Traje do: 07.11.2018.

Reci DA super-moći!
Učestvujte u nagradnom kvizu i osvojite novu Tom Tailor zimsku jaknu!

USLOVI UČEŠĆA U NAGRADNOJ IGRI “RECI DA SUPERMOĆI “

1. OPĆENITO

Ovim pravilima određuju se uslovi učestvovanja u nagradnoj igri “Reci DA supermoći ” (u daljem tekstu: nagradna igra), koju organizuje kompanija TOM TAILOR d.o.o.,Sarajevo Halilovići 6, 71 000 Sarajevo (u daljem tekstu: organizator).

Svaki pojedinac koji u periodu od 24.10. do 7.11.2018 na www.tom-tailor.ba/say-yes riješi nagradni kviz i proslijedi svoju e-mail adresu potvrđuje učešće u nagradnoj igri i učestvovat će u izvlačenju za TOM TAILOR žensku odnosno mušku jaknu.

Svrha nagradne igre je promocija zaštitnog znaka TOM TAILOR.

2. TRAJANJE NAGRADE IGRE

Nagradna igra se održava od 24.10. do 7.11. 2018 do ponoći (vremenska zona organizatora).

3. KO MOŽE UČESTVOVATI

Svaka fizička osoba s prebivalištem na području Bosne i Hercegovine koja riješi nagradni kviz i proslijedi svoju e-mail adresu može učestvovati u nagradnoj igri.

Pojedinci koji su zaposleni kod organizatora i organizacija koje su direktno povezane sa sprovođenjem nagradne igre i njihovi najbliži članovi porodice ne mogu učestvovati u nagradnoj igri.

Maloljetni učesnici moraju dobiti saglasnost svojih roditelja, pravnih zastupnika ili staratelja kako bi učestvovali u nagradnoj igri. Saglasnost s pravilima nagradne igre za maloljetnike podnesu njihovi roditelji, pravni zastupnici ili staratelji, koji će saglasnost proslijediti na e-mail adresu info@tomtailor.ba.

Učesnici garantuju da su informacije dostavljene za potrebe nagradne igre tačne i istinite.

4. NAČIN SARADNJE

Svaki pojedinac koji želi da učestvuje u nagradnoj igri mora na web stranici www.tom-tailor.ba/say-yes riješi nagradni kviz koji se sastoji od pet pitanja, proslijedi svoje kontakt podatke, koji klikom na dugme POŠALJI šalje kompaniji TOM TAILOR. Na svoju proslijeđenu e-mail adresu, dobit će link, kojim potvrđuje da je adresa e-pošte tačna i istinita čime potvrđuje i svoje učešće u nagradnoj igri i izvlačenju nagradne igre.

Ulaskom u ovu nagradnu igru, smatrat će se da učesnik neopozivo i bezuslovno prihvata uslove učestvovanja u nagradnoj igri.

5. NAGRADNI FOND

Nagradni fond sadrži 1 žensku TOM TAILOR jaknu i 1 mušku TOM TAILOR jaknu.

Izvlačenje i izbor dobitnika nagrade će se održati na 14.11.2018.

Izvlačenje i izbor dobitnika nagrade neće biti javno. Izvršit će ga tročlana komisija koja će zapisati zapisnik o događaju.

Izvlačenje će biti elektronsko. Imena svih učesnika koji ispunjavaju uslove za učešće u izvlačenju unose se u elektronsku bazu podataka iz koje će biti izabran pobjednik. Izvlačenje je snimljeno na računaru i o njemu se napravi zapisnik.

Zapisnik će sadržavati sljedeće podatke:

  • datum, vrijeme i mjesto izvlačenja;
  • prisutni članovi Komisije za kontrolu izvlačenja;
  • ime pobjednika.

Zapisnik potpisuju svi članovi Komisije.

Rezultati izvlačenja su konačni. Žalba nije moguća. Svi koji su na www.tom-tailor.ba/say-yes riješili nagradni kviz i proslijedili svoje podatke, uključujući i e-mail adresu te je potem linka i potvrdili, unose se u nagradni fond. Svaki pojedinac može samo jednom učestvovati u ovoj nagradnoj igri i može biti izvučen samo jednom.

Organizator će obavijestiti pobjednike putem e-mail adrese koju su poslali sa stajlingom u roku od jednog dana nakon završetka izvlačenja, a imena dobitnika nagrade biće objavljena na Facebook stranici TOM TAILOR (https://www.facebook.com/TOMTAILORBA/) u roku od jednog dana nakon izvlačenja.

Pobjednik je dužan da potvrdi prijem nagrade u roku od 14 dana od dana prijema obavještenja i da dostavi dodatne lične podatke potrebne za isporuku nagrade (ime, prezime, poštansku adresu i poreski broj) putem e-pošte na e-mail adresu info@tom-tailor.ba. Lični podaci su potrebni isključivo za dodjelu nagrade.

Pobjednik će biti obaviješten o načinu preuzimanja nagrade nakon dostavljanja potrebnih podataka organizatoru nagradne igre.

