Traje do: 17.12.2018.

Život je čudesan. Ako si uzmemo vremena za sebe i svoje najbliže, ako smo svjesni da smo i mi čudesni baš takvi kakvi jesmo.

Stoga ti želimo da i u idućim mjesecima voliš, nadahnjuješ, smiješ se, rasteš i oduševljavaš. Ponosna na sebe.
A kakva je tvoja čestitka? Povjeri nam svoje misli i podijeli ih na Facebooku i Instagramu te upozori na sebe s #ProudToBeMe.

Posjeti stranicu ispod i ispuni podatke potrebne za učešće u nagradnoj igri:
www.lisca.ba/proud-to-be-me-winter

Pravilnik nagradne igre

KAKO SUDJELOVATI?

Upiši svoje podatke u obrazac i odgovori na pitanje »A kakva je tvoja čestitka?«
Nagradna igra traje od 28. 11. do 16. 12. 2018. Svaki tjedan (3., 10. i 17. 12.) izvući ćemo 10 nagrađenih,
koji će primiti izabrani komplet rublja Lisca ili Cheek by Lisca. A 17. 12. ćemo izvući glavnu nagradu – bon Lisca u vrijednosti 1.000 KM.

OPĆE ODREDBE

Poduzeće koje organizira nagradnu igru je Lisca d. d., Prešernova 4, 8290 Sevnica, Slovenija (u nastavku organizator). Nagradna se igra odvija od 28. studenoga 2018. do uključujući 16. prosinca 2018. Sudionik u nagradnoj igri za izvlačenje nagrada (rublja Lisca ili Cheek by Lisca i glavne nagrade, bona Lisca u vrijednosti 1.000 KM), je pojedinac koji ispuni obrazac na internet stranici www.lisca.ba/proud-to-be-me-winter, u koji upiše svoje ime, prezime, e-adresu i zemlju iz koje dolazi te odgovori na pitanje A kakva je tvoja čestitka za iduću godinu.

Upisom podataka i sudjelovanjem u nagradnoj igri pojedinac se prijavljuje i na e-novosti Lisca.   E-novostima Lisca prijavljenog pojedinca do opoziva obavještava o novostima u ponudi na Internetu i ostalim prodajnim mjestima, o marketinškim aktivnostima i drugim promocijama. Prijavom na e-novosti korisnik se upisuje na popis primatelja e-novosti, koji je istodobno i baza primatelja pogodnosti koje Lisca nudi svojim korisnicima (popusti za vjernost, mjesečna nagradna igra) Više možete saznati u Pravilniku o privatnosti.

CILJ NAGRADNE IGRE

Cilj nagradne igre je promocija kolekcije proizvoda Lisca i Cheek by Lisca 2018., širenje pozitivnog prihvaćanja sebe i prikupljanje naručitelja na e-novosti Lisca.

TKO MOŽE SUDJELOVATI U NAGRADNOJ IGRI

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi koji:

 • Ispune obrazac i prihvate uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri.

Sudionici su prije početka sudjelovanja u nagradnoj igri dužni pročitati uvjete sudjelovanja. Organizator smatra da su posjetom nagradnoj igri sudionici upoznati s uvjetima sudjelovanja. U nagradnoj igri ne smiju sudjelovati zaposleni kod organizatora i njegovih kćerinskih društava te članovi njihovih obitelji. Sudjelovanje u nagradnoj igri nije uvjetovano kupovinom bilo kojeg proizvoda i za sudionike i sudjelujuće je besplatno. Ipak sudionici sami snose sve troškove sudjelovanja (kao npr. troškove prijenosa podataka, pristupa globalnoj mreži…).

NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

U nagradnoj igri sudionik sudjeluje tako da u obrazac upiše svoje podatke (ime, prezime, e-adresu i zemlju iz koje dolaz i odgovori na pitanje) i slaže se s općim uvjetima te se tako takmiči za tjedne nagrade i glavnu nagradu. Ukoiko to učini između 28. studenoga i uključujući 16. prosinca 2018., sudjeluje u nagradnoj igri za tjedne nagrade i za glavnu nagradu na kraju.

