Traje do: 29.07.2019

MyMusic MyTea Nagradna igra – Osvoji e-Scooter

Posjetite web stranicu nagradne igre www.rauch.cc/bs/proizvodi/mytea/my-music i unesite kod sa boce MyTea ili osvojite besplatan kod tačnim ispunjavanjem muzičkog kviza. 

Detaljni pravilnici nagradne igre objavljeni su ispod i na stranici organizatora.

Sretno!

MyMusic nagradna igra Pravila sudjelovanja – FBiH

1. Organizator

Sudjelovanjem u MyMusic nagradnoj igri, koja se organizira na teritoriju FBiH, prihvaćate uvjete ATACO d.o.o. Mostar, ID broj: 4227039510005, (Organizator i promotor MyMusic promocije u Bosni i Hercegovini). Svrha nagradne igre je promocija robne marke RAUCH (My Tea PET) kao i poboljšanje ukupne tržišne komunikacije organizatora. Sva prava pridržava.

2. Pravila sudjelovanja u nagradnoj igri

Sudjelovanje u “MyMusic” promociji tvrtke Rauch moguće je ispunjavanjem 9-znamenkastog alfanumeričkog koda na www.rauch.cc/bs/proizvodi/mytea/my-music

Ispod je opisan točan mehanizam:

Kako dobiti kod:
Igra “MyQuiz” će biti instalirana na landing stranicu www.rauch.cc/bs/proizvodi/mytea/my-music

a.

(1)    “MyQuiz”: Na landing stranici objavit će online glazbeni kviz s 3-5 pitanja. Sudionik koji ima sve točne odgovore dobiva automatski generirani kod na kraju kviza.
Sudionici mogu dobiti kod i kupnjom boce MyTea PET 0,5l i 1,5l. Kod je tiskan unutar čepova svih proizvoda MyTea PET.

Kodovi moraju biti upisani na  www.rauch.cc/bs/proizvodi/mytea/my-music
(2)    Svaki kod može se odigrati samo jednom.
(3)    Svaki kod može pobijediti jer nijedan spcifični kod nije povezan s nagradom..
(4)    Postupak izvlačenja: Čim se unese kod, dogodit će se sljedeće:

Za svaki pravilno uneseni kod, kontaktna formula će se odmah pojaviti na web stranici. Sudionik sada mora ispuniti obavezne podatke. Svaki tjedan će nasumično biti izvučeni dobitnici nagrada. Pobjednici će biti kontaktirani putem emaila ili telefonski.

b. 

Sudjelovanje putem interneta na www.rauch.cc/bs/proizvodi/mytea/my-music je besplatno. Dobitnici nagrada bit će obaviješteni putem e-pošte ili telefonski. Nagrade se ne mogu pretvoriti u gotovinu. Samo točno poslani pobjednički uvjeti, potpuno sudjelovanje ili potpuno ispunjeni obrasci za unos sudjeluju u nagradnoj igri.

c.

Sve osobe, osim zaposlenika tvrtke ATACO d.o.o. i zaposlenici tvrtki uključenih u nagradnu igru, imaju pravo sudjelovanja. BIH pravni propisi će se primjenjivati.

d. 

Sudjelovanjem sudionik izjavljuje da on/ona prihvaća obradu njegovoih/njejzinih podataka u okviru nagradne igre. Podaci se mogu koristiti od ATACO d.o.o. i Rauch u svrhu pružanja sudionicima informacije o proizvodu ili tvrtki (npr. e-mail Newsletter).

e.

Sudionici se slažu da će biti obaviješteni u slučaju pobjede i bit će objavljeni na www.rauch.cc/bs/proizvodi/mytea/my-music ili u drugim medijima.

f.

