovčena ili zamijenjena, niti prenijeta na treća lica. Sve obaveze Organizatora u pogledu dobitnika nagrada prestaju u momentu preuzimanja nagrada.

Čl.10 Povjerljivost

Organizator će preduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da osigura zaštitu ličnih podataka, zaštitu od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa Zakonom. Organizator preuzima odgovornost o zaštiti povjerljivosti ličnih podataka Učesnika za vrijeme trajanja ove promocije u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnici imaju slijedeća prava, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka: pravo da budu informisani, pravo pristupa podacima i pravo na osporavanje različitih radnji.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, Učesnici će se izričito i jasno složiti da njihovi lični podaci dostavljeni Organizatoru budu uneseni u Organizatorovu bazu podataka, u svrhu učestvovanja u ovoj nagradnoj igri i procesu izvlačenja dobitnika. Organizator će uništiti sve lične podatke prikupljene od Učesnika, osim onih koji su proglašeni za dobitnike i koji će biti čuvani za potrebe računovodstva u skladu sa važećim Zakonima.

Prava učesnika su zagarantovana Zakonom o zaštiti ličnih podataka i posebno se odnose na slijedeće:

 • pravo da budu informisani o činjenici da se podaci prikupljaju
 • pravo da budu upoznati sa podacima;
 • pravo na promjenu podataka;
 • pravo na žalbu.
Čl. 11 Proglašavanje dobitnika nagrada

Pravila nagradne igre će biti objavljena u dnevnim novinama “Avaz”  po dobijanju rješenja od Ministarstva Finasija Federacije BiH. U periodu od 15 dana od dana nagrada izvlačenja, rezultati i imena dobitnika će biti javno objavljena na web stranici www.gillettenagradnaigra.ba

Čl.12 Viša sila

U pogledu ovih Pravila, viša sila podrazumijeva događaje koji se ne mogu kontrolisati, ispraviti ili predvidjeti od strane Organizatora, uključujući i nemogućnost Organizatora usljed uslova nastalih neovisno od njegove volje i čija prisutnost se veže kasnije za nemogućnost ispunjavanja preuzetih obaveza. U slučaju više sile gdje događaj sprečava ili odlaže kompletno ili djelimično izvršenje Pravila i kontinuiranost Kampanje, Organizator će biti oslobođen ispunjavanja svojih obaveza za period u kojem je došlo do sprečavanja ili odlaganja Nagradne igre po dobijanju saglasnosti Ministarstva Finasija FBiH.

Čl. 13 Sporovi

U slučaju bilo kakvih sporova nastalih između Organizatora i Učesnika, oni će biti riješeni u duhu dobrih poslovnih običaja. U slučaju da strane ne mogu naći zajedničko rješenje, obje strane uključene u spor isti će rješavati na nadležnom Općinskom sudu u Sarajevu. Sve moguće žalbe, ukoliko ih bude, vezane za razvoj i trajanje Nagradne igre mogu se slati na slijedeću adresu: Orbico d.o.o., Lužansko polje 7, 71 000 Sarajevo ili u roku od 2 (dvije) sedmice od datuma objavljivanja dobitnika. Nakon ovog roka Organizator neće uzimati u obzir bilo kakve žalbe.

Čl.14 Službena Pravila Nagradne igre

Učešćem u Nagradnoj igri Učesnici su saglasni sa pravilima ove Nagradne igre. Pravila ove Nagradne igre biće objavljena na web stranici www.gillettenagradnaigra.ba kao i lista dobitnika po završetku nagradne igre.

 Pravila stupaju na snagu nakon odobrenja od strane Ministarstva Finansija BiH.

Pravilnik nagradne igre za RS

Član 1. Organizator i službena pravila o izvlačenju

1.1. “GILLETTE” nagradnu igru organizuje i provodi kompanija IT Expert d.o.o,  JIB: 4404505560009, u ime kompanije “Orbico” d.o.o.

1.2. Nagradna igra će se provoditi po odredbama koje su ovdje napisane (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a koje su obavezne za sve učesnike.

1.3. Nagradna igra je organizovana kao marketinška  promocija s ciljem da se pokrene korištenje Gillette  proizvoda.

Član 2. Pravni izvori

Nagradna igra je nastala u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Član 3. Teritorija

Nagradna igraje organizovana i  vršiti će se na teritoriji Republike Srpske u skladu sa odredbama koje su određene ovdje.

Trajanje nagradne igre je u periodu od 05.12.2019. do 15.01.2020. godine.

