Traje do: 15.12.2019

UniCredit Bank a.d. Banja Luka organizuje nagradnu igru od 15.10. do 15.12.2019. godine za sve korisnike usluge m-bank i m-kartice, te nagrađuje praktične navike svojih klijenata.

Do juče zahtjevne bankarske transakcije sada postaju jednostavne, sigurne i dostupne svima, u bilo koje doba i na svakom mjestu upravo zbog prednosti koje nam omogućava mobilna aplikacija m-bank.

Uz sigurno-jednostavnu m-bank aplikaciju možete:

 • fleksibilno raspolagati svojim vremenom,
 • samostalno obavljati svoje mjesečne obaveze,
 • bilo kada, bilo gde provjeriti stanje, izvršiti uplatu,
 • provjeriti kurs, stanje štednog računa, kartica ili lokaciju bankomata,
 • izvršiti beskontaktno plaćanje mobilnim telefonom putem m-kartice (putem POS uređaja).

i dodatno:

 • ostvariti pravo učešća u nagradnoj igri i osvoji jednu od 14 praktičnih nagrada i
 • ostvariti popust kod trgovca plaćanjem mobilnim telefonom putem m-kartice! Više detalja možete pronaći ovdje.

Uvjeri se u jednostavnost i praktičnost m-bank aplikacije! Aktivno koristi m-bank aplikaciju od 15.10. do 15.12.2019. godine, ostvari pravo učešća u nagradnoj igri i osvoji jednu od 14 praktičnih nagrada.

Nagradni fond

3x E-Bike Ghost

Važno mi je da sam uvijek u pokretu.

Uz m-bank UniCredit Bank Banja Luka uvijek ste u pokretu. Vaš pokret postaje još lakši i jednostavniji uz električno biciklo Ghost Hybrid Square kojim nagrađujemo praktične navike naših klijenata.

Ghost Hybrid Square može da Vas odveze do posla ili  da budete na vrijeme na sastanku od koga mnogo očekujete, i to bez i malo umora. Odličan je partner prilikom istraživanja okoline Vašeg mjesta, bilo da se radi o asfaltu ili makadamu.

Bicikl je opremljen aluminijumskim ramom, Shimano Deore (M6000) prenosnim sistemom i hidrauličnim kočnicama. Elektro-pogonski sistem je Bosch Performance CX, sa baterijom kapaciteta 500Ah.

E-bike, novi način zabave i prevoza.

3x Samsung Galaxy Note 10+

Važno mi je da fleksibilno koristim svoje vrijeme.

Bilo kada, bilo gdje, uz m-bank Vaša Banka je uvijek uz Vas.

Nagrađujemo praktične navike naših klijenata sa mobilnim telefonom najnovije generacije, Samsung Galaxy Note 10+. Sa S Pen okovkom koja ima senzore u šest osi predstavlja pravi čarobni štapić. Učestvujte u nagradnoj igri UniCredit Bank Banja Luka i osvojite najnoviji model smart telefona.

8x Smart Watch Samsung Galaxy

Važno mi je da jednostavno koristim prednosti tehnologije.

Bez novčanika, kartice i interneta!

Uz novu funkcionalnost m-bank aplikacije jednostavno i sigurno plaćajte mobilnim telefonom na prodajnim mjestima. M-kartica predstavlja sve prednosti koje nam tehnologija donosi. Praktično plaćanje uz maksimalnu zaštitu. Plaćajte m-katicom na prodajnim mjestima i osvojite jednu od sedmičnih nagrada, pametni sat Samsung Galaxy.

Smart watch Samsung Galaxy je spoj tehnologije, praktičnosti i prirodnog osjećaja nošenja analognog sata u jednom paketu. Upotpunite život detaljima koji prave razliku i koristite prednosti tehnologije za kvalitetniju i jednostavniju svakodnevicu.

Kako osvojiti glavne nagrade

– Pravo na učešće u izvlačenju glavnih nagrada 3xE-bike Ghost i 3x Samsung Galaxy Note 10+  imate ukoliko ste korisnik naše m-bank mobilne aplikacije i istu aktivno koristite tokom mjeseca oktobra, novembra i decembra 2019. godine.