Dostava i preuzimanje nagrada obavlja se: 1 električni skuter  marke Citycoco  se preuzimaju osobno od strane dobitnika, u jednoj od poslovnica ATACO d.o.o., a koja je najbliža dobitnikovu prebivalištu,  dok se ostale nagrade dostavljaju poštom. U slučaju da pobjednik ne primi nagradu, on/ona će obavijestiti ATACO d.o.o putem e-maila u roku od 30 dana od kraja mjeseca u kojem je on/ona od strane ATACO d.o.o obavijestio o nagradi. Ako pobjednik ne obavijesti ATACO d.o.o u tom vremenskom razdoblju, pravo na nagradu će proći nakon toga.

g.

Troškove isporuke nagrada putem pošte snosi ATACO d.o.o.

3. Fond nagrada

MyMusic MyTea Nagradna igra – Fond nagrada

 1) Nagrade koje se mogu osvojiti su:
– 1 električni skuter marke Citycoco, 4.497,50 KM
– 8 Kygo Bluetooth slušalica, 1.549,00 KM
– 4 Bluetooth zvučnika, 74,00 KM
– 4 slušalica za uši,  54,00 KM

2) Ukupan nagradni fond iznosi: 6.174,50 KM

4. Lični podaci

Rauch Bosna i Hercegovina i ATACO d.o.o. ne preuzimaju nikakvu odgovornost za gubitak podataka, posebice tijekom prijenosa podataka i drugog kao rezultat drugih tehničkih grešaka.

5. Izmjena pravilnika

Rauch Bosna i Hercegovina zadržava pravo izmjene ovih službenih uvjeta ako je to potrebno. U slučaju promjena sudionici će biti obaviješteni na početnoj stranici.

6. Trajanje nagradne igre

Rokovi za sudjelovanje: Promocija počinje 3. lipnja 2019. i završava 29. srpnja 2019. godine.

7. Maloljetni učesnici

Maloljetna lica imaju pravo da učestvuju u nagradnoj igri u skladu sa zakonom. Ukoliko je učesnik maloljtna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je po zakonu ili odluci državnog organa dužna da se stara o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

8. Zaštita podataka

Ova izjava o zaštiti podataka objašnjava koje informacije zapisujemo i kako se te informacije koriste.

9. Osobni podatci

Odani smo zaštiti privatnosti naših kupaca stoga smo mi samo shvatili da su nam potrebni osobni podatci koje trebamo. Međutim, u određenim slučajevima zahtijevamo informacije od Vas, na primjer, da vam pošaljemo nagradu natječaja, da vas kontaktiramo u kontekstu ankete ili za istraživanje tržišta ili ako ste zainteresirani za naš newsletter ili sms usluge. Za nagradne natječaje ovo mogu obavljati treće strane koje su od nas dodijeljene. U bilo kojem trenutku možete zatražiti da ne koristimo te podatke za daljnje marketinške kontakte. Bit ćemo vrlo zadovoljni prilagoditi i poštivati tu želju.

10. Pravo organizatora na ne podjelu nagrade

1)    Organizator zadražva pravo da ne podjeli nagrade u slučaju da:

(1) Dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade,
(2) Se pojavi sumnja o identitetu,
(3) Dobitnik nije dao svoje prave podatke,
(4) Ako se utvrdi da je korisnik u nagradnoj igri učestvovao suprotno pravilima i uvjetima nagradne igre,
(5) U drugim primjerima, kada podjela nagrade ne bi bila moguća ni zakonita.

11. Isključenje odgovornosti

1)    Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za:
(1)    (Ne)funkcioniranje websajta RAUCH ili elektronske pošte,
(2)    Bilo koje posljedice koje bi učesnik mogao da pretrpi zbog učešća u nagradnoj igri ili nagradnom izvlačenju,
(3)    Bilo koje posljedice prilikom korištenja nagrade,
(4)    Nedostavljanje pošiljke sa nagradama

12. Porezne obveze

Sve porezne obveze plaća Organizator nagradne igre

13. Zamjenjivost nagrada

Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za gotovinu, drugu nagradu, robu ili uslugu.