Član 4. Pravo na učešće

4.1 Sve osobe starije od 18 godina koji imaju prebivalište / imaju stalno prebivalište u entitetu Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, koji prihvataju odredbe i uslove ovih pravila (u daljnjem tekstu učesnici) mogu učestvovati u ovoj nagradnoj igri.  Zaposleni  Organizatora  i uposleni u kompaniji. u kojoj se sprovodi nagradna igra, kao i članovi njihove uže porodice (sin/kćerka, roditelji, brat/sestra ili supružnik) ne mogu učestvovati u ovoj nagradnoj igri ne mogu učestvovati u ovoj nagradnoj igri.

4.2. Učešćem u ovoj nagradnoj igri, učesnici potvrđuju da su u potpunosti svjesni ovih odredbi i izražavaju svoju saglasnost u vezi sa istim. Učešće u ovoj nagradnoj igri  je jednako prihvatanju obaveze da poštuju ta pravila.

Član 5. Posebni proizvodi i uslovi

Uslovi za učešće u nagradnoj igri:

Osoba iz entiteta Republike Srpske koja može učestvovati  u nagradnoj igri je ona koja u promotivnom periodu od 05.12.2019.  do 15.01.2020. godine u maloprodajnim objektima na području entiteta Republike Srpske kupi Gillette Skinguard ili Fusion brijač ili patrone, pošalje SMS ili unese podatke putem web stranice u skladu sa mehanizmom opisanim u članu broj 7. ovog Pravilnika.

Račun od kupovine je potrebno sačuvati do datuma izvlačenja. Deklarisani dobitnici će trebati pokazati originalni račun Organizatoru na uvid kao dokaz o vjerodostojnosti računa. Broj kupovina i učešća nije ograničen. Prijave računa sa istim brojem ili duplikati originalnih računa neće biti tretirani kao ispravni i neće biti uzeti u obzir za sretno izvlačenje. Organizator nije odgovoran za SMS poruke ili prijave koje nisu potpune ili koje nisu stigle.

Član 6. Nagrade

U ovoj nagradnoj igri Organizator nudi slijedeće nagrade:

 • 1 x XIAOMI električni romobil
 • 1 x SAMSUNG LED TV
 • 1 x SAMSUNG GALAXY
Opis Količina Jedinična cijena PDV 17% uključen Total KM
Xiaomi elektični romobil crni 1 839,00 839,00
Samsung LED smart TV 43’’ 1 799,00 799,00
Samsung Galaxy A705FZKUSEE mobilni crni 1 789,00 789,00
Total 2.427,00

Ukupna vrijednost nagrada je 2.427,00 KM (PDV uračunat) po fiksnom kursu Centralne Banke, na dan 01.11.2019.

Član 7. Mehanizam nagradne igre

Za učestvovanje u nagradnoj igri organizovanoj u periodu od 05.12.2019. do 15.01.2020. godine. U maloprodajnim objektima na području entiteta Republike Srpske, svaka zainteresovana osoba koja ima pravo učestvovati u ovoj nagradnoj igri, po čl. 5, treba kupiti Gillette Skinguard ili Fusion brijač ili patrone i poslati SMS poruku sadržaja: ključna riječ GILLETTE, ime i prezime, broj računa,  grad iz kojeg je učesnik na broj 091 112 412 / na primjer GILLETTE  MIRO MIRKOVIĆ 15994 BIJELJINA / ili broj računa i ostale podatke (ime, prezime, grad) poslati putem web stranice www.gillettenagradnaigra.ba .

Cijena SMS poruke je 0,10 KM + PDV za korisnike iz svih mobilnih mreža (BH Telecom, HT Eronet i mtel). Cijene SMS poruka se neće mijenjati tokom nagradne igre. Svi učesnici će dobiti povratnu poruku da je njihova poruka primljena i potvrdu da učestvuju u nagradnoj igri kao i jedinstveni sigurnosni SMS kod. U slučaju da šalju neispravan sadržaj dobiće povratnu poruku da je njihova poruka nevažeća. Na kraju nagradne igre obaviće se sretno izvlačenje dobitnika, 17.01.2020. u 15.00 časova u prostorijama Organizatora na adresi Kralja Petra I Karađorđevića 92.

