Traje do: 20.09.2020

Essence & Catrice u suradnji sa poduzećem cm, organiziraju veliku nagradnu igru u kojoj je glavna nagrada: automobil Volkswagen Up!

Kupovinom essence& Catrice kozmetike u iznosu od 15 KM i više u bilo kojem cm-u, možete osvojiti:

  • 2x Volkswagen Up!
  • 6x Samsung A71
  • 4x Pametni Sat
  • 4x Galaxy Tablet
  • 30x poklon paket

Nagradna igra traje do 20.9.2020.godine tako što ćete uz obavljenu kupovinu ispuniti kupon i ubaciti u kutiju za nagradnu igru.

Finalno izvlačenje je u srijedu, 30.9.2020.

Pravilnik nagradne igre

ORGANIZATOR

Nagradnu igru “Make up and get Up” organizuje i provodi Organizator – Ovnak d.o.o. Vitez, PC96 Vitez, Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu Organizator), PDV broj 236089870001.TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra započinje 26.6.2020. godine i traje do 20.09.2020.

PODRUČJE ORGANIZACIJE I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra organizuje se i provodi na teritoriji Federacije BiH.

PRAVO NA UČEŠĆE

U promotivnoj nagradnoj igri mogu učestvovati svi oni koji imaju prebivalište na području cijele Federacije BiH. Pravo na učešće nemaju osobe zaposlene kod organizatora nagradne igre, kao ni članovi uže obitelji (bračni partneri, djeca, roditelji i braća i sestre).

Ukoliko bude izvučena osoba koja nema pravo sudjelovanja u nagradnoj igri, kupon se poništava te je važeći rezervni kupon. Dobitnici nagrada pružiće sve informacije i dokumente potrebne da bi se mogla primijeniti pravila i ostali odgovarajući zakoni. Ako je dobitnik bilo koje od ponuđenih nagrada maloljetna osoba ili osoba ograničenih sposobnosti, podobna je da primi nagradu samo uz odobrenje roditelja ili zakonskog staratelja. U tom slučaju roditelj ili zakonski staratelj mora predati potrebne dokumente, uključujući izjavu o pravu na učešće, izjavu o oslobađanju od odgovornosti, izjavu o ustupanju prava na javno objavljivanje te izjavu o prihvatanju nagrade.

NAČIN UČESTVOVANJA

Svaki kupac koji kupovinom Essence i Catrice kozmetike napravi račun 15 KM i više u bilo kojem Didaco ili CM-cosmetic marketu u periodu od: 26.6.2020. do 20.09.2020.g. dobija nagradni kupon kojeg ispunjava, te isti ubacuje u nagradnu kutiju u svim Didaco i cm marketima. Finalno izvlačenje dobitnika je 30.09.2020. Ukupno će biti izvučeno 23 dobitnika.

IZVLAČENJE NAGRADA

Dobitnici će biti izvučeni slučajnim odabirom. Izvlačenje će nadgledati tročlana komisija koju odabere Organizator. Odluka komisije je konačna i obvezujuća i neće biti dozvoljena dalja korespondencija. Pri svakom izvlačenju biće izvučen jedan dobitnik za svaku nagradu.

NAGRADE I PRIBLIŽNE MALOPRODAJNE VRIJEDNOSTI NAGRADA :

Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim Pravilima. Nije dozvoljeno mijenjati nagrade za novac.

UKUPNA VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA: 23.705 KM sa PDV-om.

OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA I URUČENJE NAGRADA

a) Spisak svih dobitnika nagradne igre bit će objavljen na web stranicama didaco.ba i cmbih.com
b) Svi dobitnici nagrada bit će obaviješteni putem telefona, u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika. Ukoliko ne bude moguće kontaktirati dobitnika nagrade u roku od 15 dana na osnovu broja mobitela koji je napisan, dobitnik gubi pravo na nagradu. U tom slučaju izvlači se zamjenski kupon/dobitnik kojemu će biti dodijeljena nagrada.
c) Za sve nagrade koje dobiju maloljetnici ili osobe ograničenih sposobnosti, dobitnici odnosno njihovi staratelji, moraju predati potpisanu izjavu o pravu na učešće, izjavu o oslobađanju od odgovornosti, izjavu o ustupanju prava na javno objavljivanje te izjavu o prihvatanju nagrade u roku od 15 dana od dana prijema obavijesti na registrovanu adresu organizatora. Nepridržavanje ovog roka može rezultirati diskvalifikacijom.
d) Svi dobitnici svoju nagradu moraju podići kod Organizatora (u Didaco ili cm-cosmetic marketu, u gradu u kojem se nalazi dobitnik), ako ne budu drugačije obaviješteni, u roku od 30 dana od obavijesti. Nepridržavanje ovog roka može rezultirati diskvalifikacijom. Dobitnici u Didaco ili cm dolaze s ličnom kartom, kako bi se utvrdila identifikacija i mjesto boravka dobitnika.
e) Učesnici mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima. Učesnici i pobjednici u nagradnoj igri prihvataju uvjet da imena pobjednika, njihova adresa i fotografija mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i videomaterijal od strane Organizatora i njegovih agencija. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu organizatoru da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez kompenzacije. Nadležni sud u slučaju spora je mjesno nadležni sud.

PROVJERA PRAVA NA UČEŠĆE

Nagrada će biti uručena samo ako dobitnik ima pravo da učestvuje i ako u potpunosti prihvata ova pravila. Ako izvučeni dobitnik nema pravo na učešće, onda se nagrada oduzima.

POREZ, ZAMJENA, PRENOS I ODGOVORNOST U VEZI S NAGRADOM

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradama. Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku. Učesnici prihvataju da organizator, neće na bilo koji način biti odgovoran za ikakve obaveze, garanciju ili jamstvo koji bi, bilo po zakonu ili po prirodi stvari, moglo nastati u vezi s bilo kojom nagradom, što uključuje, ali se ne ograničava na kvalitet, mehanička svojstva ili prikladnost nagrade.

OTKAZIVANJE

Nagradna igra se može otkazati u slučaju nastanka okolnosti više sile na koje organizator nije mogao utjecati Ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile.

Izvlačenje i distribucija nagrada biće odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, neovisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Samim učešćem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvataju da ih ova Zvanična pravila obavezuju. Dodatne informacije iz ovih Zvaničnih pravila mogu se dobiti pozivom na tel: 030 709 895, svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati, u periodu od 26.6.- 20.09.2020.

Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike. Organizator ima pravo da jednostrano dopuni ili promijeni Pravila, uz prethodno javno objavljivanje u većim dnevnim novinama, naravno uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva finansija nakon čega će se ista objaviti u većim dnevnim novinama.

_______