Traje do: 10.08.2018.

Učešće u Nagradnoj igri ostvaruje imaoc računa na kojem je vidljivo da je kupio najmanje dva proizvoda iz programa Kelly's , Soletti ili Pom-Bar i koji nakon toga broj računa i mjesto kupovine objavi na oficijelnoj FB stranici organizatora Kelly's fanovi BiH“.

Sretni dobitnici će biti obavješteni od strane organizatora o nagradi koja im pripada kao i o načinu preuzimanja nagrade.

Objava nagradne igre na stranici organizatora:

Račun od kupovine treba biti sačuvan kao dokaz o kupovini. Nakon izvlačenja dobitnik će biti obavezan predočiti Organizatoru račun od kupovine na uvid da je kupovina zaista obavljena u učestvujućim maloprodajnim objektima u terminu trajanja nagradne igre.

Sretno!

PRAVILA NAGRADNE IGRE
Član 3 – Vrijeme i teritorij odvijanja Nagradne igre

Nagradna igra počinje 11.06.2018. godine i završava 10.08.2018. godine, a odvija se na teritoriju cijele Federacije Bosne i Hercegovine i to u svim trgovina u kojima se nalaze proizvodi iz asortimana Kelly's, Soletti ili Pom-Bar.

Član 4 – Svrha Nagradne igre

Svrha Nagradne igre je promocija kompanije JONDA doo Sarajevo i unapređenje prodaje proizvoda Kelly's, Soletti i Pom-Bar.

Član 5 – Uslovi za sudjelovanje u Nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri mogu ostvariti svi državljani Federacije Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u zemlji kupovinom bilo koja dva artikla iz programa Kelly's, Soletti ili Pom-Bar.

Kupci u Nagradnoj igri sudjeluju na sljedeće načine:

Direktno učešće u Nagradnoj igri ostvaruje imaoc računa na kojem je vidljivo da je kupio najmanje dva proizvoda iz programa Kelly's, Soletti ili Pom-Bar i koji nakon toga broj računa i mjesto kupovine objavi na oficijelnoj FB stranici organizatora „Kelly's fanovi BiH“ –  www.facebook.com/kellysbih/

Sretni dobitnici će biti obavješteni od strane organizatora o nagradi koja im pripada kao i o načinu preuzimanja nagrade.

Račun od kupovine treba biti sačuvan kao dokaz o kupovini. Nakon izvlačenja dobitnik će biti obavezan predočiti Organizatoru račun od kupovine na uvid da je kupovina zaista obavljena u učestvujućim maloprodajnim objektima u terminu trajanja nagradne igre.

Član 6 – Nagradni fond

Nagradni fond se sastoji od:

Nagrada Količina Jedinična cijena s PDV-om Ukupno s PDV-om
SMART TV 1 800 KM 800 KM
PLAY STATION 1 600 KM 600 KM
HOWERBOARD 2 400 KM 800 KM
KELLY'S FOTELJA 10 20 KM 200 KM
POM-BAR LOPTA 20 5 KM 100 KM
POKLON PAKET 26 10 KM 260 KM
UKUPNO: 2760 KM

 

Član 7 – Objava pravila Nagradne igre

Ova pravila će biti objavljena u dnevnim listovima koji izlaze na području održavanja Nagradne igre i to najmanje sedam dana prije početka nagradne igre. Datum objavljivanja uslovljen je datumom dobijanja odobrenja za organizovanje nagradne igre od strane nadležnih entiteskih organa.

Član 8 – Izvlačenje dobitnika

Svi učesnici koji budu zadovoljavali uvjete propisane Pravilnikom sudjelovat će u dva kruga nagradnih izvlačenja koja će se održati:

1. krug – 10.07.2018. godine, u objektu Mercator Socijalno, ulica Ložionička br.16, Sarajevo, kojom prilikom će biti izvučeni dobitnici: 1 Smart TV, 1 HowerBoard, 5 Kelly's fotelja, 10 Pom-Bar lopti i 10 Poklon paketa.

2. krug – finalno izvlačenje, 10.08.2018. u objektu Bingo Pofalići, ulica Kolodvorska br. 12, Sarajevo, kojom prilikom će biti izvučeni dobitnici: 1 Play Station, 1 HowerBoard, 5 Kelly's fotelja, 10 Pom-Bar lopti i 16 Poklon paketa.

Dobitnici nagrada će u svim krugovima biti izvučeni automatski – kompjuterskim putem, pomoću softvera koji je sakupljao podatke učesnika i metodom slučajnog odabira. Kompjuter će takođe prilikom svakog izvlačenja za svaku kategoriju izvući i 10 rezervi u slučaju da neki od dobitnika ne ispunjava kriterije za preuzeti nagradu.

Izvlačenja će nadgledati tročlana komisija koju imenuje Organizator u smislu odredbe stava 5 ovoga člana. Odluka Komisije za izvlačenje je konačna i obavezujuća i neće biti dozvoljena daljnja korespondencija.

Član 9 – Objava imena dobitnika i preuzimanje nagrada

Svi sretni dobitnici nagrada biti će kontaktirani od strane Organizatora putem kontakt podataka učesnika koji su stavljeni na uvid organizatoru u smislu odredbe člana 5. ovih Pravila.

Nagrada će biti uručena samo ako dobitnik ima pravo da učestvuje i ako u potpunosti prihvaća ova Pravila. Organizator će spisak dobitnika objaviti u roku od 48 sati nakon svakog kruga nagradnog izvlačenja na FB stranici „Kelly's fanovi BiH“ –  www.facebook.com/kellysbih/

Sretni dobitnici dužni su preuzeti nagradu u roku od 30 dana počev od dana objave liste dobitnika, odnosno neposrednog obavještavanja dobitnika zavisno šta je od toga ranije.

Član 10 – Obaveze dobitnika

Sudjelovanjem u ovoj Nagradnoj igri učesnici u cjelosti prihvataju gore navedena pravila.

Sretni dobitnici nemaju pravo prenositi nagradu na treća lica.

Dobitnici svih nagrada nemaju pravo tražiti zamjenu nagrade za neku drugu vrstu nagrade, a naročito ne isplatu novčane protuvrijednosti osvojene nagrade, ili nekog njenog dijela u slučaju da vrijednost ugovorenog aranžmana bude manja od vrijednosti nagrade.

Dobitnici nagrada pružit će sve informacije i dokumente potrebne da bi se mogla primijeniti Pravila i ostali odgovarajući zakoni.

Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba ili osoba ograničenih sposobnosti, podobna je da primi nagradu samo uz odobrenje roditelja ili zakonskog staratelja. U tom slučaju roditelj ili zakonski staratelj mora predati potrebne dokumente.

Cjelokupna pravila za nagradnu igru “Provedi ljeto i gledaj utamice uz Kelly's, Soletti i Pom-bar” pogledajte na linku ispod: