Traje do: 01.03.2019.

Lijevi ili desni? Slađi ili bolji? Bez obzira koji odgovor je pravilan, pet sretnika osvojiće po dva telefona Samsung Galaxy A8. Jedan će biti za dobitnika, a drugog će dobitnik moći pokloniti prijatelju/prijateljici koji/a će ga što češće zvati na kafu.

Šta trebaš uraditi? Kupiti promotivni Twix i na unutrašnjoj strani omota potražiti kôd, koji zajedno sa ključnom riječi TWIX trebaš poslati na telefonski broj 091 112 411. Uz pravilno poslanu SMS poruku učestvuješ u glavnom izvlačenju za jednu od pet glavnih nagrada.

Dakle, uskoro možeš postati jedan od pet sretnika koji će osvojiti po dva telefona Samsung Galaxy A8.

Nagradna igra traje od 1.2. do 1.3.2019. u svim bolje opremljenim prodavnicama u BiH.

Na temelju Rješenja Ministarstva financija FBiH broj: 05-14-2-73/19-T.B. od 30.01.2019. u periodu od 01.02.2019. godine do 01.03.2019. godine na području Federacije Bosne i Hercegovine, priređuje se nagradna igra pod nazivom „TWIX nagrađuje“

Na temelju člana 14. Evropske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, u vezi sa članom 1. tačka 4. i tačkom 7. stav 1. a) Ustava BiH, a sve u vezi sa Zakonom o trgovini FBiH i RS, u nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe, državljani BiH, starije od 16 godina, sa prebivalištem u BiH.

Za sudjelovanje u nagradnoj igri sudionik mora poslati SMS poruku na broj 091 112 411 s ključnom riječi TWIX i sa kodom koji pronađe u unutrašnjosti ambalaže proizvoda Twix regular 50g ili Twix Xtra 75g (promocijska pakiranja)

U SMS poruci pored ključne riječi TWIX i oznake kod-a.
Primjer: »TWIX(razmak)kod«.

Slanjem SMS poruke pojedinac je suglasan s Pravilima ove nagradne igre, kao i uvjetima sudjelovanja u istoj. Pravila ove nagradne igre možete pronaći na web stranici www.twix.ba.
Cijena poslane SMS poruke je 0,10 KM + PDV.

Ždrijeb nagrađenih će se provesti elektronskim putem dana 04.03.2019. godine. U postupku ždrijebanja biće izvučeno ukupno 5 sudionika – dobitnika nagrada odnosno nagrađenih.

Sudionici koji budu izvučeni kao dobitnici u postupku ždrijebanja, biće obaviješteni od strane organizatora putem telefona, najkasnije u roku od 8 dana od dana objave nagrađenih. Organizator će dobitnike nagrade kontaktirati na telefonski broj s kojeg je prethodno poslana SMS poruka s ključnom riječi TWIX i kodom sa unutrašnje strane ambalaže proizvoda Twix regular 50g ili Twix Xtra 75g (promocijska pakiranja)

Pravila i uvjeti nagradne igre »TWIX nagrađuje«

I. Organizator nagradne igre
Članak 1

Na temelju posebnog pravnog akta, izjava, društvo „ATACO“ d.o.o Mostar, ulica Kralja Tomislava broj L4, 88000 Mostar (u nastavku: Organizator), organizira i provodi nagradnu igru pod nazivom »TWIX nagrađuje« (u nastavku: Nagradna igra).

Članak 2

Pravilima i uvjetima Nagradne igre (u nastavku: Pravilima) organizator određuje prava, obaveze i uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri.

II. Vremenski tijek nagradne igre
Članak 3

Nagradna igra traje od 01.02.2019. do 01.03.2019. i organizira se i provodi na području FBiH.
Organizator ima pravo na promjenu vremenskog okvira nagradne igre uz prethodnu saglasnost Federalnog minstarstva finansija.

III. Namjena nagradne igre
Članak 4

Namjena i svrha Nagradne igre je promocija robne marke TWIX® kao i poboljšanje ukupne tržišne komunikacije organizatora. Sva prava pridržava.