Komisija će izvući 3 dobitnika za sve 3 nagrade navedene u članu 6. Broj dobitnika odgovara broju nagrada navedenih u čl. 6. Dobitnik (dobitnici)  će biti izvučen (izvučeni) putem aplikacije kroz kompjuterski softver gdje će biti objedinjeni svi učesnici koji su učestvovali u nagradnoj igri purem SMS poruka ili putem web aplikacije do 15.01.2020. 23:59 časova.

Organizator ne snosi odgovornost za bilo kakve probleme nastale tokom promotivnog perioda, a koje se odnose na tekstualne poruke, internet i mobilne mreže sa kojih se prouke šalju te probleme koji su tako nastali i koji nemaju veze sa voljom Organizatora. SMS poruke i prijave putem web aplikacije se šalju/unose od 05.12.2019. do 15.01.2020. do 23:59h. Neće se uzeti u obzir vrijeme kada je poruka poslana već kada je primljena.

Jedan učesnik može poslati neograničen broj poruka ili web prijava za neograničen broj kupovina Gillette Skinguard ili Fusion brijača ili patrona iskazanih na odvojenim računima, ali biti dobitnik jedne od nagrada. Potvrde o kupovini (račune) treba sačuvati kao dokaz o kupovini. Nakon izvlačenja, od dobitnika nagrade će se tražiti da predoči Organizatoru račun od kupovine da bi se potvrdilo da je kupovina obavljena u skladu sa mehnaizmom ovih Pravila i u periodu nagradne igre.

Član 8. Dodjela nagrada i izvlačenje dobitnika

Sretno izvlačenje dobitnika nagrada će biti izvršeno 17.01.2020. Za vrijeme tročlana izvlačenja komisija zapisuje imena dobitnika uključujući ostale potrebne podatke. Nakon nagradnog izvlačenja i spoznaje o sretnim dobitnicima nagradne igre, dobitnici će biti obavješteni o nagradi i načinu preuzimanja.

Dobitnik će biti obavješten telefonskim putem od strane Organizatora u roku od 3 radna dana nakon izvlačenja. Ukoliko nakon 3 radna dana osoba koja je imenovana za dobitnika ne bude mogla biti kontaktirana ili u slučaju da učešće nije validno, rezerve će biti kontaktirane po redoslijedu izvlačenja. Zbog provjere validnosti, dobitnik treba poslati kopiju ili skeniran dokument putem e-maila ili faxa na adresu/broj koji će im predočiti Organizator.

Član 9. Validnost i dodjela nagrada

Nagrade će biti poslane na kućnu adresu dobitnika putem brze pošte. Nijedna od nagrada se ne može zamijeniti za novac u gotovini. Također, nagrada ne može biti zamijenjena i / ili prenesena na treću stranu. Sve nagrade će biti isporučene najdalje 30 dana po završetku nagradne igre.

Sve obaveze Organizatora prema dobitnicima se obustavljaju od trenutka predaje nagrada.

Član 10. Povjerljivost

10.1. Organizator će preduzeti sve potrebne mjere opreza kako bi se osigurala zaštita ličnih podataka, štete od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog otkrivanja, izmjena i / ili distribucije u skladu sa zakonom. Organizator preuzima odgovornost za zaštitu tajnosti ličnih podataka učesnika za vrijeme trajanja ove promocije u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnici promocije imaju slijedeća prava, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti: pravo da budu informisani, pravo na pristup informacijama i pravo da ospori razne akcije.

10.2. Učešćem u ovoj nagradnoj igri, učesnici će se posebno i izričito slažiti da su njihovi lični podaci koji su dati Organizacionom odboru upisuju u bazu podataka organizatora, s ciljem da učestvuju u ovoj nagradnoj igri i da bi se proglasili pobjednici.

10.3. Organizator će uništiti sve lične podatke prikupljene od učesnika, osim onih koji su proglašeni dobitnicima nagradne igre, a koji će se čuvati za potrebe računovodstva u skladu sa važećim zakonom.

Prava učesnika su zagarantovana Zakonom o zaštiti ličnih podataka i posebno se odnose na sljedeće:

 • Pravo da budu informisani o tome da se podaci prikupljaju
 • Pravo da bude upoznat sa podacima;
 • Pravo na promjenu podataka;
 • Pravo na žalbu.
Član 11. Proglašenje dobitnika nagrade

Pravila nagradne igre će biti objavljen u dnevnom listu “Nezavisne novine” nakon odobrenja Republičke Uprave za igre na sreću u entitetu Republici Srpskoj, u skladu sa zakonom.