U slučaju da pobjednik ne dostavi svoje podatke organizatoru nagradne igre na vrijeme, smatrat će se da je pobjednik odustao od nagrade i organizator nema nikakve obaveze prema takvom pobjedniku.

6. PREUZIMANJE NAGRADE

Organizator će dostaviti detaljne informacije o preuzimanju nagrade pobjednicima putem elektronske pošte. Nagrade se dodjeljuju isključivo dobitniku izvlačenja (ili njegovom zakonitom staratelju) i nisu prenosive.

7. PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA UČESNIKA U NAGRADNOJ IGRI

Prihvatanjem uslova učestvovanja u nagradnoj igri, učesnici nagradne igre izričito se slažu i daju saglasnost organizatoru kao kontroloru da obrađuje njihove lične podatke u sljedeće svrhe:

  • za realizaciju ove nagradne igre,
  • da ih obavijesti o ishodu nagradne igre,
  • da obavijesti ime pobjednika na Facebook stranici TOM TAILOR (https://www.facebook.com/TOMTAILORBA/)

Korisnik slanjem podataka i prihvaćanjem uvjeta potvrđuje da je upoznat s pravom na pregled, kopiranje, prijepis, dopunu, ispravak, blokiranje i brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka. Sudionik može u bilo kojem trenutku zahtijevati da organizator u roku od 15 dana, privremeno ili trajno prestane koristiti njegove osobne podatke za gore navedene svrhe. Ukoliko korisnik pisanom izjavom, koju pošalje poštom na sjedište
organizatora ili e-mailom na adresu naslov info@tom-tailor.ba zahtjeva prestanak obrade svih njegovih osobnih podataka, pa i podataka koji su označeni kao obavezni, s bilo kojom svrhom određenom u ovim općim uvjetima, njegov zahtjev se smatra odjavom iz učešća u Nagradnoj igri.

Organizator se obvezuje da će sve osobne podatke obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i samo u svrhe za koje su bili prikupljeni.

Prikupljeni podaci bit će sačuvani na serverima ugovornog izvođača do kraja nagradne igre i izvlačenja i podaci se mogu poslati ugovornim obrađivačima kontrolora baze ličnih podataka, koji obrađuju lične podatke učesnika za račun i u ime kontrolora samo u gore navedene svrhe.

8. OSTALE ODREDBE

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za:

  • neuspjeh usluge koji je rezultat nepravilne upotrebe ili neznanja u vezi s korištenjem usluga,
  • neuspjeh usluge zbog poteškoća na mreži ugovornih partnera, nestanka struje ili drugih tehničkih poremećaja, koji mogu privremeno utjecati na korištenje usluge,
  • bilo kakve neželjene posljedice koje bi učesnici mogli imati zbog učešća u nagradnoj igri,
  • bilo kakve posljedice korištenja nagrada.

Svoje podatke povjeravate organizatoru i naručitelju nagradne igre.

Za tumačenje pravila odgovoran je organizator, Učešćem u nagradnoj igri učesnik prihvata ova pravila i saglasan je s njima. Rezultati izvlačenja su konačni i nema mogućnosti prigovora na njih prema ovim pravilima. Ova pravila predstavljaju ekskluzivna pravila za organizaciju nagradne igre, učešće u nagradnoj igri, te dodjelu nagrada. Sva ostala neposredna i posredna objašnjenja ili priopćenja od strane organizatora nagradne igre su informativni sažetak ovih pravila i upoznavanje s nagradnom igrom.

U slučaju kršenja ili pokušaja kršenja u ovim pravilima navedenih uvjeta, svaki učesnik je organizatoru i/ili trećima odgovoran za svaku nastalu štetu, organizator u tom slučaju zadržava pravo da bez bilo kakvih obaveza prema sudioniku ne dozvoli i/ili ga bilo kada za vrijeme trajanja nagradne igre isključi iz nastavka nagradne igre. Ova odredba se primjenjuje i nakon nagradne igre. Organizator je u svakom slučaju odgovoran za postupanje u skladu s osobnim podacima u skladu sa Zakonom i ovim pravilima, te ovako široko isključenje odgovornosti, nije moguće.

Sudionik nagradne igre preuzima svu odgovornost za korištenje nagrade koju je dobio u nagradnoj igri.

Organizator ne snosi nikakve troškove koji kod učesnika mogu nastati zbog učešća u nagradnoj igri.

Oduka organizatora i izvođača o svim pitanjima u vezi nagradne igre i s njom povezanim pravilima je konačna i vrijedi za sve učesnike.

U slučaju sporova koji nastanu u vezi nagradne igre i nije ih moguće riješiti sporazumno, odgovoran je Općinski sud u Sarajevu.

Organizator zadržava pravo na promjenu pravila, ukoliko to zahtjevaju tehnički ili komercijalni uvjeti ili uzroci od strane javnosti. O svim promjenama i novostima nagradne igre organizator će učesnike obavijestiti.

9. OBJAVLJIVANJE PRAVILA

Pravila su objavljena na www.tom-tailor.ba/say-yes/terms-and-conditions i https://www.facebook.com/TOMTAILORBA/
Pravila stupaju na snagu početkom nagradne igre (24.10.2018).