Traje do: 20.01.2020

Nagradna igra “Paloma i Bingo nagrađuju vjerne potrošače” trajat će od 05.12.2019. do 20.01.2020. godine.

Za učestvovanje u nagradnoj igri potrebno je izvršiti kupovinu 2 proizvoda u Bingo trgovinama (bilo koji Paloma toaletni papir + bilo koji drugi Paloma proizvod), zaokružiti ih na računu i račun ubaciti u za to predviđenu kutiju u objektu. (Na poleđini računa je potrebno napisati osobne podatke, adresu i broj telefona).

U slučaju da dobitnik nagrade na dan izvlačenja nagrade nema 18 godina, nagrada će biti izdana na ime roditelja, odnosno staratelja.

Pravilnike nagradne igre, nagrade koje možete osvojiti i datum izvlačenja pogledajte u pravilnicima u nastavku.

Pravilnik nagradne igre FBiH

1. Priređivač nagradne igre

MEPAS d.o.o. Široki Brijeg

2. Svrha nagradne igre

Promidžba prodajnog asortimana Paloma.

3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traje od 05. 12. 2019. do 20. 01. 2020. godine.

4. Nagradni fond
  • 1 x Obiteljsko zimovanje (RTC Krvavec) u iznosu od 3.000,00 KM
  • 1 x LCD TV SAMSUNG u iznosu od 950,00, Ukupno: 950,00 KM
  • 2 x SAMSUNG GALAXY u iznosu od 1.400,00 KM, Ukupno: 2.800,00 KM
  • 10 x Poklon paket PALOMA x 95,00 KM, Ukupno: 950,00 KM

Nagrade iz prethodnog stavka ne mogu se zamijeniti za novac.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 7.700,00 KM

5. Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri

Pravo sudjelovanja imaju sve osobe s mjestom prebivališta u Bosni i Hercegovini koje ispune uvjete opisane u točki 6. ovih pravila osim uposlenika MEPAS-a i BINGO-a te članova njihove uže obitelji.

6. Način sudjelovanja

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri kupovinom 2 proizvoda u Bingo trgovinama (bilo koji Paloma toaletni papir + bilo koji drugi Paloma proizvod), zaokruži ih na računu i račun ubaci u za to predviđenu kutiju u objektu. (Na poleđini računa je potrebno napisati osobne podatke, adresu i broj telefona).

U slučaju da dobitnik nagrade na dan izvlačenja nagrade nema 18 godina, nagrada će biti izdana na ime roditelja, odnosno staratelja.

7. Nagradno izvlačenje:

Izvlačenje će  se obaviti 01. 02. 2020. godine u Bingu Tuzla u 10,00 sati. U izvlačenju će sudjelovati svi sudionici koji su pravilno popunili kupon i ubacili ga u predviđenu kutiju za nagradnu igru a nisu djelatnici Mepasa i Binga odnosno nisu članovi njihovih užih obitelji.

Izvlačenje će se obaviti nakon miješanja kupona, te izvlačenjem kupona dok se ne izvuku sve nagrade.

Izvlačenje će nadzirati komisija od 3 člana po izboru priređivača nagradne igre.

8. Objava pravila i rezultata, odnosno dobitnika nagrade

Pravila nagradne igre bit će objavljena prije početka nagradne igre u Večernjem listu, a nakon izvlačenja u roku od 8 dana od izvlačenja, bit će objavljeni rezultati s imenom dobitnika na web stranicama www.mepas.net, kao i na Facebook stranici www.bingotuzla.ba facebook.com/bingotuzla/

9. Rok za podizanje nagrade

30 dana od dana objave dobitnika ne web i Facebook stranici.

Sve poreze snosi organizator kladno pozitivnim pravnim normama Federacije Bosne i Hercegovine.

10. Način dobivanja nagrada

Dobitnici će o nagradi biti obaviješteni telefonom i nagrada će im biti uručena osobno.

11. Rješavanje sporova

U slučaju spora priređivač utvrđuje nadležnost Općinskog suda Široki Brijeg.

12. Uvjeti pod kojima se nagradna igra može prekinuti

Nagradna igra može se prekinuti u slučaju više sile.

13. Uvjeti pod kojima se nagradna igra može prekinuti

Ukoliko se u nagradnu igru uključi manje sudionika od predviđenih nagrada, bit će uručeno nagrada koliko je sudionika, a prema redoslijedu izvlačenja, odredit će se tko je dobitnik koje nagrade (npr.1.izvučeni dobitnik dobiva prvu nagradu itd.)