IV. Uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri
A./ Općenito
Članak 5

U Nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe, državljani BiH, starije od 16 godina, sa stalnim prebivalištem u BiH.

Maloljetne osobe (od 16 do 18 godina) u nagradnoj igri smiju sudjelovati samo uz pismenu suglasnost roditelja ili zakonskih zastupnika.

Članak 6

Za sudjelovanje u nagradnoj igri sudionik mora poslati SMS sa kodom koji pronađe u unutrašnjosti ambalaže proizvoda Twix regular 50g ili Twix Xtra 75g (promocijska pakiranja) i da pošalje SMS poruku na broj 091 112 411 s ključnom riječi TWIX.
U SMS poruci pored ključne riječi TWIX, potrebno je da Kupac napiše kod koji pronađe u unutrašnjosti ambalaže proizvoda iz stava 1 ovog člana. Primjer: »TWIX(razmak)kod«.

Članak 7

U Nagradnoj igri se uvažavaju samo SMS poruke poslane na način opisan u članu 6. ovih Pravila.
Dobitnici nagrada biće određeni metodom ždrijebanja.

Članak 8

Slanjem SMS poruke na broj telefona 091 112 411 sa svim podacima označenim u članu 6 ovih Pravila, Kupac sudjeluje u Nagradnoj igri. Kupovinom proizvoda i slanjem SMS poruke, na način opisan u članku 6. ovih Pravila, sudionik izričito izjavljuje da je u potpunosti upoznat sa pravilima ove Nagradne igre i da se sa njima u potpunosti slaže.

Sudionik Nagradne igre nakon što dostavi organizatoru kod iz stava 1 člana 6 i svoje osobne podatke i adresu odnosno grad prebivališta/boravišta, dopušta upotrebu proslijeđenih podataka pod uvjetima i na način određen ovim Pravilima i posebnim
propisima, kojima je ova oblast regulisana.

Organizator garantira svakom sudioniku, koji dostavi kod i osobne podatke, da neće izvršiti nikakvu zloupotrebu dostavljenih podataka. Sudionik se obavezuje da će u potpunosti poštovati Pravila ove nagradne igre.

Slanjem SMS poruke na broj 091 112 411, svaki Sudionik u ovoj Nagradnoj igri, se slaže s javnom objavom osobnih podataka.
Troškove sudjelovanja (npr. troškove slanja SMS poruka, troškove prijenosa podataka i sl.) snosi sudionik Nagradne igre.

B./ Sudjelovanje u nagradnoj igri
Članak 9

U nagradnoj igri može sudjelovati pojedinac, građanin BiH, koji za vrijeme trajanja ove Nagradne igre pošalju SMS poruku na broj 091 112 411 i postupi na način opisan u članu 6. ovih Pravila.

Slanjem SMS poruke pojedinac je suglasan s ovim pravilima i uvjetima sudjelovanja. Cijena poslane SMS poruke je 0,10 KM + PDV. Sve povratne poruke su besplatne. Poslanim SMS-om pojedinac neće biti učlanjen ni u koji SMS klub.

Članak 10

Svaki pojedini kod se može upotrijebiti samo jednom. U slučaju da je identičan kod ponovo poslan SMS-om od strane iste ili druge osobe, SMS poruka će se proglasiti nevažećom.

Odluka o proglašenju SMS poruke nevažećom je konačna i diskreciono je pravo organizatora.

Članak 11

Sve SMS poruke poslane na način opisan u članu 6. ovih Pravila, će biti uključene u postupak ždrijebanja.
Broj sudjelovanja u nagradnoj igri nije ograničen. Svaki pojedinac, građanin BiH, može sudjelovati više puta u ovoj Nagradnoj igri.

C./ Ostali uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri
Članak 12

U nagradnoj igri biće uvažene SMS poruke poslane na broj 091 112 411 od 00.00.00 sati od dana 01.02.2019. godine, pa sve do dana 01.03.2019. godine zaključno sa 23.59.59 sati.

Članak 13

Ukoliko u poslanoj u SMS poruci nije naveden kod, ključna riječ TWIX ili zatraženi podaci, poslani SMS ne sudjeluje u nagradnoj igri.