– Kako ugovoriti m-bank možete pogledati ovdje ili se obratite ličnom bankaru u najbližoj Filijali UniCredit Bank Banja Luka.

– Aktivno korištenje m-bank aplikacije podrazumijeva da u toku trajanja nagradne igre (oktobar, novembar, decembar) a do trenutka izvlačenja, izvršite u kontinuitetu minimalno jednom mjesečno jednu od sljedećih aktivnosti:

 • logovanje u aplikaciju mobilnog bankarstva radi provjere stanja po računu, kursne liste, lokacija Filijala i bankomata ili upotrebe kalkulatora valuta;
 • koristite neke druge funkcionalnosti aplikacije kao što su plaćanje mjesečnih obaveza ili uplate na štedni ili neki drugi račun;
 • beskontaktno plaćanje mobilnim telefonom putem m-kartice (na POS uređaju).

– Kako jednostavno koristiti m-bank možete pogledati ovdje.

Kako osvojiti sedmične nagrade

– Pravo na učešće u izvlačenju sedmičnih nagrada 8xSmart Watch Samsung Galaxy ostvarujete ukoliko ste korisnik naše Debit MasterCard kartica i m-bank mobilne aplikacije i ukoliko tokom mjeseca oktobra, novembra i decembra 2019. godine budete minimalno jednom sedmično izvršili beskontaktno plaćanje mobilnim telefonom putem m-kartice.

– Kako ugovoriti i jednostavno koristiti m-karticu možete pogledati ovdje.

– Izvlačenje dobitnika sedmičnih nagrada će vršiti na sedmičnom nivou, a podaci o dobitniku će biti objavljeni na web stranici Banke i viber zajednici. Viber zajednici se možete priključiti klikom na ovaj link.

– Vršenjem beskontatnog plaćanja putem m-kartice pored ispunjavanja uslova za osvajanje sedmičnih nagrada, automatski ispunjavate i uslove za osvajanje glavnih nagrada! 

Pravila nagradne igre

Član 1.

UniCredit Bank a.d. Banja Luka (u daljem tekstu Banka), Marije Bursać 7, 78000 Banja Luka, ID broj: 400958880009  organizuje nagradnu igru za fizička lica, nastanjena u Bosni i Hercegovini, korisnike UniCredit Bank Banja Luka mbank mobilne aplikacije i debitne Mastercard kartice sa dodatnom funkcionalnošću mkartica (u daljem tekstu Korisnike), a u svrhu promovisanja usluga mobilnog bankarstva i beskontaktnog kartičnog plaćanja, te nagrađivanja povjerenja Korisnika.

Član 2.

Nagradna igra organizuje se pod nazivom „Moja nagrada za praktične navike” i trajaće od 15.10.2019. do 15.12.2019. godine.

Član 3.

Glavne nagrade; Pravo na učešće u izvlačenju glavnih nagrada ostvaruju fizička lica nastanjena u Bosni i Hercegovini, korisnici UniCredit Bank Banja Luka mbank mobilne aplikacije koji tokom mjeseca oktobra, novembra i decembra 2019. god. budu aktivno koristili mbank aplikaciju. Aktivno korištenje mbank aplikacije podrazumijeva da korisnik aplikacije u toku trajanja nagradne igre a do trenutka izvlačenja, izvrši u kontinuitetu minimalno jednom mjesečno logovanje u aplikaciju mobilnog bankarstva radi provjere stanja po računu ili koristi neke druge funkcionalnosti aplikacije kao što su uplate (plaćanje mjesečnih obaveza ili uplate na štedni račun), provjera kursne liste, konverzija valuta ili vrši beskontaktno plaćanje putem mkartice.

Svako logovanje u mbank aplikaciju tokom mjeseca oktobara, novembra i decembra putem mbank aplikacije, odnosno svako plaćanje mkarticom u periodu od 15.10. do 15.12.2019. znači redovnu evidenciju u platnom sistemu Banke, te ostvarivanje prava za ulazak u nagradnu bazu. Lica koja zadovoljavaju uslove za osvajanje glavnih nagrada ulaze u jedinstvenu bazu podataka na osnovu koje će se vršiti kompjutersko izvlačenje dobitnika. Banka će za glavnu nagradu izvršiti kompjutersko javno izvlačenje dobitnika.

