Traje do: 01.10.2019

UČESTVUJ U NAGRADNOJ IGRI GDJE POGREŠNO POSTAJE ISPRAVNO!

Kupi bilo koje 2 čokoladice Snickers, Twix, M&M, Maltesers, Bounty ili Mars.
Upiši potrebne podatke na stranicu https://snickers.ba/#ucestvuj ili pošalji SMS-om i možeš osvojiti vrijedne nagrade, jedan od pet Xiaomi M365 električnih romobila.

Pravila nagradne igre “Snickers Back2School” za područje FBiH

1. Osnovni Uslovi

Grey Worldwide d.o.o Sarajevo adresa Bistrik 53 Sarajevo, JIB 4200831740004, kojeg zastupa Direktor Azra Tafro, (“Organizator”) organizuje nagradnu igru sa nagradama.

Nagradna igra traje od 2.09.2019. god. do 1.10.2019. god. (˝Promotivni period˝). Tokom ovog perioda Organizator će djeliti nagrade na osnovu mehanizma detaljno opisanog u članu 3. i imena dobitnika će biti objavljena na zvaničnoj web stranici www.snickers.ba. i na kraju nagradne igre u dnevnim novinama. Cilj nagradne igre je podsticanje prodaje Snickers proizvoda u Bosni i Hercegovini, u maloprodajnim objektima koji u svom asortimanu imaju Snickers proizvode, a nagradna igra se priređuje radi animiranja učesnika, te promovisanja brenda Snickers na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Nagradna igra se odnosi za sve osobe koje žive na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine starosne dobi od 15 godina i iznad, izuzimajući uposlenike Organizatora, njihove porodice (uposlenike pružaoca usluga u organizovanju nagradne igre i njihove porodice) ili bilo koga drugog ko je profesionalno povezan sa ovom nagradnom igrom.
Nagradna igra će se razvijati u skladu s odredbama ovog Pravilnika detaljno (u daljnjem tekstu “Pravilnik”), koje su obavezne za svakog učesnika u nagradnoj igri. Učešćem u ovoj nagradnoj igri, učesnik se slaže sa svim Odredbama i Uslovima ovog Pravilnika. Pravilnik o ovoj nagradnoj igri bit će objavljen bez naknade na web-stranici www.snickers.ba

Nagradni fond:
Ukupna vrijednost fonda nagrada iznosi 8.977,90 KM sa uračunatim PDV-om. Ukupan broj nagrada je: 58 kom.
Organizator se obavezuje da neće dodjeljivati više nagrada ili drugu vrstu nagrada. Nagrade ne mogu biti zamijenjene za novac niti za neku drugu nagradu ili protuvrijednost.

Nagradni fond sadrži sljedeće nagrade:

Naziv i vrsta nagrade Količina Pojedinačna cijena nagrade u KM Ukupna cijena nagrade u KM sa PDV
Xiaomi M365 El. Romobil 3 982,80 2.948,40
Go pro Hero7 Black kamerica 5 1.018,90 5.094,50
Lunch Boxes 50 18,70 935,00
UKUPNA CIJENA NAGRADA: 8.977,50
2. Kako učestvovati u nagradnoj igri

Za učešće u nagradnoj igri je neophodno sljedeće:
U periodu trajanja nagradne igre učesnik treba da kupi najmanje DVA proizvoda SNICKERS 20gr., TWIX 20 gr., M & M's 90 gr., MALTESERS 85 gr., BOUNTY 57 gr. ili MARS 50 gr. i do kraja nagradne igre sačuva fiskalni račun o toj kupovini što će služiti kao dokaz.
U toku nagradne igre, učesnk treba da postupi na jedan od navedenih načina:

 • putem interneta pristupi stranici www.snickers.ba te ispuni sve ostale uslove za učešće u nagradnoj igri tako što:
  • potvrdi starosnu granicu od 18 godina, koja je uslov za učešće u nagradnoj igri ukoliko učesnik pristupa putem internet stranice.
  • unese na web stranicu www.snickers.ba ime, prezime, adresu stanovanja, e-mail adresu ili telefonski broj, i jedinstveni broj fiskalnog računa/forografija do 1.10.2019, 23:59h.
 • putem slanja telefonske poruke do 1.10.2019, 23:59h
  • Sadržaj poruke je sljedeći: SNICKERS(razmak)broj fiskalnog računa(razmak)imeiprezime(razmak)grad na broj 091415101.
  • Ukoliko je sadržaj poruke i unijeti broj računa validan i prođe provjeru, učesnik će primiti povratnu poruku sa sljedećim tekstom: “Uspješna prijava! Hvala na učešću. Pravila nagradne igre na www.snickers.ba“
  • Ukoliko sadražaj poruke ili broj fiskalnog računa nije validan, učesnik će dobiti poruku sa sljedećim tekstom: “Neuspješna prijava. Pokušaj ponovo.”