14. Autentično tumačenje Pravila

Sudionici Nagradne igre sudjelovanjem pristaju na pravo Priređivača na tumačenje ovih Pravila te prihvaćaju takvo tumačenje koje će se po potrebi izdati od strane Priređivača.

15. U slučaju spora

U slučaju spora između Organizatora i učesnika nagradne igre nadležan je sud u Mostaru.

16. Mogućnost prekida nagradne igre

Nagradna igra može da se prekine samo u slučaju nastupanja okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao da sprječi, otkloni ili izbjegne. Učesnici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem sredstava javnog informisanja ili putem websajta: https://www.rauch.cc/bs/proizvodi/mytea/my-music

17. Odgovornost

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ove nagradne igre, a koja se na taj način nanese bilo učesnicima nagradne igre, bilo trećim licima.

18. Izvlačenje dobitnika

Pravila nagradne igre biti će objavljena na stranici www.rauch.cc/bs/proizvodi/mytea/my-music a tok i regularsnost iste  pratiti će   Komisija u sastavu od tri člana.

19. Povećanje nagradnog fonda u tijeku trajanja nagradne igre

U slučaju povećanja nagradnog fonda Organizator nagradne igre će isto prijaviti nadležnom organu, te sukladno uputama i odobrenju istog  uplatiti i razliku naknade između planiranog i realiziranog nagradnog fonda, a sve u cilju regularnog povećanja nagradnog fonda.

20. Mogućnost izmjene pravila nagradne igre

Organizator zadržava pravo da mijenja pravila nagradne igre, iz tehničkih, poslovnih ili razloga vezanih za javnost uz prethodno odobrenje nadležnih organa.
Organizator će obavestiti učesnike o bilo kojim promjenama ili ažuriranju putem websajta  www.rauch.cc/bs/proizvodi/mytea/my-music  i putem dnevnog lista.

21. Objava pravila

Organizator nagradne igre će prije početka nagradne igre za koju je pribavio odobrenje objaviti pravila ove nagradne igre u najmanje jednom dnevnom listu, a koji je dostupan na teritoriju FBiH, a u skaldu sa Zakonom o igrama na sreću.

MyMusic nagradna igra Pravila sudjelovanja – RS

1. Organizator

Sudjelovanjem u MyMusic nagradnoj igri, koja se organizira na teritoriju Republike Srpske, a u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Službeni glasnik  Republike Srpske broj: 22/19), prihvaćate uvjete ATACO d.o.o. Mostar, Podružnica Banja Luka, ID broj: 4227039510064, (Organizator i promotor MyMusic promocije u Bosni i Hercegovini).
Svrha nagradne igre je promocija robne marke RAUCH (My Tea PET) kao i poboljšanje ukupne tržišne komunikacije organizatora. Sva prava pridržava

2. Pravila sudjelovanja u nagradnoj igri

Sudjelovanje u “MyMusic” promociji tvrtke Rauch moguće je ispunjavanjem 9-znamenkastog alfanumeričkog koda na www.rauch.cc/bs/proizvodi/mytea/my-music

Ispod je opisan točan mehanizam:

Kako dobiti kod:
Igra “MyQuiz” će biti instalirana na landing stranicu www.rauch.cc/bs/proizvodi/mytea/my-music

a.

(1)    “MyQuiz”: Na landing stranici objavit će online glazbeni kviz s 3-5 pitanja. Sudionik koji ima sve točne odgovore dobiva automatski generirani kod na kraju kviza.
Sudionici mogu dobiti kod i kupnjom boce MyTea PET 0,5l i 1,5l. Kod je tiskan unutar čepova svih proizvoda MyTea PET.

Kodovi moraju biti upisani na  www.rauch.cc/bs/proizvodi/mytea/my-music
(2)    Svaki kod može se odigrati samo jednom.
(3)    Svaki kod može pobijediti jer nijedan spcifični kod nije povezan s nagradom..
(4)    Postupak izvlačenja: Čim se unese kod, dogodit će se sljedeće:

Za svaki pravilno uneseni kod, kontaktna formula će se odmah pojaviti na web stranici. Sudionik sada mora ispuniti obavezne podatke. Svaki tjedan će nasumično biti izvučeni dobitnici nagrada. Pobjednici će biti kontaktirani putem emaila ili telefonski.

b. 

