Traje do: 30.11.2018.

Orbit u novembru ponovo ima super nagradnu igru za sve žvakače.. Kupi Orbit, pošalji SMS i osvoji DŽIP!

Pitate se kako učestvovati?
Vrlo jednostavno. Sve što treba da uradite je da kupite 3 paketića ili bočicu omiljenih Orbit žvaka i pošaljete SMS sljedećeg sadržaja:

ORBIT(razmak) broj računa(razmak) ime i prezime(razmak) grad na broj  091 112 411.

Pitate se zašto?
Zato što možda baš vi postanete ponosni vlasnik novog JEEP-a.

Pravila i uvjeti nagradne igre Osvoji DŽIP

I. Organizator nagradne igre
Članak 1

Na temelju posebnog pravnog akta, izjava, društvo „ATACO“ d.o.o Mostar, ulica Kralja Tomislava broj L4 88 000 Mostar (u nastavku:Organizator), organizira i provodi nagradnu igru pod nazivom »Osvoji DŽIP« (u nastavku: Nagradna igra).

Članak 2

Pravilima i uvjetima Nagradne igre (u nastavku: Pravilima) organizator određuje prava, obaveze i uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri.

II. Vremenski tijek nagradne igre
Članak 3

Nagradna igra traje od 01.11.2018 do 30.11.2018 i organizira se i provodi na području BiH.

Organizator ima pravo na promjenu vremenskog okvira nagradne igre.

Nagradna igra u Republici Srpskoj i Brčko Distrikta objavljena su na facebook stranici

https://www.facebook.com/Orbit.BIH.

III. Namjena nagradne igre
Članak 4

Namjena i svrha Nagradne igre je promocija robne marke ORBIT®, Airwaves® i 5gum®, kao i poboljšanje ukupne tržišne komunikacije organizatora. Sva prava pridržava.

IV. Uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri
A./ Općenito
Članak 5

U Nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe, državljani BiH, starije od 18 godina, sa stalnim prebivalištem u BiH.

Članak 6

Za sudjelovanje u Nagradnoj igri potrebno je da pojedinac, državljanin BiH, kupi barem:
– tri paketića žvakaćih guma ORBIT®, Airwaves® ili 5gum® odnosno
– jednu bočicu žvakaćih guma ORBIT®, Airwaves® ili 5gum®

na jednom od prodajnih mjesta širom BiH i da pošalje SMS poruku na broj 091 112 411 s ključnom riječi ORBIT.

U SMS poruci pored ključne riječi ORBIT, potrebno je da Kupac označi broj računa na kojem je vidljiva kupnja proizvoda iz stava 1 ovog članka, kao i da označi svoje ime i prezime i grad prebivališta/boravišta.Primjer: »ORBIT(razmak)broj računa(razmak)ime i prezime(razmak)grad«.

Članak 7

U Nagradnoj igri se uvažavaju samo SMS poruke poslane na način opisan u članku 6. ovih Pravila.

Dobitnici nagrada biće određeni metodom ždrijebanja.

Članak 8

Slanjem SMS poruke na broj telefona 091 112 411 sa svim podacima označenim u članku 6. ovih Pravila, Kupac sudjeluje u Nagradnoj igri.

Kupovinom proizvoda i slanjem SMS poruke, na način opisan u članku 6. ovih Pravila, sudionik izričito izjavljuje da je u potpunosti upoznat sa pravilima ove Nagradne igre i da se sa njima u potpunosti slaže.

Sudionik Nagradne igre nakon što dostavi organizatoru broj računa iz kojeg je vidljiva kupnja proizvoda iz stava 1 članka 6. i svoje osobne podatke i adresu odnosno grad prebivališta/boravišta, dopušta upotrebu proslijeđenih podataka pod uvjetima i na način određen ovim Pravilima i posebnim propisima, kojima je ova oblast regulisana.

Organizator garantira svakom sudioniku, koji dostavi broj računa i osobne podatke, da neće izvršiti nikakvu zloupotrebu dostavljenih podataka.

Sudionik se obavezuje da će u potpunosti poštivati Pravila ove nagradne igre.

Slanjem SMS poruke na broj 091 112 411, svaki Sudionik u ovoj Nagradnoj igri, se slaže s javnom objavom osobnih podataka (ime, prezime i mjesto stanovanja).