Cijena SMS-a iznosi 0,50 BAM za sve operatere registrovane u Bosni i Hercegovini.
Svaki jedinstveni broj računa može biti poslat samo jednom, odnosno pokušaj unošenja istih brojeva računa više puta će biti onemogućen, kao i bilo koji drugi vid zloupotrebe pravila nagradne igre.
Jedan učesnik može poslati više različitih fiskalnih računa i time povećati šansu za osvajanje nagrade.

3. Mehanizam izvlačenja nagrada

Po završetku trajanja nagradne igre, nakon 1.10.2019. slučajnim elektronskim uzorkom birat će se dobitnici nagrada navedenih u Članu 1.
Imena izvučenih dobitnika će biti objavljena na internet stranici www.snickers.ba u dijelu predviđenom za objavljivanje dobitnika.
Komisija u sastavu od 3 člana vodit će evidenciju o urednosti elektronskog izvlačenja, te o tome sastaviti zapisnik. Komisiju čine tri člana, od toga 2 uposlenika Organizatora i 1 član koji nije uposlenik.
Nagrade će biti dostavljene na adrese dobitnika putem dostavljača, o čemu će dobitnici biti unaprijed obaviješteni.
Nagrade će biti dodjeljene u roku od najviše 30 dana od dana završetka nagradne igre.
U slučaju da dostavljač dobitnika nagrade ne zatekne na adresi, ostavit će pisanu obavijest da dobitnik nagradu može preuzeti u prostorijama organizatora nagradne igre u roku od 10 dana od obavještenja o neuspješnoj dostavi nagrade.
U slučaju nemogućnosti ostvarenja kontakta sa dobitnicima ili nepreuzimanja nagrade po dodatnoj obavijesti od strane organizatora, nagrade neće biti dostavljene i ostaju Organizatoru koji će nagradni fond prodati i sredstva uplatiti na račune humanitarnih organizacija. U slučaju nedodjeljivanja dijela nagrada zbog nedovoljnog odziva učesnika, nedodijeljene nagrade ostaju Organizatoru.
Ukoliko dobitnici ne postupe na način predviđen ovim Pravilima, radi preuzimanja nagrade u naznačenom roku, smatrat će se da odustaju od nagrade.
U skladu sa ovim Pravilima Organizator zadržava pravo provjere ispunjenosti svih uslova za učešće u nagradnoj igri i ostvarivanje prava na nagradu.
Po primopredaji nagrada Organizator nema bilo kakvih daljnih obaveza prema dobitnicima u vezi sa nagradom. Organizator neće odgovarati za troškove preuzimanja i realizacije nagrada koje nije prihvatio u dogovoru sa dobitnicima, niti za bilo koje smetnje koje će onemogućiti dobitnika da preuzme ili koristi nagradu.

4. Zaštita Ličnih Podataka

Organizator će poduzeti potrebne mjere kako bi osigurali zaštitu i sigurnost ličnih podataka, kako bi ih zaštitili od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog otkrivanja, alternacije i ili distribucije, u skladu sa zakonom. Organizator snosi odgovornost za poštivanje tajnosti ličnih podataka od učesnika tokom ove nagradne igre u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka.
Prema zakonu o zaštiti ličnih podataka učesnici imaju sljedeća prava:

 • pravo da budu informisani
 • pravo pristupu podacima
 • pravo da mijenja svoje podatke
 • pravo da se suprotstavi određenim akcijama za koje smatra da su na njegovu štetu ili nisu korisne
 • Ova prava mogu ostvariti slanjem pismenog zahtjeva u Grey Worldwide d.o.o. ulica Bistrik 53, Sarajevo, BiH.

Učešćem u ovoj nagradnoj igri i slanjem svojih ličnih podataka, učesnici moraju izričito i jasno da se slažu da su njihovi lični podaci dostavljeni Organizatoru unešeni u bazu podataka Organizatora u svrhu učešća u ovoj nagradnoj igri i objave dobitnika.

5. Ograničenje odgovornosti

Organizator će biti odgovoran za naknadu štete samo u slučaju namjerne ili grube nepažnje. Ovo ograničenje odgovornosti ne primjenjuje se u slučaju krivice izazvane gubitkom života, tjelesne ozljede i oštećenja zdravlja.

6. Ostali uslovi

Učešćem u nagradnoj igri, učesnici se slažu da trebaju poštovati, a smatra se da su pročitali i razumjeli, ove uslove.
Organizator zadržava pravo izmijeniti ili privremeno obustaviti ovu nagradnu igru u slučaju bilo kakvih nepredviđenih okolnosti ili tehničkog razloga izvan njegove razumne kontrole, bez odgovornosti za bilo kojeg učesnika ili trećim osobama.

