Traje do: 20.12.2018.

„Mobitelom plati po nagrade svrati“ naziv je nagradne igre koju je za vas organizovala firma IMTEC d.o.o, u saradnji sa Raiffeisen bankom.

Firma IMTEC d.o.o. u saradnji sa Raiffeisen bankom Vam želi uljepšati jesen uz nekoliko fenomenalnih nagrada, a nagradna igra će trajati od 15. 10. 2018. godine do 20. 12. 2018. godine. – s tim da se taj dan vrši samo izvlačenje dobitnika drugog kruga.

Nagradna igra vrijedi samo na području FBIH.

Nagrade:

1. Raiffeisen kartica 2.000,00 KM
2. Samsung Galaxy G960 S9
3. Raiffeisen kartica 1.000,00 KM
4. Nokia 7 Plus
5. 3x Raiffeisen kartica 500,00 KM
6. 3 x NOA Element N7

Pravila nagradne igre

Svi kupci koji obave kupovinu u minimalnom iznosu od 30 KM uz plaćanje Raiffeisen karticama ili korištenjem m-plati aplikacije putem Raiffeisen uređaja za prihvat kartica učestvuju u nagradnoj igri.

Dodatna pogodnost za korisnike m-plati aplikacije:
Svi kupci koji obave kupovinu u minimalnom iznosu od 30 KM korištenjem m-plati aplikacije putem Raiffeisen uređaja za prihvat kartica ostvaruju i popust od 10%!

Prvi krug izvlačenja nagrada će se organizovati 20.11.2018. godine kada se izvlače dobitnici 3 x 500 KM i 3 x NOA Element N7, a drugi krug izvlačenja nagrada će se organizovati 20.12.2018. godine, kada se izvlače svi ostali dobitnici.

U drugom krugu izvlačenja nagrada ne mogu učestvovati dobitnici nagrada koji su izvučeni u prvom krugu.

Pravilnik nagradne igre možete pročitati u nastavku:

Pravila nagradne igre ”Mobitelom plati, po nagrade svrati“ (nadalje: Pravila)

Član 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom ”Mobitelom plati, po nagrade svrati“ je IMTEC d.o.o. Sarajevo Bosanski put b.b Ilijaš. (nadalje: Priređivač)

Nagradna igra se priređuje u svrhu promovisanja Priređivača te unapređenja prodaje proizvoda u svim njegovim poslovnim jedinicama (nadalje: Igra)

Ovim Pravilima se uređuju uslovi pod kojima se priređuje Igra (nadalje: Pravila)

Član 2.

Nagradna igra iz člana 1. ovih Pravila započet će 15. oktobra 2018. godine i trajat će do 20. decembra 2018. godine, ne uključujući i taj datum.

Igra će se sastojati od dva kola, a Pravila iste, davanjem saglasnosti Ministarstva finansija biti će objavljena na web stranici Priređivača www.imtec.ba i u dnevnim novinama Oslobođenje koje se distribuiraju na cijeloj teritoriji F BiH. Pravila će biti vidljiva na www.imtec.ba tokom cijelog trajanja Igre sve do posljednjeg izvlačenja, a na zahtjev ista se mogu dobiti na uvid u sjedištu Priređivača i u svim poslovnim jedinicama Društva.

Član 3.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri i pravo na nagradu imaju svi građani Bosne i Hercegovine, koji plaćanje vrše karticama Raiffeisen banke i putem usluge banke M-plati i to samo na POS terminalima banke koji se nalaze u prodajnim objektima Imtec-a, koji u vremenskom periodu od 15. oktobra 2018. godine do 20. decembra 2018. godine, ne uključujući i taj datum, ostvare kupovinu u iznosu od 30,00 KM ili više.

Kupovinom proizvoda i plaćanjem putem aplikacije M-plati, kako je definisano u članu 1 stav 1, kupci ostvaruju pravo na popust od 10 % na maloprodajnu cijenu istih (popust se obračunava na kasi), u kojem zajednički učestvuje Imtec sa 5% i Banka sa 5% popusta. Pored naprijed navedenog Kupci kao i ostala treća lica koja vrše plaćanja bilo kojom karticom u izdanju Raiffeisen Banke ( debitnom ili kreditnom) u svim prodajnim objektima Imtec-a i na način kako je to definisano čl. 3 stav.2 ovog Ugovora stiču pravo učešća u nagradnoj igri.

Učesnici koji ispune uslov iz stava 1. ovog člana se autmatski unose u elektronsku bazu podataka Priređivača, tj. njegovu Bazu učensika čime ulaze u nagradno izvlačenje za nagrade. Priređivač će prikupljati i obrađivati tačne podatke učesnika navedene u procesu odvijanja nagradne igre u svrhe provođenja te buduće marketinške svrhe. Sudjelovanje u nagradnoj igri, odnosno ostvarivanjem kupovine, učešće je dobrovoljno.

Kampanja traje od 15.10.2018. godine do 20.12.2018. godine, ne uključujući i taj datum. U navedenom periodu je moguće ostvariti popust u visini od 10 %, za kupovinu obavljenu pod sljedećim uslovina:

  • Plaćanjem putem usluge M-plati i to samo na POS terminalima banke koji se nalaze u svim
    prodajnim objektima Imtec-a,
  • Kupovinom obavljenom u periodu trajanja nagradne igre
Član 4.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojim članovima uže porodice.

Pod pojmom uža porodica se podrazumjevaju: roditelji, braća, sestre, supružnici, djeca, usvojena djeca, unuci kao i svi članovi zajedničkog domačinstva.

Član 5.