D./ Ograničenja sudjelovanja
Članak 14

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposleni kod organizatora, članovi njihove uže porodice, kao ni sve fizičke i pravne osobe ili zaposleni kod tih pravnih osoba, koji neposredno sudjeluju u organizaciji nagradne igre.

V. Popis nagrada (nagradni fond)
Članak 15

Nagradni fond sadrži odnosno obuhvaća:
– 5x 2 SAMSUNG telefona A8 (vrijednost pojedinačne nagrade – 2 telefona je 1.190.00 KM s uključenim PDV).

Ukupna vrijednost nagradnoga fonda iznosi: 5.950,00 KM (s uključenim PDV-om).

Članak 16

Nagrada nije prenosiva na treću osobu. Nagradu nije moguće zamijeniti za gotovinu ili za bilo koju drugu nagradu, drugu robu ili drugu uslugu. Slike na promocijskom materijalu simbolične su.

VI. Ždrijeb nagrađenih
Članak 17

Ždrijeb nagrađenih će se održati dana 04.03.2019. godine. U postupku ždrijebanja biće izvučeno ukupno 5 sudionika – dobitnika nagrada odnosno nagrađenih.

Članak 18

Ždrijebannje će biti provedeno elektronskim putem u prisutnosti tročlane komisije. Ždrijeb će biti javan. Prije početka ždrijebanja predsjednik komisije će upoznati sve prisutne s namjenom nagradne igre i načinom ždrijebanja.

Odgovorna osoba o ždrijebanju vodi zapisnik, koji sadrži podatke o: datumu i mjestu ždrijebanja, prisutnim osobama, tijeku ždrijebanja te dobitnicima prema redoslijedu kako su bili izvučeni. Zapisnik potpisuju svi članovi komisije.

Zapisnik se sačinjava u jednom primjerku i čuva se kod organizatora. Rezultati ždrijebanja su konačni. Žalba na rezultat ždrijebanja nije dopuštena. Nagrade će biti dodijeljene pod uvjetima određenim ovim pravilima.

Svaki pojedinac može osvojiti samo jednu od nagrada.

VII. Objava nagrađenih
Članak 19

Svi nagrađeni izričito dopuštaju objavu svoga imena, prezimena te mjesta stanovanja na web-stranici www.twix.ba, u email porukama nagradne igre koje promoviraju tu nagradnu igru, za što od organizatora neće zahtijevati nikakvo plaćanje ili nadoknadu.

Podaci nagrađenih će biti objavljeni na web-stranici www.twix.ba najkasnije u roku od 10 dana od provedenog ždrijebanja.

VIII. Općenito o nagradama i nagrađenima
Članak 20

Organizator će provjeravati da li su kupci učestvovali u Nagradnoj igri u skladu sa ovim Pravilima.

Članak 21

Sudionici koji budu izvučeni kao dobitnici u postupku ždrijebanja, biće obaviješteni od strane organizatora putem telefona, najkasnije u roku od 8 dana od dana objave nagrađenih.

Organizator će dobitnike iz stava 1. ovog člana kontaktirati na telefonski broj s kojeg je prethodno poslana SMS poruka s ključnom riječi TWIX i kodom.

Organizator ima pravo od nagrađenog lica zahtijevati da u određenom roku, proslijedi organizatoru podatke (adresu stalnoga prebivališta/boravišta, adresu e-pošte) i kopiju računa, potrebne za preuzimanje nagrade. U slučaju da je u skladu s pravilima ove nagradne igre nagrađeni maloljetnik, zakoniti zastupnik maloljetne osobe mora dodatno dati pismenu i potpisanu  suglasnost za preuzimanje nagrade.

U slučaju da nagrađeni ne postupi na način opisan u stavu 3 i 4 ovog člana, odnosno ukoliko potrebne podatke proslijedi prekasno ili proslijedi nepotpune podatke, isti gubi pravo na nagradu.