U ovom slučaju, Organizator će obvjestiti sve učesnike putem web stranice www.snickers.ba

Organizator zadržava pravo isključiti učesnike, koji su pod sumnjom da krše ove Uslove i Odredbe ili koriste bilo koja druga nezakonita sredstva pomoći ili manipuliraju konkurenciju na bilo koji drugi način za njihovu korist ili neke treće strane. U tim slučajevima Organizator zadržava pravo odbiti dostavu nagrade ili pravo na povrat dostavljene nagrade od učesnika.
Za dodjele nagrada nije moguće koristiti pravne lijekove.

Ova nagradna igra i ovi uslovi i odredbe uređeni su po Zakonu o igrama na sreću FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 48/15 i 60/15) i Pravilniku o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara (“Službene novine FBiH broj: 30/16 FBiH).

Sud u Sarajevu će imati isključivu nadležnost kod bilo kojeg spora koji proizlazi iz ili u vezi s ovom nagradnom igrom.

Saglasnost za Pravila nagradne igre izdalje FMF BiH, u Sarajevu, pod rednim brojem: 05-15-1-780/19-T.B. od 29.08.2019. godine

Pravila nagradne igre “Snickers Back2School” za područje RS

Na osnovu člana 6. stav 1. tačka 28) i člana95. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 22/19), člana 86. Stav 3., rješavajući po Zahtjevu preduzeća VISIA d.o.o. Istočno Sarajevo, Spasovdanska 17c, direktor donosi dana 14.08.2019.godine

Član 1.

Visia d.o.o. Istočno Sarajevo, Spasovdanska 17c, PIB: 4403402460000 (u daljem tekstu: Organizator) za klijenta Grey Worldwide d.o.o. organizuje nagradnu igru pod nazivom „SNICKERS BACK 2 SCHOOL“ (u daljem tekstu: Nagradna igra)“.

Član 2.

Nagradna igra traje od 2.9.2019 do 1.10.2019. (˝Promotivni period˝). Tokom ovog perioda organizator će djeliti nagrade na osnovu mehanizma detaljno opisanog u članu 8. i imena dobitnika će biti objavljena na zvaničnoj web stranici www.snickers.ba.

Cilj nagradne igre je podsticanje prodaje Snickers proizvoda u Republici Srpskoj, u maloprodajnim objektima koji u svom asortimanu imaju SNICKERS 20gr., TWIX 20 gr., M & M's 90 gr., MALTESERS 85 gr., BOUNTY 57 gr. ili MARS 50 gr. pakovanja, a nagradna igra se priređuje radi animiranja učesnika, te promovisanja brenda Snickers na teritoriji Republike Srpske.

Član 3.

Nagradna igra počinje 2.9.2019. i traje do 1.10.2019. godine.

Član 4.

Klasična nagradna igra organizuje se prema članu 5. stav 1. tačka 28) i članu 95. Zakona o igrama na sreću Republike Srpske i odnosi se na sva fizička lica koja se zateknu na teritoriji Bosne i Hercegovine i prihvate da učestvuju u nagradnoj igri pod uvjetom da su starosne dobi od 18 godina i iznad, izuzimajući zaposlene Organizatora, njihove porodice (zaposlene pružaoca usluga u organizovanju nagradne igre i njihove porodice) ili bilo koga drugog ko je profesionalno povezan sa ovom nagradnom igrom.

Član 5.

Nagradna igra će se razvijati u skladu s odredbama ovog Pravilnika detaljno (u daljnjem tekstu “Pravilnik”), koje su obavezne za svakog učesnika u nagradnoj igri. Učešćem u ovoj nagradnoj igri, učesnik se slaže sa svim Odredbama i Uslovima ovog Pravilnika. Pravilnik o ovoj nagradnoj igri bit će objavljen bez naknade na web-stranici www.snickers.ba

Član 6.

Ukupna vrijednost fonda nagrada iznosi 7.995.10 KM sa PDV. Ukupan broj nagrada je: 57.Organizator se obavezuje da neće dodjeljivati više nagrada ili drugu vrstu nagrada. Nagrade ne mogu biti zamijenjene za novac niti za neku drugu nagradu ili protuvrijednost.Nagradni fond sadrži sljedeće nagrade:

Naziv i vrsta nagrade Količina Pojedinačna cijena nagrade u KM Ukupna cijena nagrade u KM sa PDV
Xiaomi M365 El. Romobil 2 982,80 1.965,60
Go pro Hero7 Black kamerica 5 1.018,90 5.094,50
Lunch Boxes 50 18,70 935,00
UKUPNA CIJENA NAGRADA: 7.995,10

Član 7.