Troškove sudjelovanja (npr. troškove slanja SMS poruka, troškove prijenosa podataka i
sl.) snosi sudionik Nagradne igre.

B./ Sudjelovanje u nagradnoj igri
Članak 9

U nagradnoj igri može sudjelovati pojedinac, građanin BiH, koji za vrijeme trajanja ove Nagradne igre pošalju SMS poruku na broj 091 112 411 i postupi na način opisan u članku 6. ovih Pravila.

Slanjem SMS poruke pojedinac je suglasan s ovim pravilima i uvjetima sudjelovanja.

Cijena poslane SMS poruke je 0,10 KM + PDV.

Sve povratne poruke su besplatne.

Poslanim SMS-om pojedinac neće biti učlanjen ni u koji SMS klub.

Članak 10

Svaki pojedino kupljeni račun se može upotrijebiti samo jednom.

U slučaju da je račun s istim brojem ponovo poslan SMS-om od strane iste ili druge osobe, SMS poruka će se proglasiti nevažećom.

Odluka o proglašenju SMS poruke nevažećom je konačna i diskreciono je pravo organizatora.

Članak 11

Svaki pojedinac koji sudjeluje u Nagradnoj igri na način opisan u članku 6. i 9. ovih Pravila, dužan čuvati originalni račun (dokaz o kupovini) do kraja nagradne igre i pokazati ga kod preuzimanja nagrade.

Na računu mora biti vidljiva kupnja proizvoda iz stava 1 članka 6.

U slučaju da izvučeni dobitnik kod preuzimanja nagrade ne pokaže originalni račun, gubi pravo na nagradu.

Članak 12

Sve SMS poruke poslane na način opisan u članku 6. ovih Pravila, će biti uključene u postupak ždrijebanja.

Broj sudjelovanja u nagradnoj igri nije ograničen.

Svaki pojedinac, građanin BiH, može sudjelovati više puta u ovoj Nagradnoj igri.

C./ Ostali uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri
Članak 13

U nagradnoj igri biće uvažene SMS poruke poslane na broj 091 112 411 od 00.00.00 sati od dana 01.11.2018, pa sve do dana 30.11.2018. godine zaključno sa 23.59.59 sati.

Članak 14

Ukoliko u poslanoj SMS poruci nije naveden broj računa, ključna riječ ORBIT ili zatraženi podatci, poslani SMS ne sudjeluje u nagradnoj igri.

D./ Ograničenja sudjelovanja
Članak 15

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposleni kod organizatora, članovi njihove uže porodice, kao ni sve fizičke i pravne osobe ili zaposleni kod tih pravnih osoba, koji neposredno sudjeluju u organizaciji nagradne igre.

V. Popis nagrada (nagradni fond)
Članak 16

Nagradni fond sadrži odnosno obuhvaća:
– Glavna nagrada:

1 x auto JEEP RENEGADE 1.6 E-torQ, u vrijednosti 32.990,00 KM

– Ostale nagrade:

4 x sanke, vrijednost jedne sanke jeste 58,73 KM,
100 x kapa, vrijednost jedne kape jeste 9.79 KM,
100 x šal, vrijednost jednog šala jeste 5,87 KM.

Ukupna vrijednost nagradnoga fonda iznosi: 34.790,92 KM (s uključenim PDV-om).

Članak 17

Nagrada nije prenosiva na treću osobu. Nagradu nije moguće zamijeniti za gotovinu ili za bilo koju drugu nagradu, drugu robu ili drugu uslugu. Slike na promocijskom materijalu simbolične su.

VI. Ždrijeb nagrađenih
Članak 18

Ždrijeb nagrađenih će se održati dana 03.12.2018. godine.

U postupku ždrijebanja biće izvučeno ukupno 205 sudionika – dobitnika nagrada odnosno nagrađenih.

Članak 19

Ždrijebannje će biti provedeno elektronskim putem u prisutnosti tročlane komisije. Ždrijeb će biti javan. Prije početka ždrijebanja predsjednik komisije će upoznati sve prisutne s namjenom nagradne igre i načinom ždrijebanja.

Odgovorna osoba o ždrijebanju vodi zapisnik, koji sadrži podatke o: datumu i mjestu ždrijebanja, prisutnim osobama, tijeku ždrijebanja te dobitnicima prema redoslijedu kako su bili izvučeni. Zapisnik potpisuju svi članovi komisije.