U periodu od najviše 15 radnih dana od dana izvlačenja, rezultati i imena dobitnika biće objavljena na www.gillettenagradnaigra.ba.

Član 12. Viša sila

12.1. U skladu sa ovim pravilima, više sile uključuje događaje koji se ne mogu kontrolisati, ispraviti ili predvidjeti od strane Organizatora, uključujući i nemogućnost Organizatora zbog uslova koje nastaju nezavisno od njegove volje a čije prisustvo  kasnije nemogućava Organizatoru da ispuni svoje obaveze.

12.2. U slučaju više ili djelimično, izvršenje pravila i kontinuitet kampanje, organizatori sile, gdje događaj spriječava ili odlaže, potpuno će biti oslobođen ispunjavanja svojih obaveza za period u kojem je proces bio spriječen ili odložen .

Član 13. Sporovi

13.1. U slučaju bilo kakvih sporova koje mogu nastati između Organizatora i učesnika, oni će se riješiti u duhu dobrih poslovnih običaja. Ako stranke ne mogu naći zajedničko rješenje, obje strane uključene u spor će isti riješiti pred nadležnim sudom.

13.2. Sve moguće žalbe, ako ih ima,a koje se odnose na tok kampanje mogu se poslati na adresu: Orbico  d.o.o , Lužansko polje 7, 71210 Ilidža u roku od 2 (dvije) sedmice od dana objave dobitnika. Nakon tog roka, organizator neće uzimati nikakve žalbe u obzir.

Član 14. Službena pravila kampanje

14.1. Učešćem u kampanji, učesnici prihvataju ova pravila kao obavezujuće.
14.2. Pravila ove kampanje kao i lista dobitnika će biti objavljena bez naknade na web stranici www.gillettenagradnaigra.ba.

Član 15.

Pravila će stupiti na snagu nakon odobrenja od strane Republičke Uprave za igre na sreću RS.

Pravilnik nagradne igre za Distrikt Brčko

Čl.1 Organizator i službena pravila nagradne igre

Po Zakonu o igrama na sreću  “ GILLETTE ”  nagradna igra je organizovana i provedena od strane firme Orbico d.o.o. Sarajevo, sa ID brojem 200231040009, i sjedištem u ulici Lužansko polje 7, 71210 Ilidža. Kampanja će biti provedena po ovdje navedenim odredbama (u daljem tekstu Pravila), koja su obavezna za sve Učesnike.  Nagradna igra će biti provedena po ovdje navedenim odredbama, koja su obavezna za sve Učesnike. Nagradna igra je marketinška promocija organizovana kao poticaj za korištenje Gillette proizvoda.

Čl.2 Pravni izvori

Nagradna igra je nastala u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača BiH.

Čl.3 Teritorija

Nagradna igra je organizovana i biće provedena na teritoriji Bosne i Hercegovin, Brčko distrikta po odredbama ovdje objašnjenim. Trajanje nagradne igre je u periodu od 05.12.2019.  do  15.01.2020. godine.  Nagradna igra se odnosi na sve maloprodajne objekte na području Brčko distrikta, BiH.

Čl.4 Podobnost

4.1. U nagradnoj igri mogu učestvovati sve starije od 18 godina koje su nastanjene/imaju stalno mjesto boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine, Brčko distrikt , koji prihvataju odredbe i uslove ovih Pravila (u daljem tekstu Učesnici). Uposlenici Organizatora i uposlenici kompanije kod koje se sprovodi nagradna igra, kao i članovi njihove uže porodice (sin/kćerka, roditelji, brat/sestra ili supružnik) ne mogu učestvovati u ovoj nagradnoj igri.

4.2. Sudjelovanjem u nagradnoj igri, Učesnici potvrđuju da su u potpunosti saglasni sa ovim Pravilima i saglasni su sa istim. Učestvovanje u ovoj nagradnoj igri jednako je obavezi poštivanja prethodno navedenih Pravila.

Čl. 5 Određeni proizvodi i uslovi

Uslovi učestvovanja u nagradnoj igri: Svaka osoba nastanjena na teritoriji Bosne i Hercegovine, Brčko distrikt koja može učestvovati u nagradnoj igri je ona koja tokom promotivnog perioda od 05.12.2019.  do  15.01.2020. godine u maloprodajnim objektima na području Brčko distrikta, BiH kupi  Gillette Skinguard ili Fusion brijač ili patrone, pošalje SMS ili unese podatke putem web stranice u skladu sa mehanizmom opisanim u članu broj 7 ovog Pravilnika.