Članak 22

Nagrade će nagrađenom licu organizator dostaviti putem pošte na adresu. Trošak dostave putem pošte snosi organizator Nagradne igre. Ako nagrađeni ne preuzme poštansku pošiljku ili se ona vrati organizatoru, smatra se da se nagrađeni izričito odriče nagrade. U tom slučaju organizator nije dužan uručiti nagradu i oslobođen je svih obveza koje proizlaze iz ovih Pravila. Nagrađeni u tom slučaju također nema pravo na bilo kakvu drugu ili drukčiju nadoknadu. Organizator može upotrijebiti nagradu za bilo koju drugu namjenu.

Članak 23

Ukoliko nagrađeni ne proslijedi organizatoru podatke iz članka 21. ovih Pravila u zahtijevanom roku i na način određen u članu 22. ovim Pravilima (odbijanje prosljeđivanja osobnih podataka, ili nepravilno, ili nepravodobno proslijeđeni osobni podaci), nema pravo zahtijevati uručenje nagrade od organizatora. U tom slučaju, organizator je oslobođen svih obaveza prema nagrađenom, a koje obaveze proizilaze iz ovih Pravila.

Organizator Nagradne igre pridržava pravo ne dodijeliti nagradu (i u sljedećim slučajevima):
− ako se pojavi dvojba o istovjetnosti podataka
− ukoliko se utvrdi da je sudionik sudjelovao u igri u suprotnosti sa pravilima i uvjetima Nagradne igre,
− ako se utvrdi da nagrađeni ne ispunjava odnosno nije ispunio uvjete određene u ovim pravilima odnosno da je bio izvučen u suprotnosti s ovim pravilima
− ako se i nakon obavijesti nagrađenima, dobitnik nagrade ne odazove za preuzimanje nagrade u skladu sa Pravilima ove Nagradne igre.

Članak 24

U trenutku preuzimanja nagrade prestaju sve obveze organizatora prema dobitniku nagrade (nagrađenom licu). Porez na dohodak plaća dobitnik nagrade. U slučaju naknadnog isključenja nagrađenog (zbog povrede ustanovljenih Pravila
organizatora), koje je nagrađeni izvršio sudjelovanjem u nagradnoj igri, nagrađenom se može naknadno oduzeti nagrada, odnosno od nagrađenog se može zahtijevati povrat već uručene nagrade.

U slučaju da naknadno isključeni nagrađeni više ne raspolaže uručenom nagradom, organizator može od navedene osobe zahtijevati iznos u visini vrijednosti uručene nagrade.

IX. Druge odredbe
Članak 25

Organizator ne odgovara za sudjelovanje sudionika s nepotpunim ili pogrešnim podacima u Nagradnoj igri.
Organizator i druge osobe koje sudjeluju u provedbi nagradne igre ne odgovaraju za  nepreuzimanje ili neuporabu nagrade, za moguću štetu koja bi nastala kao posljedica preuzimanja ili uporabe nagrade odnosno koja bi proizlazila iz uporabe nagrade.

Organizator ne odgovara za moguću štetu koju bi pretrpio sudionik zbog logističkih prepreka, tehničkih problema ili drugih grešaka. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s uporabom nagrada.

Članak 26

U slučaju okolnosti na koje ne može utjecati (viša sila), organizator može otkazati nagradnu igru.
U slučaju otkazivanja nagradne igre organizator o tome mora obavijestiti sudionike putem web-stranice: www.twix.ba. U takvom slučaju organizator ne odgovara sudionicima za nastalu štetu.

Članak 27

Organizator pridržava pravo promjene pravila i uvjeta nagradne igre, ukoliko to zahtijevaju uzroci tehničke, komercijalne ili neke druge prirode objektivnog karaktera. O mogućim promjenama i novostima nagradne igre organizator će obavještavati sudionike na web-stranici: www.twix.ba.

Odluka organizatora o svim pitanjima u vezi s nagradnom igrom odnosno uporabom ovih Pravila konačna je i vrijedi za sve sudionike.

Članak 28

Sudionicima Nagradne igre osigurana je podrška i pomoć putem email adrese: twix@infuzija.com i putem telefona: 033 551 430.

Članak 29

Odluka organizatora o svim pitanjima u vezi sa nagradnom igrom odnosno uporabom ovih Pravila konačna je i vrijedi za sve sudionike.