Zapisnik se sačinjavau jednom primjerku i čuva se kod organizatora. Rezultati ždrijebanja su konačni.

Žalba na rezultat ždrijebanja nije dopuštena.

Nagrade će biti dodijeljene pod uvjetima određenim ovim pravilima.

Svaki pojedinac može osvojiti samo jednu od nagrada.

VII. Objava nagrađenih
Članak 20

Svi nagrađeni izričito dopuštaju objavu svoga imena, prezimena te mjesta stanovanja na web-stranici www.orbit.ba, u email porukama nagradne igre koje promoviraju tu nagradnu igru, za što od organizatora neće zahtijevati nikakvo plaćanje ili nadoknadu.

Podaci nagrađenih će biti objavljeni na web-stranici www.orbit.ba najkasnije u roku od pet (5) radnih dana od provedenog ždrijebanja.

VIII. Općenito o nagradama i nagrađenima
Članak 21

Organizator će provjeravati da li su kupci učestvovali u Nagradnoj igri u skladu sa ovim Pravilima.

Članak 22

Sudionici koji budu izvučeni kao dobitnici u postupku ždrijebanja, biće obaviješteni od strane organizatora putem telefona, najkasnije u roku od 8 dana od dana objave nagrađenih.

Organizator će dobitnike iz stava 1. ovog članka kontaktirati na telefonski broj s kojeg je prethodno poslana SMS poruka s ključnom riječi ORBIT i brojem računa, imenom i prezimenom i gradom prebivališta/boravišta.

Organizator ima pravo od nagrađenog lica zahtijevati da u određenom roku, proslijedi organizatoru podatke (adresu stalnoga prebivališta/boravišta, adresu e-pošte) i kopiju računa, potrebne za preuzimanje nagrade.

U slučaju da nagrađeni ne postupi na način opisan u stavu 3. ovog članka, odnosno ukoliko potrebne podatke proslijedi prekasno ili proslijedi nepotpune podatke, isti gubi pravo na nagradu.

Članak 23

Organizator će obavijestiti nagrađene o načinu, mjestu i vremenu preuzimanje nagrade na način opisan u članku 22. ovih Pravila.

Članak 24

Glavnu nagradu dobitniku dodijelit će organizator u prostorijama auto kuće A.C.I. d.o.o. i o načinu, danu i satu primopredaje dobitnik će biti obavješten na način opisan u članku 22. ovih Pravila.

Ako dobitnik Glavne nagrade odbije da sudjeluje s organizatorom u dodjeli nagrade, odnosno ukoliko ne prisupi u prostorije auto kuće dogovorenog dana i sata, smatra se da se nagrađeni izričito odriče nagrade. U tom slučaju organizator nije dužan uručiti nagradu i oslobođen je svih obveza koje proizlaze iz ovih Pravila. Nagrađeni u tom slučaju također nema pravo na bilo kakvu drugu ili drukčiju nadoknadu. Organizator može upotrijebiti nagradu za bilo koju drugu namjenu.

Ostale nagrade će nagrađenom licu organizator dostaviti putem pošte na adresu. Trošak dostave putem pošte snosi organizator Nagradne igre. Ako nagrađeni ne preuzme poštansku pošiljku ili se ona vrati organizatoru, smatra se da se nagrađeni izričito odriče nagrade. U tom slučaju organizator nije dužan uručiti nagradu i oslobođen je svih obveza koje proizlaze iz ovih Pravila.

Nagrađeni u tom slučaju također nema pravo na bilo kakvu drugu ili drukčiju nadoknadu. Organizator može upotrijebiti nagradu za bilo koju drugu namjenu.

Članak 25

Ukoliko nagrađeni ne proslijedi organizatoru podatke iz članka 6. ovih Pravila u zahtijevanom roku i na način određen ovim Pravilima (odbijanje prosljeđivanja osobnih podataka, ili nepravilni, ili nepravodobno proslijeđeni propisani osobni podaci), nema pravo zahtijevati uručenje nagrade od organizatora. U tom slučaju, organizator je oslobođen svih obaveza prema nagrađenom, a koje obaveze proizilaze iz ovih Pravila.