Račun od kupovine je potrebno sačuvati do datuma izvlačenja.  Deklarisani dobitnici će trebati pokazati originalni račun Organizatoru na uvid kao dokaz o vjerodostojnosti računa. Broj kupovina i učešća nije ograničen. Prijave računa sa istim brojem ili duplikati originalnih računa neće biti tretirani kao ispravni i neće biti uzeti u obzir za sretno izvlačenje. Organizator nije odgovoran za SMS poruke ili prijave koje nisu potpune ili koje nisu stigle.

Čl. 6 Nagrade

U ovoj nagradnoj igri Organizator nudi slijedeće nagrade:

 • 1 x Samsung Galaxy
Opis Količina Jedinična cijena PDV 17% uključen Total KM
Samsung Galaxy A705FZKUSEE mobilni crni 1 789,00 789,00
Total 789,00

Ukupna vrijednost nagrada je 789,00 KM (PDV uračunat) po fiksnom kursu Centralne Banke, na dan 01.11.2019.

Čl. 7 Mehanizam nagradne igre

Za učestvovanje u nagradnoj igri organizovanoj u periodu od 05.12.2019.  do  15.01.2020. godine. u maloprodajnim objektima na području Brčko distrikta, svaka zainteresovana osoba koja ima pravo učestvovati u ovoj nagradnoj igri, po čl. 5, treba kupiti Gillette Skinguard ili Fusion brijač ili patrone i poslati SMS poruku sadržaja: ključnu riječ Gillette, ime i prezime, broj fiskalnog računa, grad iz kojeg je učesnik na broj 091 112 412 / na primjer GILLETTE  DAMIR DEMIROVIĆ 15994 BRČKO/ ili broj računa poslati putem web stranice www.gillettenagradnaigra.ba .

Cijena SMS poruke je 0,10 KM + PDV za korisnike iz svih mobilnih mreža (BH Telecom, HT Eronet, mtel). Cijene SMS poruka se neće mijenjati tokom nagradne igre. Svi učesnici će dobiti povratnu poruku da je njihova poruka primljena i potvrdu da učestvuju u nagradnoj igri. U slučaju da šalju neispravan sadržaj dobiće povratnu poruku da je njihova poruka nevažeća. Na kraju nagradne igre obaviće se sretno izvlačenje dobitnika, 17.01.2020. u 15.00 časova u prostorijama Organizatora na adresi Orbico d.o.o., Lužansko polje 7, 71210 Ilidža. Komisija će izvući 1 dobitnika za nagradu navedene u članu 6.

Broj dobitnika odgovara broju nagrada navedenih u čl. 6. Dobitnik (dobitnici)  će biti izvučen (izvučeni) putem aplikacije kroz kompjuterski softver gdje će biti objedinjeni svi učesnici koji su učestvovali u nagradnoj igri putem SMS poruka ili putem web stranice do 15.01.2020. 23:59 časova.  Organizator ne snosi odgovornost za bilo kakve probleme nastale tokom promotivnog perioda, a koji se odnose na tekstualne poruke, internet i mobilne mreže sa kojih se poruke/prijave šalju te probleme koji su tako nastali i koji nemaju veze sa voljom Organizatora. SMS poruke i prijave putem web stranice se šalju/unose od 05.12.2019. do 15.01.2020. do 23:59h. Neće se uzeti u obzir vrijeme kada je poruka poslana već kada je primljena.

Jedan učesnik može poslati neograničen broj poruka ili web prijava za neograničen broj kupovina Gillette Skinguard ili Fusion brijača ili patrona, iskazanih na odvojenim računima, ali biti dobitnik samo jedne od nagrada. Potvrde o kupovini (račune) treba sačuvati kao dokaz o kupovini. Nakon izvlačenja, od dobitnika nagrade će se tražiti da predoči Organizatoru račun od kupovine da bi se potvrdilo da je kupovina obavljena u skladu sa mehnaizmom ovih Pravila i u periodu nagradne igre.

Čl. 8 Dodjele nagrada, izvlačenje dobitnika

Sretno izvlačenje dobitnika nagrada će biti izvršeno 17.01.2020., pred tročlanom komisijom. Za svaku nagradu redom kako su navedene u čl 6 se izvlači jedan dobitnik i tri rezerve. Za vrijeme izvlačenja komisija zapisuje imena dobitnika uključujući ostale potrebne podatke. Nakon nagradnog izvlačenja i spoznaje o sretnim dobitnicima-Učesnicima nagradne igre, dobitinici će biti obavješteni o nagradama i načinu preuzimanja.