X. Uporaba i zaštita osobnih podataka
Članak 30

Prosljeđivanjem osobnih podataka na način opisan u članu 21. stav 2. i 3. ovih Pravila, sudionici u Nagradnoj igri, dopuštaju organizatoru da za potrebe provedbe ove Nagradne igre, prikuplja i obrađuje proslijeđene podatke (ime, prezime, adresa, email adresa i broj telefona) i da do opoziva vodi, održava obrađuje i čuva zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika u skladu sa Zakonom.

Proslijeđene podatke će organizator upotrebljavati isključivo za namjenu vidljivu i opisanu u ovim Pravilima odnosno uvjetima. Sudionici u Nagradnoj igri izričito dopuštaju da organizator ATACO doo Mostar, uspostavi, vodi, održava i upravlja dobivenim osobnim podacima (osobno ime, adresa stalnoga prebivališta, telefonski broj i email adresa), koji su mu proslijeđeni od strane sudionika u ovoj Nagradnoj igri u skladu s Pravilima odnosno uvjetima nagradne igre »TWIX nagrađuje«, a koja Pravila su objavljena na web-stranici www.twix.ba.

Sudionik je upoznat s tim da će osobne podatke obrađivati isključivo organizator nagradne igre, čemu daje svoju izričitu suglasnost. Suglasan je da organizator obrađuje osobne podatke za sljedeće namjene:
– provedba nagradne igre u svim oblicima
– obavještavanje o rezultatu ždrijeba
– objava imena i prezimena te mjesta stanovanja nagrađenih na web-stranici www.twix.ba.

Za vrijeme upravljanja osobnim podacima Sudionik ima mogućnost uvida, prijepisa, kopiranja, dopune, ispravke, blokiranja i brisanja osobnih podataka u zbirci podataka, u skladu s važećim propisima. Sudionik može od organizatora zahtijevati da organizator u roku od 15 dana od podnesenog Zahtjeva Sudionika, trajno ili privremeno prestane upotrebljavati njegove osobne podatke.

Organizator proslijeđene osobne podatke sudionika pohranjuje do opoziva pohrane od strane sudionika ili do završetka nagradne igre odnosno do dodjele nagrada. Nakon toga organizator osobne podatke briše.

Organizator odnosno Upravljač osobnih podataka dužan je sudioniku na njegov zahtjev:
– potvrditi obrađuju li se osobni podaci u vezi s njim ili ne
– omogućiti uvid u osobne podatke koji se odnose na njega, na njihovo prosljeđivanje, prepisivanje ili kopiranje
– proslijediti ispis osobnih podataka koji se odnose na njega
– dati informaciju o metodama obrade osobnih podataka
– izbrisati osobne podatke iz baze podataka.

XI. Opoziv sudjelovanja
Članak 31

Sudionik može bilo kada za vrijeme trajanja nagradne igre opozvati svoje sudjelovanje u  nagradnoj igri tako da pošalje poruku organizatoru na email adresu: twix@infuzija.com. U poruci mora navesti telefonski broj s kojeg je bio poslan SMS za sudjelovanje u nagradnoj igri. Po primitku te poruke organizator će tog sudionika isključi iz nagradne igre.

XII. Rješavanje žalbi
Članak 32

Za sva pitanja koja se mogu pojaviti u vezi s Nagradnom igrom i nisu uređena ovim pravilima odgovarajuća tumačenja daje organizator, koji vodi brigu i o provođenju Nagradne igre te nadzire njen tijek. Objašnjenje organizatora konačno je i protiv njega nije moguća žalba.

Članak 33

Moguće sporove, nastale u vezi s nagradnom igrom, sudionici i organizator rješavat će sporazumno, a ako to ne bude moguće, za rješavanje sporova nadležan je sud mjesta tuženog.

XII. Objava, valjanost pravila
Članak 34

Ova pravila vrijede od dana javne objave.

Pravila će biti objavljana nakon dobijanja potrebnog odobrenja od strane nadležnog Ministarstva, i to putem web-stranice: www.twix.ba i u dnevnim novinama »Dnevni avaz« dostupnim na cijelom području BiH, uz obavezno navođenje broja i datuma odobrenja izdatog od strane nadležnog Ministarstva.