Traje do: 07.07.2020

Jeste li spremni za veliko rođendansko slavlje dm-a? U periodu od 24.6. do 7.7. za kupovinu u vrijednosti od 20 KM i više možete sudjelovati u velikoj nagradnoj igri. Nakon obavljene kupovine ispunite nagradni kupon, ubacite ga u za to predviđenu kutiju te sačuvajte račun.

Najsretnijih 14 dm kupaca osvojit će jednu od 14 dm poklon kartica u vrijednosti od po 300 KM. Za drugu nagradu spremno je 14 dm poklon kartica u vrijednosti od po 200 KM, dok je treća nagrada 14 dm poklon kartica u vrijednosti od po 50 KM.

Pravila nagradne igre pročitajte u dokumentima ispod.

Pravilnik FBiH i Brčko

Ovim pravilima propisuje se način priređivanja nagradne igre koju priređuje dm drogerie markt d.o.o. Društvo za trgovinu i trgovinsku uslugu d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Lužansko polje 40b, 71 210 Ilidža, registriran pod brojem 201125900003 pod sloganom „Slavimo zajedno 14. dm rođendan ” a sadrže: podatke o priređivaču nagradne igre, svrhu priređivanja nagradne igre, vrijeme trajanja nagradne igre, fond nagrada i pojedinačnu vrijednost svake nagrade, podatke o nagradnoj igri i uslovima za učestvovanje u nagradnoj igri, postupak priređivanja i sprovođenja nagradne igre i dobijanja nagrada, rok i način podizanja nagrada, način na koji učesnici nagradne igre dobijaju nagrade ako su ispunili uslove propisane ovim pravilima, način rješavanja mogućih sporova između organizatora i učesnika i druga pitanja vezano za provođenje nagradne igre.

Podaci o priređivaču nagradne igre:

dm drogerie markt d.o.o, Društvo za trgovinu i trgovinsku uslugu d.o.o. Sarajevo, sa
sjedištem u ulici Lužansko polje 40b, 71 210 Ilidža, registriran pod brojem 201125900003.

Svrha priređivanja nagradne igre:

Svrha nagradne igre je promocija dm drogerie markt d.o.o i proslava 14. rođendana.

Trajanje nagradne igre:

Nagradna igra će trajati od 24.6.2020. do 7.7.2020. godine na teritoriji Federacije BiH i Brčko Distrikta.

Nagradni fond:

Za provođenje nagradne igre obezbijeđen je nagradni fond u ukupnoj vrijednosti 4.050,00 KM sa PDV-om i to isključivo za sljedeće nagrade:

Br. Nagrade u nagradnoj igri Vrijednost pojedinačne nagrade (KM sa pdv-om)

 1. Poklon kartica u vrijednosti od 300 KM; 300,00; 9 kom; 2.700,00 KM
 2. Poklon kartica u vrijednosti od 100 KM; 100,00; 9 kom.; 900,00 KM
 3. Poklon kartica u vrijednosti od 50 KM; 50,00; 9 kom.; 450,00 KM

UKUPNO 4.050,00 KM

Nijedna nagrada iz nagradnog fonda se ne može zamijeniti za novac.

Uslovi za učestvovanje u nagradnoj igri, postupak priređivanja i sprovođenja nagradne igre i izvlačenja nagrada:

Nagradna igra se priređuje na teritoriji Federacije BiH i Brčko Distrikta i u njoj mogu učestvovati samo punoljetna fizička lica sa prebivalištem na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Nagradna igra predviđa da prilikom kupovine u dm prodavnicama u vrijednosti iznad 20 KM, kupac ostvaruje pravo na učestvovanje u nagradnoj igri. Pravo učešća imaju svi građani (osim zaposlenika dm drogerie markt d.o.o.) koji na kuponu za nagradnu igru napišu svoje ime, prezime, adresu, broj telefona, broj računa, datum kupovine te svojeručni potpis i ubace ga u za to pripremljenu kutiju u dm prodavnici u kojoj
su obavili kupovinu na području Federacije BiH i Brčko Distrikta.

Svaki učesnik u nagradnoj igri može učestvovati onoliko puta koliko obavi kupovinu u vrijednosti iznad 20 KM sa popunjenim kuponom za nagradnu igru u toku trajanja nagradne igre.

Nagradna izvlačenja će se obaviti 6.8.2020. godine metodom slučajnog odabira u prisustvu tročlane komisije Organizatora.