IZVLAČENJA

U vrijeme trajanja nagradne igre sudionici imaju mogućnost sudjelovanja u 3 tjedna nagradna izvlačenja i u izboru za glavnu nagradu igre »#ProudToBeMe – zima 2018«. Izvlačenja u kojima se podijeli 10 x komplet rublja Lisca ili Cheek by Lisca po izboru nagrađenog, odvijaju se:  3. 12., 10. 12. i 17. 12. 2018.

Glavno izvlačenje će biti 17. 12. 2018. Izvučeni će biti objavljeni na internet adresi www.lisca.com na dan izvlačenja ili najkasnije tijekom idućeg dana. U tjednom izvlačenju sudjeluju svi koji su u nagradnoj igri poslali svoje podatke do dana prije izvlačenja (do 23.59:59) a od dana zadnjeg izvlačenja (od 00:00:00). U izvlačenju za glavnu nagradu sudjeluju svi koji su u nagradnoj igri poslali svoje podatke od početka nagradne igre do dana prije izvlačenja (do 23.59:59).

 • Prvo izvlačenje izvodi se među sudionicima u nagradnoj igri od 28. 11. 2018. do uključujući 2. 12. 2018.
 • Drugo izvlačenje izvodi se među sudionicima u nagradnoj igri  od 3. 12. 2018. do uključujući 9. 12. 2018.
 • Treće izvlačenje izvodi se među sudionicima u nagradnoj igri od 10. 12. 2018. do uključujući 16. 12. 2018.
 • Izbor dobitnika glavne nagrade (1 x bon za kupnju proizvoda Lisca ili Cheek by Lisca u vrijednosti 1.000 KM) izvodi se među sudionicima nagradne igre od 28. 11. 2018. do uključujući 16. 12. 2018, koji ispune obrazac. Izvlačenje je dana 17. 12. 2018. U završnom izvlačenju za glavnu nagradu bit će izvučen 1 glavni dobitnik. Dobitnik će biti obaviješten u tekućem tjednu po izvlačenju (do 21. 12. 2018). Ukoliko se dobitnik ne javi 15 dana nakon poslane obavijesti o preuzimanju nagrade, izvlači se rezervni dobitnik. Ukoliko se i rezervni dobitnik ne javi 15 dana nakon poslane obavijesti o preuzimanju nagrade, glavna nagrada se neće podijeliti.

Dobitnik koji primi tjednu nagradu ne može se više natjecati za tjednu nagradu u idućim tjednim izvlačenjima. No natječe se za glavnu nagradu, bon Lisca u vrijednosti 1.000 KM. Izvlačenje za rublje i glavnu nagradu odvija se u sjedištu organizatora, u prisutnosti tročlane komisije predstavnika organizatora.

NAGRADE I PREUZIMANJE NAGRADA

Organizator će podijeliti:

 • U svakom tjednom izvlačenju bit će darovano 10 kompleta rublja Lisca ili Cheek by Lisca (svaki nagrađeni će primiti komplet rublja Lisca ili Cheek by Lisca po vlastitom izboru. Dakle, ukupno 30 kompleta rublja ukoliko svi nagrađeni ispune uvjete preuzimanja nagrade.
 • Glavnu nagradu – 1 x bon za proizvode Lisca ili Cheek by Lisca u vrijednosti 1.000 KM.

Nagrade nisu prenosive niti isplative u gotovini. Nagrade će organizator ili njegovo kćerinsko društvo nagrađenima slati poštom na dostavljene adrese, najkasnije 30 dana nakon primitka podataka za dostavu nagrade. Moguć je i poseban dogovor između organizatora i dobitnika oko drugog mjesta preuzimanja nagrade.

Nagrađeni će o nagradi i uvjetima preuzimanja nagrade biti obaviješteni na e-adresu koju su naveli u nagradnoj igri, najkasnije 5 dana nakon izvlačenja. Nagrađeni mora organizatoru u roku 5 dana nakon primitka e-obavijesti dostaviti osobne podatke (ime i prezime, adresu, OIB) te ostale zatražene podatke. Izvučeni iz zemalja koje nisu članice Europske unije i u kojima organizator nema svojih kćerinskih poduzeća dužni su podmiriti sve eventualne uvozne troškove, takse i poreze, sukladno s važećim zakonodavstvom pojedine zemlje.