Organizator Nagradne igre pridržava pravo ne dodijeliti nagradu (i u sljedećim slučajevima):

− ako se pojavi dvojba o istovjetnosti podataka,
− ukoliko se utvrdi da je sudionik sudjelovao u igri u suprotnosti sa pravilima i uvjetima Nagradne igre,
− ako se utvrdi da nagrađeni ne ispunjava odnosno nije ispunio uvjete određene u ovim pravilima odnosno da je bio izvučen u suprotnosti s tim pravilima,
− ako se i nakon obavijesti nagrađenima dobitnik nagrade ne odazove na preuzimanje nagrade, s obzirom na Pravila ove Nagradne igre.

Članak 26

U trenutku preuzimanja nagrade prestaju sve obveze organizatora prema dobitniku nagrade (nagrađenom licu).

U slučaju naknadnog isključenja nagrađenog (zbog povrede ustanovljenih Pravila organizatora), koje je nagrađeni izvršio sudjelovanjem u nagradnoj igri, nagrađenom se može naknadno oduzeti nagrada, odnosno od nagrađenog se može zahtijevati povrat već uručene nagrade.

U slučaju da naknadno isključeni nagrađeni više ne raspolaže uručenom nagradom, organizator može od navedene osobe zahtijevati iznos u visini vrijednosti uručene nagrade.

IX. Druge odredbe
Članak 27

Organizator ne odgovara za sudjelovanje sudionika s nepotpunim ili pogrešnim podacima u Nagradnoj igri.

Organizator i druge osobe koje sudjeluju u provedbi nagradne igre ne odgovaraju za nepreuzimanje ili neuporabu nagrade, za moguću štetu koja bi nastala kao posljedica preuzimanja ili uporabe nagrade odnosno koja bi proizlazila iz uporabe nagrade.

Organizator ne odgovara za moguću štetu koju bi pretrpio sudionik zbog logističkih prepreka, tehničkih problema ili drugih grešaka. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s uporabom nagrada.

Članak 28

U slučaju okolnosti na koje ne može utjecati (viša sila), organizator može otkazati nagradnu igru.

U slučaju otkazivanja nagradne igre organizator o tome mora obavijestiti sudionike putem web-stranice: www.orbit.ba. U takvom slučaju organizator ne odgovara sudionicima za nastalu štetu.

Članak 29

Organizator pridržava pravo promjene pravila i uvjeta nagradne igre, ukoliko to zahtijevaju uzroci tehničke, komercijalne ili neke druge prirode objektivnog karaktera.

O mogućim promjenama i novostima nagradne igre organizator će obavještavati sudionike na web-stranici: www.orbit.ba.

Odluka organizatora o svim pitanjima u vezi s nagradnom igrom odnosno uporabom ovih Pravila konačna je i vrijedi za sve sudionike.

Članak 30

Organizator i druge osobe koje sudjeluju u provedbi nagradne igre ne odgovaraju za nepreuzimanje ili neuporabu nagrade, za moguću štetu koja bi nastala kao posljedica preuzimanja ili uporabe nagrade odnosno koja bi proizlazila iz uporabe nagrade.

Organizator ne odgovara za moguću štetu koju bi pretrpio sudionik zbog logističkih prepreka, tehničkih problema ili drugih grešaka. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s uporabom nagrada.

U slučaju okolnosti na koje ne može utjecati (viša sila), organizator može otkazati nagradnu igru.

U slučaju otkazivanja nagradne igre organizator o tome mora obavijestiti sudionike putem web-stranice: www.orbit.ba. U takvom slučaju organizator ne odgovara sudionicima za nastalu štetu.

Organizator pridržava pravo promjene pravila i uvjeta nagradne igre, ukoliko to zahtijevaju uzroci tehničke, komercijalne ili neke druge prirode objektivnog karaktera.

O mogućim promjenama i novostima nagradne igre organizator će obavještavati sudionike na web-stranici: www.orbit.ba.

Sudionicima Nagradne igre osigurana je podrška i pomoć putem email adrese:

orbit@infuzija.com i putem telefona: 033 551 430.

Članak 31

Odluka organizatora o svim pitanjima u vezi sa nagradnom igrom odnosno uporabom ovih Pravila konačna je i vrijedi za sve sudionike.