Dobitnik će biti obaviješten telefonskim putem od strane Organizatora u roku od 3 radna dana nakon izvlačenja nagrada. Ukoliko nakon 3 radna dana osoba koja je imenovana za dobitnika ne bude mogla biti kontaktirana ili u slučaju da učešće nije validno, rezerve će biti kontaktirane po redoslijedu izvlačenja. Zbog provjere validnosti, dobitnici trebaju poslati kopiju ili skeniran dokument putem e-maila ili faxa na adresu/broj koji će im predočiti Organizator.

Čl. 9 Validacija nagrada i njihova dodjela

Nagrade će biti poslane i dostavljene dobitnicima na kućne adrese najdalje 30 dana po završetku nagradne igre. Osvojena nagrada ne može biti unovčena ili zamijenjena, niti prenijeta na treća lica. Sve obaveze Organizatora u pogledu dobitnika nagrada prestaju u momentu preuzimanja nagrada.

Čl.10 Povjerljivost

Organizator će preduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da osigura zaštitu ličnih podataka, zaštitu od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa Zakonom. Organizator preuzima odgovornost o zaštiti povjerljivosti ličnih podataka Učesnika za vrijeme trajanja ove promocije u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnici imaju slijedeća prava, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka: pravo da budu informisani, pravo pristupa podacima i pravo na osporavanje različitih radnji.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, Učesnici će se izričito i jasno složiti da njihovi lični podaci dostavljeni Organizatoru budu uneseni u Organizatorovu bazu podataka, u svrhu učestvovanja u ovoj nagradnoj igri i procesu izvlačenja dobitnika. Organizator će uništiti sve lične podatke prikupljene od Učesnika, osim onih koji su proglašeni za dobitnike i koji će biti čuvani za potrebe računovodstva u skladu sa važećim Zakonima.

Prava učesnika su zagarantovana Zakonom o zaštiti ličnih podataka i posebno se odnose na slijedeće:

 • pravo da budu informisani o činjenici da se podaci prikupljaju
 • pravo da budu upoznati sa podacima;
 • pravo na promjenu podataka;
 • pravo na žalbu.
Čl. 11 Proglašavanje dobitnika nagrada

Pravila nagradne igre će biti objavljena u dnevnim novinama “Avaz”  po dobijanju rješenja od Poreske Uprave Brčko distrikta U periodu od 15 dana od dana nagrada izvlačenja, rezultati i imena dobitnika će biti javno objavljena na web stranici www.gillettenagradnaigra.ba.

Čl.12 Viša sila

U pogledu ovih Pravila, viša sila podrazumijeva događaje koji se ne mogu kontrolisati, ispraviti ili predvidjeti od strane Organizatora, uključujući i nemogućnost Organizatora usljed uslova nastalih neovisno od njegove volje i čija prisutnost se veže kasnije za nemogućnost ispunjavanja preuzetih obaveza. U slučaju više sile gdje događaj sprečava ili odlaže kompletno ili djelimično izvršenje Pravila i kontinuiranost Kampanje, Organizator će biti oslobođen ispunjavanja svojih obaveza za period u kojem je došlo do sprečavanja ili odlaganja Nagradne igre po dobijanju saglasnosti Poreske uprave Brčko distrikta FBiH. 

Čl. 13 Sporovi

U slučaju bilo kakvih sporova nastalih između Organizatora i Učesnika, oni će biti riješeni u duhu dobrih poslovnih običaja. U slučaju da strane ne mogu naći zajedničko rješenje, obje strane uključene u spor isti će rješavati na nadležnom Općinskom sudu u Sarajevu. Sve moguće žalbe, ukoliko ih bude, vezane za razvoj i trajanje Nagradne igre mogu se slati na slijedeću adresu: Orbico d.o.o., Lužansko polje 7, 71 000 Sarajevo ili u roku od 2 (dvije) sedmice od datuma objavljivanja dobitnika. Nakon ovog roka Organizator neće uzimati u obzir bilo kakve žalbe.

Čl.14 Službena Pravila Nagradne igre

Učešćem u Nagradnoj igri Učesnici su saglasni sa pravilima ove Nagradne igre. Pravila ove Nagradne igre biće objavljena na web stranici www.gillettenagradnaigra.ba kao i lista dobitnika po završetku nagradne igre.

_______