Sudjelovanje putem interneta na www.rauch.cc/bs/proizvodi/mytea/my-music je besplatno. Dobitnici nagrada bit će obaviješteni putem e-pošte ili telefonski. Nagrade se ne mogu pretvoriti u gotovinu. Samo točno poslani pobjednički uvjeti, potpuno sudjelovanje ili potpuno ispunjeni obrasci za unos sudjeluju u nagradnoj igri.

c.

Sve osobe, osim zaposlenika tvrtke ATACO d.o.o. i zaposlenici tvrtki uključenih u nagradnu igru, imaju pravo sudjelovanja. Pravni propisi Republike Srpske će se primjenjivati.

d. 

Sudjelovanjem sudionik izjavljuje da on/ona prihvaća obradu njegovoih/njejzinih podataka u okviru nagradne igre. Podaci se mogu koristiti od ATACO d.o.o. i Rauch u svrhu pružanja sudionicima informacije o proizvodu ili tvrtki (npr. e-mail Newsletter).

e.

Sudionici se slažu da će biti obaviješteni u slučaju pobjede i bit će objavljeni na www.rauch.cc/bs/proizvodi/mytea/my-music ili u drugim medijima.

f.

Dostava i preuzimanje nagrada obavlja se: 1 električna Vesna marke Citycoco  se preuzimaju osobno od strane dobitnika, u jednoj od poslovnica ATACO d.o.o., a koja je najbliža dobitnikovu prebivalištu,  dok se ostale nagrade dostavljaju poštom. U slučaju da pobjednik ne primi nagradu, on/ona će obavijestiti ATACO d.o.o putem e-maila u roku od 30 dana od kraja mjeseca u kojem je on/ona od strane ATACO d.o.o obavijestio o nagradi. Ako pobjednik ne obavijesti ATACO d.o.o u tom vremenskom razdoblju, pravo na nagradu će proći nakon toga.

g.

Troškove isporuke nagrada putem pošte snosi ATACO d.o.o.

3. Fond nagrada

MyMusic MyTea Nagradna igra – Fond nagrada

 1) Nagrade koje se mogu osvojiti su:
– 1 električni skuter marke Citycoco, 4.497,50 KM
– 8 Kygo Bluetooth slušalica, 1.549,00 KM
– 4 Bluetooth zvučnika, 74,00 KM
– 4 slušalica za uši,  54,00 KM

2) Ukupan nagradni fond iznosi: 6.174,50 KM

4. Lični podaci

Rauch Bosna i Hercegovina i ATACO d.o.o. ne preuzimaju nikakvu odgovornost za gubitak podataka, posebice tijekom prijenosa podataka i drugog kao rezultat drugih tehničkih grešaka.

5. Izmjena pravilnika

Rauch Bosna i Hercegovina zadržava pravo izmjene ovih službenih uvjeta ako je to potrebno. U slučaju promjena sudionici će biti obaviješteni na početnoj stranici.

6. Trajanje nagradne igre

Rokovi za sudjelovanje: Promocija počinje 3. lipnja 2019. i završava 29. srpnja 2019. godine.

7. Maloljetni učesnici

Maloljetna lica imaju pravo da učestvuju u nagradnoj igri u skladu sa zakonom. Ukoliko je učesnik maloljtna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je po zakonu ili odluci državnog organa dužna da se stara o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

8. Zaštita podataka

Ova izjava o zaštiti podataka objašnjava koje informacije zapisujemo i kako se te informacije koriste.