X. Uporaba i zaštita osobnih podataka
Članak 32

Prosljeđivanjem osobnih podataka na način opisan u članku 22. stav 2. i 3. ovih Pravila, sudionici u Nagradnoj igri dopuštaju organizatoru da za potrebu provedbe ove Nagradne igre prikuplja i obrađuje proslijeđene podatke (ime, prezime, adresa, email adresa i broj telefona) i da do opoziva vodi, održava obrađuje i čuva zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika u skladu sa Zakonom.

Proslijeđene podatke će organizator upotrebljavati isključivo za namjenu vidljivu i opisanu u ovim Pravilima odnosno uvjetima.

Sudionici u Nagradnoj igri izričito dopuštaju da organizator ATACO d.o.o. Mostar uspostavi, vodi, održava i upravlja dobivenim osobnim podacima (osobno ime, adresa stalnoga prebivališta, telefonski broj i email adresa), koji su mu proslijeđeni od strane sudionika u ovoj Nagradnoj igri u skladu s Pravilima odnosno uvjetima nagradne igre »Osvoji DŽIP«, a koja Pravila su objavljena na web-stranici www.orbit.ba.

Sudionik je upoznat s tim da će osobne podatke obrađivati isključivo organizator nagradne igre, čemu daje svoju izričitu suglasnost. Suglasan je da organizator obrađuje osobne podatke za sljedeće namjene:
– provedba nagradne igre u svim oblicima,
– obavještavanje o rezultatu ždrijeba,
– objava imena i prezimena te mjesta stanovanja nagrađenih na web-stranici www.orbit.ba.

Za vrijeme upravljanja osobnim podacima Sudionik ima mogućnost uvida, prijepisa, kopiranja, dopune, ispravke, blokiranja i brisanja osobnih podataka u zbirci podataka, u skladu s važećim propisima. Sudionik može od organizatora zahtijevati da organizator u roku od 15 dana od podnesenog Zahtjeva Sudionika, trajno ili privremeno prestane upotrebljavati njegove osobne podatke.

Organizator proslijeđene osobne podatke sudionika pohranjuje do opoziva pohrane odstrane sudionika ili do završetka nagradne igre odnosno do dodjele nagrada. Nakon toga organizator osobne podatke briše.

Organizator odnosno Upravljač osobnih podataka dužan je sudioniku na njegov zahtjev:

– potvrditi obrađuju li se osobni podaci u vezi s njim ili ne,
– omogućiti uvid u osobne podatke koji se odnose na njega, na njihovo prosljeđivanje, prepisivanje ili kopiranje,
– proslijediti ispis osobnih podataka koji se odnose na njega,
– dati informaciju o metodama obrade osobnih podataka,
– izbrisati osobne podatke iz baze podataka.

XI. Opoziv sudjelovanja
Članak 33

Sudionik može bilo kad za vrijeme trajanja nagradne igre opozvati svoje sudjelovanje u nagradnoj igri tako da pošalje poruku organizatoru na e-adresu: orbit@infuzija.com.

U poruci mora navesti telefonski broj s kojeg je bio poslan SMS za sudjelovanje u nagradnoj igri. Po primitku te poruke organizator ga isključi iz nagradne igre.

XII. Rješavanje žalbi
Članak 34

Za sva pitanja koja se mogu pojaviti u vezi s Nagradnom igrom i nisu uređena ovim pravilima odgovarajuća tumačenja daje organizator, koji vodi brigu i o provođenju Nagradne igre te nadzire njen tijek. Objašnjenje organizatora konačno je i protiv njega nije moguća žalba.

Članak 35

Moguće sporove, nastale u vezi s nagradnom igrom, sudionici i organizator rješavat će sporazumno, a ako to ne bude moguće, za rješavanje sporova nadležan je sud mjesta tuženog.

XII. Objava, valjanost pravila
Članak 36

Ova pravila vrijede od dana javne objave.

Ova Pravila objavljena su u Federaciji BiH na web-stranici nagradne igre www.orbit.ba i u dnevnim novinama, koja se distribuiraju na teritoriji cijele BiH.

Ova Pravila objavljena su u Republici Srpskoj i u Distriktu Brčko na facebook stranici https://www.facebook.com/Orbit.BIH.

Datum objave pravila: 23.10.2018. godine

Organizator:
ATACO d.o.o. Mostar