U nagradnoj igri ne mogu učestvovati lica koja su direktno uključena u pripremu nagradne igre ili izvlačenje dobitnika, zaposleni Banke, kao ni ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim za nagradnu igru.

Član 4.

Sedmične nagrade; Pravo na učešće u izvlačenju sedmičnih nagrada ostvaruju fizička lica nastanjena u Bosni i Hercegovini, korisnici UniCredit Bank Banja Luka Debit MasterCard kartica i mbank mobilne aplikacije koji tokom mjeseca oktobra, novembra i decembra 2019. god. (ukupno 8 sedmica) budu barem jednom sedmično izvršili beskontaktno plaćanje putem mkartice.

Svako plaćanje mkarticom na sedmičnom nivou u periodu od 15.10. do 15.12.2019. znači redovnu evidenciju u platnom sistemu Banke, te ostvarivanje prava za ulazak u nagradnu bazu na dan izvlačenja dobitnika. Lica koja zadovoljavaju uslove za osvajanje sedmične nagrade ulaze u jedinstvenu bazu podataka na osnovu koje će se vršiti kompjutersko izvlačenje dobitnika na sedmičnom nivou. Podaci o dobitniku će biti objavljeni na jednom od javno dostupnih kanala komunikacije Banke web stranici ili Viber zajednici. Vršenjem beskontatnog plaćanja putem mkartice lice pored zadovoljavanja uslova za osvajanje sedmičnih nagrada, automatski zadovoljava i uslove za osvajanje glavnih nagrada.

U nagradnoj igri ne mogu učestvovati lica koja su direktno uključena u pripremu nagradne igre ili izvlačenje dobitnika, zaposleni Banke, kao ni ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim za nagradnu igru.

Član 5.

Opis i vrijednost nagradnog fonda:

Vrsta nagrade Jedinična vrijednost Količina Ukupna vrijednost
GLAVNE NAGRADE
E-bicikl (model: HYB Square Cross) 3.669 KM 3 11.007 KM (sa PDV-om)
Mobilni telefoni (Samsung Note 10+) 2.100,15 KM 3 6.300,45 KM (sa PDV-om)
SEDMIČNE NAGRADE
Pametni sat (model: Samsung Galaxy Watch 42mm) 485,55 KM 8 3.884,40 KM (sa PDV)
UKUPNA VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA: 21.191,85 KM (sa PDV-om)

Banka se ograđuje od mogućnosti promjene vrijednosti nagrada do koje bi moglo doći zbog promjene u tržišnim cijenama, pa za takve eventualne promjene ni u kojem slučaju ne snosi odgovornost.

Član 6.

Izvlačenje dobitnika glavne nagrade u Nagradnoj igri održaće se 20.12.2019. u prostorijama Banke, uz nadzor Komisije za izvlačenja dobitnika. Izvlačenje dobitnika biće provedeno slučajnim odabirom putem računara iz liste Korisnika koji su stekli pravo učestvovanja u nagradnoj igri. Banka prilikom izvlačenja uzima u obzir sve aktivne korisnike mbank aplikacije u periodu od početka nagradne igre zaključno s danom 15.12.2019. godine.

Pored glavnih dobitnika nagrade izvlačiće se i po dva rezervna dobitnika za navedenu nagradu. Dok će izvlačenje sedmičnih dobitnika biti provedeno na sedmičnom nivou, svakog ponedjeljka do 16h za prethodnu sedmicu putem računara iz liste korisnika koji su stekli pravo učestvovanja u nagradnoj igri. Banka prilikom izvlačenja sedmičnih dobitnika u obzir uzima sve aktivne korisnike mkartice u periodu od ponedeljka do nedelje, a počev od 15.10. a zaključno s ponedeljkom 09.12.2019. godine.

Komisija za nadzor izvlačenja dobitnika (dva predstavnika Banke i notar) će sastaviti Zapisnik o podacima dobitnika i toku javnog izvlačenja. Zapisnik ima službeno i obvezujuće značenje za sve Korisnike koji su učestvovali u nagradnoj igri.