Predviđeni fond nagrada je:
1. Raiffeisen kartica 1x 2.000,00 KM
2. Samsung Galaxy G960 S9 1x 1.921,10 KM
3. Raiffeisen kartica 1x 1.000,00 KM
4. Nokia 7 Plus 1x 1.054,45 KM
5. Raiffeisen kartica 3x 500,00 KM
6. NOA Element N7 3x 1.663,35 KM

Ukupna vrijednost nagradnog fonda je 9.138,90 KM. Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Član 6.

U toku nagradne igre, održat će se dva puta izvlačenje nagrada. Prvo izvlačenje će biti održano 20.11.2018. godine u okviru kojeg će biti dodijeljene nagrade:

  • 3 x 5,00 KM RFB karticu
  • 3 x NOA Element N7 3 x 554,45 KM

Drugo izvlačenje će biti održano 20.12.2018. godine u okviru kojeg će se dodijeliti sve ostale nagrade. Izvučeni dobitnici nagrada u prvom krugu izvlačenja nemaju pravo učešća u drugom krugu izvlačenja.

Ukupan broj potrošačkih kartica (Visa Electron debitna katrica) u izdanju Banke je 5 (pet). Banka se obavezuje da će izvršiti uplatu sredstava u ukupnom iznosu od 4.500,00 KM na pojedinačne kartice, nakon izvlačenja imena dobitika potrošačkih kartica, a najkasnije 15 dana od datuma izvlačenja dobitnika.

Banka se obavezuje da će otvoriti kartične račune i navedeni iznos od KM 4.500,00 rasporediti na potrošačke kartice, kako slijedi :

  • Iznos od KM 2.000,00 na 1 (jednu) potrošačku karticu;
  • Iznos od KM 1.000,00 na 1 (jednu) potrošačku karticu;
  • Iznos od KM 500,00 na 3 (tri) potrošačke kartice.

Banka će o svom trošku, pripremiti i isporučiti kartice nakon što dobitnici potrošačkih kartica podnesu Zahtjev za izdavanje iste.

Dobitniku će kartica biti uručena u organizacijonoj jedinici Banke u kojoj je podnio Zahtjev za izdavanje kartice, najduže u roku od 10 (deset) radnih dana od dana podnošenja Zahtjeva.

Dobitnik je u obavezi potpisati svu prateću dokumentaciju koja podrazumijeva zahtjev, ugovor, info list, potvrdu za preuzimanje kartice i sl., te predočiti svoje identifikacione dokumente. Banka se obavezuje da će obezbijediti da se svih 5 izdatih potrošačkih kartica mogu koristiti samo za kupovinu roba i usluga, te da će onemogućiti podizanje gotovine na bilo koji način. Banka će aktivirati karticu odmah nakon što kartica bude uručena dobitniku, ali ne kasnije od 2 (dva) radna dana od dana uručenja kartica dobitnicima.

Sretni dobitnici će biti objavljeni putem web stranice www.imtec.ba i putem društvene mreže facebook.com.

Dodjela nagrada će biti organizovana u prostorijama Priređivača, o čemu će dobitnici biti naknadno obavješteni uz obavezno posjedovanje računa.

Ispravnost svih izvlačenja imena dobitnika će nadgledati tročlana komisija sastavljena od zaposlenika Priređivača.

Nakon završenog izvlačenja Komisija će uraditi zapisnik sa svim zakonskim i podzakonskim aktima predviđenim podacima, koji će potpisati svi članovi Komisije.

Zapisnik ima službeno obvezujuće značenje za sve učesnike nagradne igre.

Član 7.

Imena dobitnika će biti objavljena na web stranici www.imtec.ba i putem društvene mreže facebook.com.

Osim obavještenja iz stava 1. ovog člana , dobitnici će ujedno biti i telefonski i/ili pisanim putem obavješteni o dobivenoj nagradi i o načinu i mjestu preuzimanja nagrada, sve u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja.

Dobitnici nagrada iz člana 5. ovih Pravila su dužni preuzeti nagrade u roku od 30 (trideset) dana od dana primanja pisane obavjesti o dobivenoj nagradi.

U slučaju da dobitnik nije iz bilo kojeg razloga u mogućnosti lično preuzeti nagradu, ista će od strane Priređivača biti predana trećoj osobi koja na temelju specijalne punomoći ovjerena kod javnog bilježnika preuzima nagradu u ime i za račun dobitnika.

Član 8.

U slučaju da se u nagradnu igru ne uključi ni jedan igrač koji zadovoljava tražene uslove, nagradna igra se poništava.

U slučaju da se u nagradu uključi manji broj učesnika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo učesnika.

Nagrade će se dijeliti redoslijedom kako je predviđeno u članu 5. ovih Pravila.

Član 9.

Preuzimanjem/dostavom nagrade prestaju sve daljnje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Član 10.

U slučaju da dobitnik ne preuzme dobivenu nagradu u roku navedenom u čl. 7 stav 3., Priređivač će ga ponovno pisanim putem u roku od 8 dana od isteka roka iz čl.7. stav 3. obavjestiti o dobitku i pozvati da u roku od 15 (petnaest) od primitka takve obavjesti preuzme dobivenu nagradu. Ukoliko dobitnik ni u naknadnom roku ne preuzme nagradu, gubi pravo na istu.

Član 11.

Nagradna igra se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Učesnici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem dnevnih novina.

Član 12.

Učesnik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila. Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se nakon davanja saglasnosti na ista od strane Federalnog ministarstva finansija.

Član 13.

Priređivač se obavezuje 6% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist i to ravnomjerno : 1,5% Crevnom krstu, Caritasu, Merhametu, MDD i Dobrotvoru.

Član 14.

U slučaju spora između Priređivača i učesnika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Sarajevu.