Traje do: 30.10.2020

1. Organizator

Na osnovu Zakona o igrama na sreću (Službene novine F BIH br.48/ i 60/15), Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu privređivanja nagradnih igara (Službene Novine F BiH br. 30/16), Bingo d.o.o. Tuzla, Bosanska poljana bb, PDV broj: 209253450003 (dalje u tekstu: Organizator) je organizator nagradne igre pod nazivom:  „10×1000 razloga za sreću“ Nagradna igra se priređuje sa ciljem promocije Bingo City Center-a, a ograničena je na trgovački centar Bingo City Center u Sarajevu (Džemala Bijedića 160 Novi Grad Sarajevo). Nagradna igra je odobrena po Rješenju Federalnog ministarstva finansija, broj:    05-12-1-699/20-T.B. od 26.8.2020. godine.

2. Trajanje

Nagradna igra započinje 12.9.2020. godine  u 00:01 i traje do 30.10.2020. godine do 22:00 (uključivo), a odnosi se na hipermarket Bingo Plus trgovačkog centra „Bingo City Center“ u Sarajevu.

3. Pravo na učešće

U promotivnoj nagradnoj igri mogu učestvovati sve fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Bosne i Hercegovine.Pravo na učešće nemaju osobe koje su direktno uključene u organizaciju nagradne igre i uposlenici kompanije Bingo doo Tuzla. Za sudjelovanje maloljetnika saglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlaštena o njoj se starati i zastupati ju. Maloljetnik može biti dobitnik nagrade i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, odnosno ukoliko je skrbnik maloljetnika prihvatio nagradu, time je izrazio svoju saglasnost s Pravilima te nagradu u ime maloljetnika i preuzima.

4. Način učešća

Pravo na učešće imaju svi državljani Bosne i Hercegovine koji u  hipermarketu Bingo Plus u Bingo City Center-u, ostvare kupovinu u minimalnoj vrijednosti 50 konvertibilnih maraka i više na jednom računu, tokom perioda trajanja nagradne igre. Sa evidentiranom kupovinom na računu kao i napisanim ličnim podacima na poleđini računa (ime i prezime, adresu i mjesto stanovanja, te kontakt telefon) ostvaruje se mogućnost učestvovanja u nagradnoj igri. Svaka osoba može učestvovati sa više računa. Svaki pojedinačni račun može biti iskorišten odnosno prijavljen za ovu nagradnu igru samo jednom.

Svi zaprimljeni računi nalazit će se pod kontrolom Organizatora i bit će odbijeni ako postoji osnovana sumnja u njihovu valjanost ili ako ne udovoljavaju uvjetima za sudjelovanje kako je navedeno ovim pravilima.

5. Nagradni fond

Ukupna vrijednost nagradnog fonda je 15.000 KM. Nagradni fond čini ukupno 60 nagrada i to:

  • Deset (10) poklon bonova vrijednosti po 1.000 KM
  • Pedeset (50) poklon bonova po 100 KM

* ukupne vrijednosti sa PDV-om 15.000 KM,

Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Sve nagrade uključuju porez na dodanu vrijednost kojeg plaća Organizator. Fotografije svih nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe. Porez na dobitak snosi dobitnik, ukoliko je on propisan zakonom za iznose nagrada koje Organizator dodjeljuje.

Dobitnici svih nagrada mogu bonove iskoristiti isključivo u Bingo Hipermarketu Bingo City Center Sarajevo. Poklon bonovi imaju rok važenja do 31.12.2020. godine.

Poklon bonovi se mogu iskoristiti u apoenima kako su napravljeni, minimalan apoen poklon bona je 100 KM. Jedna kupovina može biti u minimalnom iznosu 100 KM. Moguće je izvršiti doplatu gotovinom ili karticom ukoliko kupovina bude veća od vrijednosti poklon bona/bonova. Ukoliko kupovina bude niže vrijednosti od 100 KM, Organizator ne vraća ostatak novca od poklon bona. Poklon bonovi će biti uručeni dobitniku najkasnije 10 dana od dana izvlačenja. Dobitnik je obavezan lično preuzeti nagradu.