Podaci o dobitnicima glavnih nagrada u okviru nagradne igre pod nazivom „Moja nagrada za praktične navike“ biće objavljeni u roku od 7 dana od dana izvlačenja u dnevnim novinama dostupnim na području Republike Srpske i web stranici Banke, uz pismenu saglasnost dobitnika za objavu ličnih podataka. Sedmiče nagrade u okviru nagradne igre „Moja nagrada za praktične navike“ biće objavljeni u roku od 12 sati od kraja prethodnog dana web stranici ili Viber zajednici.

Član 7.

Korisnik koji ispunjava uslove definisane u članovima 3 i 4 pravila nagradne igre pod nazivom „Moja nagrada za praktične navike“ (u daljnjem tekstu: Pravila) pojaviće se u izvlačenju nagrade automatski, što znači da za njegovo učestvovanje u nagradnoj igri nisu potrebne nikakve dodatne prijave.

U slučaju da Korisnik ne želi učestvovati u nagradnoj igri morao bi se o tome izjasniti zaključno s danom 15.12.2019. godine, te dostaviti pisanu obavijest na adresu UniCredit Bank a.d. Banja Luka, Upravljanje i razvoj direktnim kanalima, Marije Bursać 7, 78000 Banja Luka (s naznakom ˝za nagradnu igru˝). Istekom ovog roka smatraće se da Korisnik pristaje na učestvovanje u nagradnoj igri.

Korisnik koji bude izvučen kao dobitnik biće lično kontaktiran i biće mu omogućeno da potpiše saglasnost za korištenje ličnih podataka u nagradnoj igri, te da njegovi lični podaci budu objavljeni u slučaju opisanom u članu 6. ovih Pravila.

Član 8.

Preuzimanje nagrade:

 • Dobitnici glavnih nagrada biće telefonskim i pisanim putem obaviješteni o načinu preuzimanja nagrade. Kod preuzimanja glavne nagrade dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet svojom ličnom kartom.
 • Dobitnik je dužan podići nagradu u roku od 3 mjeseca od dana izvlačenja
 • Dobitnik nagrade nema pravo tražiti isplatu novčane protuvrijednosti osvojene nagrade, ali u dogovoru sa Bankom može prenijeti nagradu na drugu osobu.

Trenutkom preuzimanja nagrade prestaju sve obveze Banke prema dobitniku, te time nagradna igra završava.

Komisija iz člana 6. ovih Pravila, zapisnički će utvrditi jesu li dobitnici preuzeli nagrade iz člana 5. u roku, te će istekom toga roka utvrditi da je s određenim datumom nagradna igra okončana.

Član 9.

Sve poreske obaveze Banke će biti izvršene u skladu sa Pravilnikom o načinu evidentiranja i prijavljivanja dobitaka (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 45/19).

Član 10.

Banka će otkazati Nagradnu igru u slučaju da u periodu trajanja nagradne igre nastupe okolnosti koje Banka u trenutku donošenja odluke o održavanju nagradne igre ne može predvidjeti, niti na te okolnosti može uticati, a takve okolnosti imaju ili bi mogle imati negativan uticaj na poslovanje Banke. U slučaju nastupanja okolnosti iz prethodne rečenice, Banka će učesnike obavijestiti o prekidu Nagradne igre javno, putem dnevnih novina.

Član 11.

Korisnici će biti upoznati s Pravilima nagradne igre putem dnevnih novina u kojima će Pravila biti objavljena najkasnije 7 dana prije početka Nagradne igre. Učestvovanjem u Nagradnoj igri Korisnici prihvataju pravila i obaveze iz ovih Pravila. U slučaju spora odlučivat će mjesno nadležan sud.

Član 12.

Ova pravila se primjenjuju po dobijanju saglasnosti nadležnih ministarstava i po objavljivanju u dnevnim novinama, a vrijede do završetka Nagradne igre.

Na web stranici banke www.unicreditbank-bl.ba možete pronaći sve dodatne informacije u vezi sa navedenim pravilima nagradne igre.

_______