U nagradnoj igri ne mogu učestvovati:

 • lica koja su u radnom odnosu kod Priređivača nagradne igre, kao i njihovi bračni drugovi, roditelji i djeca.
 • lica koja su u radnom odnosu kod pravnih lica koja na bilo koji način učestvuju u priređivanju i organizaciji nagradne igre, izvlačenju dobitnika ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje nagradne igre, kao i njihovi bračni drugovi, roditelji i djeca.

Sve nagrade su neprenosive i nije moguće iste zamijeniti za novac ili druge vrste nagrada.

Nagradu može preuzeti dobitnik ili ovlašteni punomoćnik dobitnika putem posebne punomoći ovjerene od strane nadležnog organa. Priređivač nagradne igre se obavezuje da utvrdi poresku osnovicu i iznos poreza na
ostvareni dobitak, te isti uplati.

Saglasnost učesnika:

Učestvovanjem u nagradnoj igri bilo kojeg karaktera, svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, uključujući i to da daje svoju saglasnost za primanje informacija o promotivnim aktivnostima Priređivača.

Učesnik daje saglasnost da se njegovi lični podaci: ime, prezime, slike i video materijal mogu od strane Priređivača koristiti za objave u štampanim ili elektronskim medijima bez naknade ili dodatne saglasnosti, u isključivu svrhu promocije ove nagradne igre i Priređivača.

Rok za podizanje nagrada i način preuzimanja nagrada od strane dobitnika:

Rok za podizanje nagrada je 30 dana nakon objave dobitnika. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u predviđenom roku, prestaju dalje obaveze Priređivača prema dobitniku. Svaki dobitnik nagrada će biti dužan da po nagradu dođe u dm prodavnicu, te da predoči Priređivaču ličnu kartu ili drugi dokaz o identitetu. Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik potpisuje obrazac potvrdu o uručenju nagrade. Priređivač ne snosi troškove putovanja i noćenja za dobitnike nagrada do lokacija preuzimanja istih.

Obavještavanje javnosti:

O nagradnoj igri „Slavimo zajedno 14. dm rođendan” javnost će se upoznati putem sredstava javnog informisanja (novina, promotivnih materijala, i web stranici).

Informisanje javnosti podrazumijeva:

 • obavezno objavljivanje Pravila nagradne igre na dan 23.6.2020. u dnevnoj štampi dostupnoj na teritoriji FBiH i BD prije početka nagradne igre, obavještavanje javnosti putem novina, promotivnih materijala o pravilima nagradne igre, to jest o načinu i uslovima za učešće u igri, vremenu trajanja igre, vrsti i fondu dobitaka, načinu
  utvrđivanja dobitaka, načinu preuzimanja dobitaka i krajnjem roku za preuzimanje dobitaka. Sadržaj teksta kojim se javnost upoznaje sa ovom nagradnom igrom ne može odstupati od Pravila nagradne igre.
 • Objavljivanje imena svih dobitnika nagrade putem dnevne štampe 13.8.2020. te na internet stranici dm-a: www.dm-drogeriemarkt.ba
Rješavanje sporova:

Svi eventualni sporovi između Priređivača i učesnika nagradne igre „Slavimo zajedno 14. dm rođendan” rješavaće se sporazumno, a ako se u tome ne uspije, nadležan je sud u Sarajevu.

Nagradna igra se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Učesnici će o prekidu nagradne igre biti obavješten putem dnevne štampe i internet stranice www.dmdrogeriemarkt.ba

Pravilnik RS

Podaci o priređivaču nagradne igre:

dm drogerie markt d.o.o, Društvo za trgovinu i trgovinsku uslugu d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Lužansko polje 40b, 71 210 Ilidža, registriran pod brojem 201125900003 Podružnica Istočno Sarajevo 022 registrovana pod brojem 4201125900330.

Svrha priređivanja nagradne igre:

Svrha nagradne igre je promocija dm drogerie markt d.o.o i proslava 14. rođendana.

Trajanje nagradne igre:

nagradna igra će trajati od 24.6.2020. do 7.7.2020. godine na teritoriji Republike Srpske.

Nagradni fond:

Za provođenje nagradne igre obezbijeđen je nagradni fond u ukupnoj vrijednosti 2.250,00 KM sa PDV-om i to isključivo za sljedeće nagrade:

 1. Poklon kartica u vrijednosti od 300 KM; 300,00 KM; 5 kom.; 1.500,00 KM
 2. Poklon kartica u vrijednosti od 100 KM; 100,00 KM; 5 kom.; 500,00 KM
 3. Poklon kartica u vrijednosti od 50 KM; 50,00 KM; 5 kom.; 250,00 KM

UKUPNO 2.250,00 KM

Nijedna nagrada iz nagradnog fonda se ne može zamijeniti za novac.