9. Osobni podatci

Odani smo zaštiti privatnosti naših kupaca stoga smo mi samo shvatili da su nam potrebni osobni podatci koje trebamo. Međutim, u određenim slučajevima zahtijevamo informacije od Vas, na primjer, da vam pošaljemo nagradu natječaja, da vas kontaktiramo u kontekstu ankete ili za istraživanje tržišta ili ako ste zainteresirani za naš newsletter ili sms usluge. Za nagradne natječaje ovo mogu obavljati treće strane koje su od nas dodijeljene. U bilo kojem trenutku možete zatražiti da ne koristimo te podatke za daljnje marketinške kontakte. Bit ćemo vrlo zadovoljni prilagoditi i poštivati tu želju.

10. Pravo organizatora na ne podjelu nagrade

1)    Organizator zadražva pravo da ne podjeli nagrade u slučaju da:

(1) Dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade,
(2) Se pojavi sumnja o identitetu,
(3) Dobitnik nije dao svoje prave podatke,
(4) Ako se utvrdi da je korisnik u nagradnoj igri učestvovao suprotno pravilima i uvjetima nagradne igre,
(5) U drugim primjerima, kada podjela nagrade ne bi bila moguća ni zakonita.

11. Isključenje odgovornosti

1)    Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za:
(1)    (Ne)funkcioniranje websajta RAUCH ili elektronske pošte,
(2)    Bilo koje posljedice koje bi učesnik mogao da pretrpi zbog učešća u nagradnoj igri ili nagradnom izvlačenju,
(3)    Bilo koje posljedice prilikom korištenja nagrade,
(4)    Nedostavljanje pošiljke sa nagradama

12. Porezne obveze

Sve porezne obveze plaća Organizator nagradne igre, a u skladu sa Zakonom o igrama na sreću Republike Srpske i u skladu s poglavljem XII Zakona o igrama na sreću.

13. Zamjenjivost nagrada

Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za gotovinu, drugu nagradu, robu ili uslugu.

14. Autentično tumačenje Pravila

Sudionici Nagradne igre sudjelovanjem pristaju na pravo Priređivača na tumačenje ovih Pravila te prihvaćaju takvo tumačenje koje će se po potrebi izdati od strane Priređivača.

15. U slučaju spora

U slučaju spora između Organizatora i učesnika nagradne igre nadležan je sud u Banja Luka.

16. Mogućnost prekida nagradne igre

Nagradna igra može da se prekine samo u slučaju nastupanja okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao da sprječi, otkloni ili izbjegne. Učesnici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem sredstava javnog informisanja ili putem websajta: https://www.rauch.cc/bs/proizvodi/mytea/my-music

17. Odgovornost

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ove nagradne igre, a koja se na taj način nanese bilo učesnicima nagradne igre, bilo trećim licima.

18. Izvlačenje dobitnika

Pravila nagradne igre biti će objavljena na stranici www.rauch.cc/bs/proizvodi/mytea/my-music a tok i regularsnost iste  pratiti će   Komisija u sastavu od tri člana.

19. Povećanje nagradnog fonda u tijeku trajanja nagradne igre

U slučaju povećanja nagradnog fonda Organizator nagradne igre će isto prijaviti nadležnom organu, te sukladno uputama i odobrenju istog  uplatiti i razliku naknade između planiranog i realiziranog nagradnog fonda, a sve u cilju regularnog povećanja nagradnog fonda.

20. Mogućnost izmjene pravila nagradne igre

Organizator zadržava pravo da mijenja pravila nagradne igre, iz tehničkih, poslovnih ili razloga vezanih za javnost uz prethodno odobrenje nadležnih organa.
Organizator će obavestiti učesnike o bilo kojim promjenama ili ažuriranju putem websajta  www.rauch.cc/bs/proizvodi/mytea/my-music  i putem dnevnog lista.

21. Objava pravila

Organizator nagradne igre će najkasnije sedam dana prije početka nagradne igre za koju je pribavio odobrenje objaviti pravila ove nagradne igre u najmanje jednom dnevnom listu, a koji je dostupan na teritoriju Republike Srpske.