Traje do: 10.08.2020

Pravilnik nagradne igre

Član 1.

Kompanija „Oaza doo“ , ID broja:4218246740003 i PDV broja: 218246740003, priređuje nagradnu igru pod nazivom Oazu popiješ nagradu dobiješ“

Član 2.

Nagradna igra se organizuje u cilju nagrade vjernim kupcima branda Oaza.

Član 3.

Nagradna igra iz člana 1. ovih Pravila se priređuje za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Član 4.

Učešće u nagradnoj igri Oazu popiješ nagradu dobiješ“ se ostvaruje prilikom kupovine u svim prodajnim mjestima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine kod kupca „Konzum“ doo Sarajevo.

Član 5.

Nagradna igra pod nazivom “ Oazu popiješ nagradu dobiješ“ traje od 20.07.2020. do 10.08.2020. godine

Član 6.

Pravila nagradne igre “ Oazu popiješ nagradu dobiješ“su sljedeća:
Svako lice koje izvrši kupovinu bilo koja 3 ili više proizvoda isključivo iz asortimana Oaza i isključivo u Konzum radnjama, prikazanih na jednom fiskalnom računu, ima pravo učešća u nagradnoj igri.

Svako lice koje želi da učestvuje u nagradnoj igri Oazu popiješ nagradu dobiješ” dužno je, račun sa kontakt podacima (ime, prezime, broj telefona i adresa stanovanja) ubaciti u kartonsku kutiju u objektu Konzum.

Kutije za prikupljanje računa, koji učestvuju u nagradnoj igri, će biti postavljene u objektima „Konzum“ doo Sarajevo u kojima se ista organizuje, odnosno samo u objektima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 7.

Nakon isteka trajanja nagradne igre “ Oazu popiješ nagradu dobiješ”, dana 10.08.2020.godine u 22:00 sati, kutije sa računima učesnika će biti zapečaćene od strane ovlaštenog lica “Oaza doo Tešanj.

Član 8.

Izvlačenje nagrada će biti obavljeno 14.08.2020.godine (petak) u 12: 00 sati u objektu Konzum SCC Sarajevo.

Član 9.

Prilikom izvlačenja nagrada u obzir će se uzeti samo oni učesnici koji na jednom računu sadrže 3 ili više proizvoda iz asortimana Oaza sa upisanim ličnim podacima iz člana 6. ovih Pravila.

Član 10.

Rezultati nagradne igre Oazu popiješ nagradu dobiješ“” će biti objavljeni na web stranici www.oaza.ba, najkasnije u roku od 7 radnih dana od dana izvlačenja sretnih dobitnika.

Član 11.

Ispravnost izvlačenja će nadgledati tročlana komisija koju će formirati društva Oaza i Konzum zajednički.

Član 12.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri Oazu popiješ nagradu dobiješ”imaju sva fizička lica osim članova uže porodice priređivača nagradne igre.

Član 13.

Fond nagrada je slijedeći:

  • Sobno biciklo u iznosu od 500 KM
  • Sportski set u iznosu od 200 KM
  • Sportski set u iznosu od 100 KM
  • 10 ostalih nagrada Oaza 10 x 20 KM

Dobitnik nema pravo tražiti od priređivača zamjenu osvojene nagrade za drugu nagradu ili protuvrijednost nagrade u novcu.

Član 14.

Dobitnici nagrada, nagradne igre Oazu popiješ nagradu dobiješ”koji, u roku od 7 dana od dana objavljivanja rezultata nagradne igre na Facebook stranici Oaza, facebook i web stranici Konzum i web stranici Oaza, ne kontaktira Društvo radi postizanja dogovora oko preuzimanja nagrade, gube pravo na nagradu.

Porez na dobitak od nagradnih igara, snosit će priređivač nagrade.

Član 15.

U slučaju da organizator nagradne igre ocijeni da sudionik nije poštovao pravila nagradne igre, ima pravo u bilo kojem trenutku otkazati svoje obaveze prema sudioniku.

Član 16.

Priređivač nagradne igre ima pravo da uz javno obavještenje jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, ukoliko ustanovi da je došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe pravila nagradne igre ili ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile.

Član 17.

Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem medija.

Član 18.

Pravila nagradne igre stupaju na snagu nakon što Federalno ministarstvo finansija izda saglasnost za priređivanje nagradne igre i priređivač prethodno uplati 6% od ukupne vrijednosti nagradnog fonda za FBIH, i to: ravnomjerno 1,5 % Crvenom krstu, “Caritasu”, “Merhametu MDD” i “Dobrotvoru”, kao i
da se Pravila nagradne igre, uz prethodno odobrenje Ministarstva, objave u dnevnoj štampi.

Član 19.

Ista Pravila će biti objavljena na Facebook stranici OAza, Facebook i web stranici Konzum i web stranici Oaza, nakon pribavljanja saglasnosti, te ista vrijede do završetka nagradne igre, uz istovremeno objavljivanje najave nagradne igre “ Oazu popiješ nagradu dobiješ“

Član 20.

Pravila nagradne igre stupaju na snagu danom donošenja

Član 21.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je sud u Tešnju.

_______