6. Izvlačenje nagrada

Izvlačenje svih nagrada održat će se 31.10.2020. u 12 sati u Bingo City Centeru u Sarajevu u prisustvu tročlane komisije sastava: Amer Mešković, Tatjana Paunoski, Amina Čeliković.  Odluka komisije je konačna i obavezujuća. Prilikom svakog izvlačenja bit će izvučen jedan dobitnik za svaku nagradu, kao i rezervni dobitnici, u slučaju da prvobitni dobitnik ne ispunjava uslove ili ukoliko se ne jave na kontakt telefon u roku od 72 sata.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.

Učesnici mogu učestvovati sa neograničenim brojem računa koji zadovoljavaju sve uslove iz članka 4. Nepotpun, oštećen ili račun za koji postoji osnovana sumnja u valjanost ne može učestvovati u nagradnoj igri niti učesnik na osnovu takvog računa može osvojiti nagradu.

7. Obavještavanje dobitnika i uručenje nagrada

Svi dobitnici nagrada bit će obaviješteni putem telefona. Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade u roku od 72 sata na broj telefona koji je naveden na računu, Organizator se oslobađa odgovornosti predaje Nagrade. Preuzimanjem nagrade od strane učesnika prestaju sve obveze Organizatora prema njemu. Pravo na preuzimanje nagrade može se prebaciti na treće lice putem punomoći nagrađenog pred nadležnim sudom.

Svi dobitnici će preuzeti svoje nagrade u skladu sa dogovorom s Organizatorom, a po predočenju osobnih dokumenata te najkasnije 30 dana od dana obavještenja dobitnika odnosno stupanja u kontakt.

Pravila nagradne igre bit će objavljena u dnevnim novinama Dnevni avaz. Objava pravilnika nagradne igre je najmanje sedam dana prije početka nagradne igre.

Spisak dobitnika nagradne igre bit će objavljen na stranici Organizatora www.bingobih.ba  najkasnije 8 dana od dana izvlačenja.

8. Porez i odgovornosti

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradom, osim poreza na lični prihod dobitnika. Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku, osim po specijalnoj punomoći.

Učesnik se slaže da Organizator neće biti odgovoran za funkcionisanje ili upotrebu nagrade. Učesnik prihvata da gore navedeni subjekt nije, niti će na bilo koji način biti odgovoran za ikakve obaveze, garanciju ili jamstvo koji bi, bilo po zakonu ili po prirodi stvari, mogli nastati u vezi s bilo kojom nagradom, što uključuje, ali se ne ograničava na kvalitet, mehanička svojstva ili prikladnost nagrade.

9. Osobni podaci

Učesnici i  dobitnici u ovoj nagradnoj igri prihvataju da njihova imena, adresa i fotografija mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i video materijal od strane Organizatora, Klijenta i Partnera, u svrhu objava vezanih uz ovu nagradnu igru. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu organizatoru Bingo doo Tuzla da prikuplja, sprema i obrađuje njihove lične podatke isključivo u svrhu provođenja ove nagrade igre. S tim u vezi, učesnici u nagradnoj igri daju podatke (ime, prezime, adresu, kontakt telefon).

Sudjelujući u Nagradnoj igri, učesnik pristaje i saglasan je da se svi osobni podaci koje daje prikupe, pohrane, obrađuju i koriste za vrijeme trajanja u svrhu provođenja nagradne igre Bingo doo Tuzla. Učesnik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoju saglasnost vezanu uz prikupljanje, korištenje i obradu osobnih podataka slanjem takvog maila na info@bingotuzla.ba te prihvaća da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnosti sudjelovanja u nagradnoj igri. Učesnik pristaje da se njegovi osobni podaci dani odnosno vezani za Nagradnu igru mogu obrađivati i prenositi unutar Bingo grupacije bez daljnje posebne privole Učesnika. Organizator će poduzeti sve potrebne korake da zaštite osobne podatke u skladu s važećom regulativom.

Učesnik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, tačne i potpune kontaktne podatke o sebi. Učesnik je saglasan da ga Organizator kontaktira koristeći njegove kontaktne podatke. U slučaju nedostupnosti Učesnika iz bilo kojeg razloga, uključujući netačne podatke ili nemogućnost uspostavljanja kontakta, postupit će se u skladu s odredbom članka 7 Pravila.

10. Otkazivanje

Organizator zadržava pravo da prekine nagradnu igru u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema učesniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Učesnik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvata prava i obveze ovih Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila uz prethodnu saglasnost Federalnog Ministarstva Finansija, o čemu će svi učesnici biti pravovremeno obaviješteni objavom u dnevnim novinama. Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike. U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nadležan je Općinski sud u Tuzli.

_______