14. Dostava nagrada

Organizator će nagrade poslati preporučenom poštom sa povratnicom.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri svi sudionici prihvaćaju ova pravila nagradne igre.

Pravila su odobrena od strane Ministarstva financija FBiH, Rješenjem br. 05-15-1-1149/19 –T.B.

Pravilnik nagradne igre RS

1. Priređivač nagradne igre

Mepas d.o.o. Široki Brijeg, Podružnica Banja Luka, Dunavska 1c, ID BROJ 4272016790065 u suradnji sa Paloma d.d.

2. Svrha nagradne igre

Promidžbeni učinak proizvoda Paloma u svim prodajnim objektima na teritoriju Republike Srpske.

 3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traje od 05. 12. 2019. do 20. 01. 2020. godine.

4. Nagradni fond:
  • 1 x Obiteljsko zimovanje (RTC Krvavec) u iznosu od 3.000,00 KM
  • 1 x LCD TV SAMSUNG u iznosu od 950,00, Ukupno: 950,00 KM
  • 2 x SAMSUNG GALAXY u iznosu od 1.400,00 KM, Ukupno: 2.800,00 KM
  • 10 x Poklon paket PALOMA x 95,00 KM, Ukupno: 950,00 KM

Nagrade iz prethodnog stavka ne mogu se zamijeniti za novac.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 7.700,00 KM.

5. Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri

Pravo sudjelovanja imaju fizička lica s mjestom prebivališta u RS, koje ispune uvjete opisane u točki 6. ovih pravila,  osim uposlenika MEPAS-a i BINGO-a te članova njihove uže obitelji.

6. Način sudjelovanja

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri kupovinom 2 proizvoda u BINGO trgovinama (bilo koji Paloma toaletni papir + bilo koji drugi Paloma proizvod), zaokruži ih na računu i račun ubaci u za to predviđenu kutiju u objektu. (Na poleđini računa je potrebno napisati osobne podatke, adresu i broj telefona).

Svaki sudionik može ubaciti neograničen broj kuverti odnosno računa.

U slučaju da dobitnik nagrade na dan prijave nagrade nema 18 godina, nagrada će biti izdana na ime roditelja, odnosno staratelja.

7. Nagradno izvlačenje

Izvlačenje će  se obaviti 01. 02. 2020 u Bingu Prijedor u 10,00 sati. U izvlačenju će sudjelovati svi sudionici koji su pravilno na računu zaokružili Paloma toaletni papir i sa svojim osobnim podacima, isti ubacili u zato predviđenu kutiju u objektu, a nisu djelatnici MEPAS-a, odnosno BINGO-a, niti su članovi njihovih užih obitelji.

Izvlačenje će se obaviti nakon miješanja računa, te izvlačenjem računa dok se ne izvuku sve nagrade.

Izvlačenje će nadzirati komisija od 3 člana po izboru priređivača nagradne igre.

8. Objava pravila i rezultata, odnosno dobitnika nagrade

Pravila nagradne igre bit će objavljena najkasnije sedam dana prije početka u Nezavisnim novinama, a nakon izvlačenja u roku od 8 dana od izvlačenja, bit će objavljeni rezultati s imenom dobitnika na web stranici bingotuzla.ba i na facebook stranici www.facebook.com/bingotuzla/

9. Rok za podizanje nagrade

30 dana od dana objave dobitnika.

Priređivač nagradne igre dužan je platiti porez na dobit sukladno pozitivnim pravnim normama Republike Srpske.

10. Način dobivanja nagrada

Dobitnici nagrada biti će obaviješteni telefonom te će im nagrade biti uručene osobno. U slučaju da se neki dobitnik nagrade ne pojavi, priređivač će izvući rezervne dobitnike (10 dobitnika) s tim da prvi izvučeni rezervni dobinik mijenja dobitnika najvrijednije nagrade koji se nije pojavio.

11. Rješavanje sporova

U slučaju spora priređivač utvrđuje nadležnost Osnovnog suda Banja Luka.

12. Uvjeti pod kojima se nagradna igra može prekinuti

Nagradna igra može se prekinuti u slučaju više sile.

13. Način izvlačenja ako se u igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom

Ukoliko se u nagradnu igru uključi manje sudionika od predviđenih  nagrada, bit će uručeno nagrada koliko je sudionika, a prema redoslijedu izvlačenja, odredit će se tko je dobitnik koje nagrade(npr.1.izvučeni dobitnik dobiva prvu nagradu itd.)

14. Dostava nagrada

Organizator će nagrade poslati preporučenom poštom sa povratnicom.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri svi sudionici prihvaćaju ova pravila nagradne igre.

 

_______