Traje do: 15.11.2018.

Povodom ponovnog otvorenja dm prodavnice u Kiseljaku, od 8.11. do 15.11. svi kupci mogu sudjelovati u nagradnoj igri.

Prva nagrada je hladnjak Gorenje i dm poklon paket, druga nagrada je pegla s generatorom pare Tefal i dm poklon paket, dok preostali fond nagrada čini 10 dm poklon kartica u vrijednosti po 25 KM.

Pravila nagradne igre pročitajte u nastavku. Sretno!

PRAVILA NAGRADNE IGRE “Otvorenje dm drogerie markt prodavnice”

Član 1. NAZIV I SJEDIŠTE ORGANIZATORA

dm drogerie markt d.o.o, Društvo za trgovinu i trgovinsku uslugu d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Lužansko Polje 40b, 71210 Ilidža, registriran pod brojem 201125900003

Član 2. OPIS NAGRADNE IGRE

Pravo učešća imaju svi građani (osim zaposlenika dm drogerie markt d.o.o.) koji u letku za nagradnu igru napišu svoje ime, prezime, adresu, broj telefona, broj računa, datum kupovine te svojeručni potpis i ubace ga u za to pripremljenu kutiju u dm prodavnici na adresi Bana Josipa Jelačića br.54, 71 250 Kiseljak do 15.11.2018.godine.

Član 3. PERIOD I TERITORIJ ODRŽAVANJA

Nagradna igra počinje 08.11.2018. godine i traje do 15.11.2018. godine na teritoriji Federacije BiH.

Član 4. SVRHA NAGRADNE IGRE

Svrha Nagradne igre je promocija dm drogerie markt-a.

Član 5. NAGRADNI FOND

Nagradni fond:
1. Hladnjak Gorenje 652,98 KM
2. Pegla sa generatorom pare Tefal 299,00 KM
3. 10 dm poklon kartica u vrijednosti od 25 KM 250,00 KM
Ukupna vrijednost nagrada 1.201,98 KM (sa PDV)

Član 6. OBJAVA PRAVILA

Pravila nagradne igre će biti objavljena u dnevnoj štampi zastupljenoj na području FBiH 07.11.2018. godine.

Član 7. IZVLAČENJE DOBITNIKA

Izvlačenje dobitnika održat će se 22.11.2018. u 12:00 h u centrali dm drogerie markt d.o.o. na adresi Lužansko polje 40b, Ilidža uz prisustvo tročlane komisije.

Član 8. OBJAVA IMENA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADA

Rezultati nagradne igre bit će objavljeni u dnevnoj štampi zastupljenoj na području FBiH, te na dm web stranici dana 29.11.2018. godine. Dobitnici će biti obavješteni telefonskim i pismenim putem. Rok za preuzimanje nagrada je 7 dana. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u predviđenom/navedenom roku izgubit će pravo na istu.

U slučaju da se dobitnik ne javi na telefonski poziv u roku od 48 sati od dana izvlačenja dobitnika Organizator nagradne igre će izvući drugog dobitnika.

Član 9. OBAVEZE DOBITNIKA

Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri učesnici u cijelosti prihvataju gore navedena pravila.

Član 10. NADLEŽNOST SUDA

U slučaju spora nadležan je sud u Sarajevu.

_______