Traje do: 30.11.2017.

Ukoliko prenesete platu u Raiffeisen banku ili postanete korisnik nenamjenskog Integral ili Keš kredita, a već primate platu u Banciimate mogućnost da osvojite automobil Toyota Corolla ili jedan od pet mobilnih telefona Samsung Galaxy S8.

Nagradna igra trajat će u periodu od 02.10.2017. do 30.11.2017. na području Bosne i Hercegovine (Federacija BiH).
Nagradna igra trajat će u periodu od 02.10.2017. do 31.10.2017. na području Bosne i Hercegovine (Republika Srpska).

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju:
 • Sva fizička lica kojima bude uplaćena plata na račun otvoren u Raiffeisen BANK u periodu trajanja nagradne igre, tj. od 00:00 sati 02.10.2017. do 24:00 sati 30.11.2017. a koji u prethodna 3 kalendarska mjeseca od mjeseca uplate nisu imali uplatu plate na račun otvoren u Raiffeisen BANK
 • Sva fizička lica koja podnesu zahtjev za nenamjenski Integral ili Keš kredit i kojima isti bude odobren i isplaćen u periodu trajanja nagradne igre, tj. od 00:00 sati 02.10.2017. do 24:00 sati 30.11.2017., a koji su u prethodna 3 kalendarska mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva za kredit imali uplatu barem jedne plate na račun otvoren u Raiffeisen BANK.

Nagradni fond čini:
– 1 (jedan) automobil, marke Toyota, tip Corolla
– 5 (pet) telefona, marke Samsung Galaxy, tip S8.
Ukupna vrijednost nagradnog fonda sa uračunatim PDV-om iznosi 37.423,65 KM

Uz prenos plate na Raiffeisen banku:

 • Ostvarujete povoljnije uslove kreditiranja
 • Olakšavate sebi poslovanje s Bankom korištenjem široke mreže poslovnica i bankomata
 • Štedite plaćajući putem Raiffeisen bankarstva na Viberu te Internet i/ili mobilnog bankarstva
 • Možete aplicirati online za kredit i kreditnu/debitnu karticu, uz samo jednu posjetu poslovnici Banku

Novčani krediti:

 • Po povoljnoj kamatnoj stopi već od 4,39% (EKS 6,07%)*
 • Dodatna pogodnost – naknada za obradu kredita 0%
 • Promjenjivost kamatne stope po izboru klijenta – fiksna ili promjenjiva
 • U okviru ponude dostupni su Keš kredit ili Integral – kredit za refinansiranje postojećih zaduženja u drugim finansijskim institucijama
 • Ponuda vrijedi od 01.09. do 30.11.2017. godine

Izvlačenje dobitnika nagrada obavit će se 22.12.2017. u prostorijama Raiffeisen BANK. Dobitnici će biti izvučeni automatski, slučajnim kompjuterskim odabirom. Izvlačenje će nadgledati tročlana komisija koju odabere Raiffeisen BANK.

Pravila nagradne igre FBiH možete naći na ovom linku.
Pravila nagradne igre RS možete naći na ovom linku.

Imena sretnih dobitnika bit će objavljena 31.12.2017. godine u dnevnim novinama Oslobođenje, te na web stranici www.raiffeisenbank.ba

_______