Ukoliko dobitnik organizatoru ne dostavi osobne podatke u zatraženom roku, podrazumijeva se da nagradu ne želi primiti i time gubi pravo na nagradu. U tom je slučaju organizator oslobođen svih obaveza prema tom izvučenom. Ukoliko izvučeni ne ispuni uvjete za preuzimanje nagrade, ostane nagrada komplet rublja (Lisca ili Cheek by Lisca) po izboru sudionika nepodijeljena. A glavna se nagrada neće podijeliti u slučaju da i rezervni izvučeni ne ispuni uvjete za preuzimanje nagrade.   Organizator nagradne igre zadržava pravo da ne podijeli nagrade ukoliko:

 • izvučeni ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade,
 • se pojavi sumnja u istinitost podataka,
 • se ustanovi da je sudionik sudjelovao u igri u suprotnosti s pravilima i uvjetima nagradne igre.

Ukoliko je dobitnik glavne nagrade maloljetna osoba (mlađi od 18 godina), suglasnost za korištenje nagrade mora dati njegov zakoniti skrbnik. Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su unaprijed suglasni da ukoliko budu izvučeni organizator objavi njihovo ime i prezime na internet adresi www.lisca.com.

ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za:

 • nefunkcioniranje internet stranice i posljedice njena nefunkcioniranja, bez obzira na razloge njena nefunkcioniranja,
 • nefunkcioniranje internet stranice koje je posljedica ispadanja iz mreže ugovornih partnera ili drugih tehničkih smetnji koje privremeno mogu ometati usluge,
 • bilo kakve posljedice koje bi sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u nagradnom izvlačenju,
 • bilo kakve posljedice prilikom korištenja nagrada.
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Organizator će prikupljene osobne podatke koristiti isključivo za potrebe izvođenja nagradne igre, slanje e-novosti i statističku obradu. Sudjelovanjem sudionik daje suglasnost da mu  organizator šalje besplatne opće obavijesti vezane uz e-shop i nagradnu igru posredstvom elektronske pošte do opoziva te suglasnosti.

Sudionik koji u nagradnu igru unese svoju e-adresu ujedno se prijavljuje na Liscine mjesečne e-novosti  i organizatoru dozvoljava da njegovu e-adresu koristi u cilju neposrednog marketinga do opoziva. Organizator jamči zaštitu osobnih podataka u skladu s važećim zakonodavstvom s područja zaštite osobnih podataka. Organizator se obavezuje da osobne podatke neće posredovati trećim osobama, osim ukoliko  je to potrebno radi izvođenja nagradne igre ili ako je to dužan u skladu s važećim propisima.

U vrijeme korištenja osobnih podataka pojedinac ima mogućnost uvida, prijepisa, kopiranja, dopune, ispravke, blokiranja i brisanja osobnih podataka iz baze podataka, sukladno s važećim propisima.Sudionik može u vrijeme trajanja nagradne igre opozvati sudjelovanje u nagradnoj igri, čime će njegovi osobni podaci biti izbrisani iz baze osobnih podataka. Zahtjev za prekidanjem sudjelovanja u nagradnoj igri mora predati na elektronsku adresu: privacy@lisca.si

Sudionik koji je u nagradnu igru upisao svoju e-adresu radi primanja e-obavijesti organizatora može od njega bilo kada zahtijevati da u roku 15 dana trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke u cilju neposrednog marketinga, i to klikom na link za odjavu u podnožju pojedine promotivne obavijesti posredstvom e-pošte ili pismeno na privacy@lisca.si ili na adresu Lisca d. d., Prešernova 4, 8290 Sevnica.

PLAĆANJE POREZA

Izvučeni su obavezni platiti porez po važećim zakonima. Organizator će za izvučene nagrađene izdvojiti akontaciju poreza u skladu s važećim propisima u zemlji izvučenoga. Eventualna doplata poreza u skladu s godišnjim obračunom ide na teret izvučenih.

ZAVRŠNE ODREDBE

Sudjelovanje u nagradnoj igri podrazumijeva da je sudionik suglasan s navedenim pravilima. Novčana isplata nagrada nije moguća, nagrada nije prenosiva, zamjena nagrada nije moguća. Organizator zadržava pravo izmjene pravila ukoliko to zahtijevaju uzroci tehničke ili komercijalne prirode ili uzroci na strani javnosti. Pritužbe i reklamacije u vezi nagradne igre sudionici mogu poslati na adresu privacy@lisca.si