Uslovi za učestvovanje u nagradnoj igri, postupak priređivanja i sprovođenja nagradne igre i izvlačenja nagrada:

Nagradna igra se priređuje na teritoriji Republike Srpske i u njoj mogu učestvovati samo punoljetna fizička lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srpske. Nagradna igra predviđa da prilikom kupovine u dm prodavnicama u vrijednosti iznad 20 KM, kupac ostvaruje pravo na učestvovanje u nagradnoj igri.

Pravo učešća imaju svi građani (osim zaposlenika dm drogerie markt d.o.o.) koji na kuponu za nagradnu igru napišu svoje ime, prezime, adresu, broj telefona, broj fiskalnog računa, datum kupovine te svojeručni potpis i ubace ga u za to pripremljenu kutiju u dm prodavnici u kojoj su obavili kupovinu na području Republike Srpske.

Svaki učesnik u nagradnoj igri može učestvovati onoliko puta koliko obavi kupovina u vrijednosti iznad 20 KM sa popunjenim kuponom za nagradnu igru u toku trajanja nagradne igre.

Nagradna izvlačenja će se obaviti 6.8.2020. metodom slučajnog odabira u prisustvu tročlane komisije Organizatora.

U nagradnoj igri ne mogu učestvovati:

 • lica koja su u radnom odnosu kod Priređivača nagradne igre, kao i njihovi bračni drugovi, roditelji i djeca
 • lica koja su u radnom odnosu kod pravnih lica koja na bilo koji način učestvuju u priređivanju i organizaciji nagradne igre, izvlačenju dobitnika ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje nagradne igre, kao i njihovi bračni drugovi, roditelji i djeca.

Sve nagrade su neprenosive i nije moguće iste zamijeniti za novac ili druge vrste nagrada.

Nagradu može preuzeti dobitnik ili ovlašteni punomoćnik dobitnika putem posebne punomoći ovjerene od strane nadležnog organa. Priređivač nagradne igre se obavezuje da utvrdi poresku osnovicu i iznos poreza na
ostvareni dobitak, te isti uplati.

Saglasnost učesnika:

Učestvovanjem u nagradnoj igri bilo kojeg karaktera, svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, uključujući i to da daje svoju saglasnost za primanje informacija o promotivnim aktivnostima Priređivača.

Učesnik daje saglasnost da se njegovi lični podaci: ime, prezime, slike i video materijal mogu od strane Priređivača koristiti za objave u štampanim ili elektronskim medijima bez naknade ili dodatne saglasnosti, u isključivu svrhu promocije ove nagradne igre i Priređivača.

Rok za podizanje nagrada i način preuzimanja nagrada od strane dobitnika:

Rok za podizanje nagrada je 30 dana nakon objave dobitnika. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u predviđenom roku, prestaju dalje obaveze Priređivača prema dobitniku. Svaki dobitnik nagrada će biti dužan da po nagradu dođe u dm prodavnicu, te da predoči Priređivaču ličnu kartu ili drugi dokaz o identitetu. Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik potpisuje obrazac potvrde o uručenju nagrade. Priređivač ne snosi troškove putovanja i noćenja za dobitnike nagrada do lokacija preuzimanja istih.

Obavještavanje javnosti:

O nagradnoj igri „Slavimo zajedno 14. dm rođendan” javnost će se upoznati putem sredstava javnog informisanja (novina, promotivnih materijala i web stranici). Informisanje javnosti podrazumijeva:

 • obavezno objavljivanje Pravila nagradne igre u dnevnoj štampi 17.6.2020. dostupnoj na teritoriji RS prije početka nagradne igre, obavještavanje javnosti putem novina, promotivnih materijala o pravilima nagradne igre, to jest o načinu i uslovima za
  učešće u igri, vremenu trajanja igre, vrsti i fondu dobitaka, načinu utvrđivanja dobitaka, načinu preuzimanja dobitaka i krajnjem roku za preuzimanje dobitaka.
 • Sadržaj teksta kojim se javnost upoznaje sa ovom nagradnom igrom ne može odstupati od Pravila nagradne igre.
 • objavljivanje imena svih dobitnika nagrada u dnevnoj štampi zastupljenoj na području RS 13.8.2020. te na internet stranici dm-a: www.dm-drogeriemarkt.ba
Rješavanje sporova:

Svi eventualni sporovi između Priređivača i učesnika nagradne igre „Slavimo zajedno 14. dm rođendan” rješavaće se sporazumno, a ako se u tome ne uspije, nadležan je sud u Banja Luci. Nagradna igra se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

Učesnici će o prekidu nagradne igre biti obavješten putem dnevne štampe i internetstranice www.dm-drogeriemarkt.ba

_______