Kako učestvovati u nagradnoj igri
Za učešće u nagradnoj igri je neophodno sljedeće:
U periodu trajanja nagradne igre učesnik treba da kupi najmanje DVA proizvoda SNICKERS 20gr., TWIX 20 gr., M & M's 90 gr., MALTESERS 85 gr., BOUNTY 57 gr. ili MARS 50 gr. i do kraja nagradne igre sačuva fiskalni račun o toj kupovini što će služiti kao dokaz.

U toku nagradne igre, učesnk treba da postupi na slijedeći način: Putem interneta pristupi stranici www.snickers.ba te ispuni sve ostale uslove za učešće u nagradnoj igri tako što:
-potvrdi starosnu granicu od 18 godina, koja je uslov za učešće u nagradnoj igri ukoliko učesnik pristupa putem internet starnice.
-unese na web stranicu www.snickers.ba ime, prezime, adresu stanovanja, e-mail adresu ili telefonski broj, i jedinstveni broj fiskalnog računa/forografija do 1.10.2019, 23:59h.

Svaki jedinstveni broj računa može biti poslat samo jednom, odnosno pokušaj unošenja istih brojeva računa više puta će biti onemogućen, kao i bilo koji drugi vid zloupotrebe pravila nagradne igre.

Jedan učesnik može poslati više različitih fiskalnih računa i time povećati šansu za osvajanje nagrade.

Član 8.

Mehanizam izvlačenja nagrada
Po završetku trajanja nagradne igre, nakon 1.10.2019. slučajnim elektronskim uzorkom birat će se dobitnici nagrada.
Imena izvučenih dobitnika će biti objavljena na internet stranici www.snickers.ba u dijelu predviđenom za objavljivanje dobitnika.

Komisija u sastavu od 3 člana vodit će evidenciju o urednosti elektronskog izvlačenja, te o tome sastaviti zapisnik. Komisiju čine tri člana, od toga 2 uposlenika Organizatora i 1 član koji nije uposlenik.

Nagrade ćebitidostavljene na adrese dobitnika putem dostavljača, o čemu će dobitnici biti unaprijed obaviješteni.
Nagrade će biti dodjeljene u roku od najviše 30 dana od dana završetka nagradne igre.

U slučaju nemogućnosti ostvarenja kontakta sa dobitnicima, nagrade neće biti dostavljene i ostaju Organizatoru koji će nagradni fond prodati i sredstva uplatiti na račune humanitarnih organizacija. U slučaju ne dodjeljivanja djela nagrada zbog nedovoljnog odziva učesnika, nedodjeljene nagrade ostaju Organizatoru.

Preuzimanje nagrada van ovog roka ili na drugi način biće moguće samo ukoliko postoji izričit sporazum dobitnika i Organizatora o tome. Ukoliko dobitnici nepostupe na način predviđenovim Pravilima, radi preuzimanja nagrade u naznačenom roku, smatrat ćese da odustaju od nagrade.

U skladu sa ovim Pravilima Organizator zadržava pravo provjere ispunjenosti svih uslova za učešće u nagradnoj igri i ostvarivanje prava na nagradu.

Po primopredaji nagrada Organizator nema bilo kakvih daljnih obaveza prema dobitnicima u vezi sa nagradom. Organizator neće odgovarati za troškove preuzimanja i realizacije nagrada koje nije prihvatio u dogovoru sa dobitnicima, niti za bilo koje smetnje koje će onemogućiti dobitnika da preuzme ili koristi nagradu.

Član 9.

Organizator nagradne igre ima pravo da uz javno obavještenje jednostrano otkaže Nagradnu igru u bilo kojoj fazi, ukoliko ustanovi da je došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe pravila Nagradne igre ili ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile. Ako bi nastala neka od gore navedenih okolnosti, izvlačenje i distribucija nagrada biće odmah obustavljena jednostranom odlukom Organizatora, te će Organizator javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrada. U slučaju otkazivanja ili prekida Nagradne igre neće se nadoknađivati troškovi ili eventualna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se Nagradna igra održati.

Član 10.

Zaštita ličnih podataka
Organizator će poduzeti potrebne mjere kako bi osigurali zaštitu i sigurnost ličnih podataka, kako bi ih zaštitili od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog otkrivanja, alternacije i ili distribucije, u skladu sa zakonom. Organizator snosi odgovornost za poštivanje tajnosti ličnih podataka od učesnika tokom ove nagradne igre u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka.
Prema zakonu o zaštiti ličnih podataka učesnici imaju sljedeća prava:

 • pravo da budu informisani
 • pravo pristupu podacima
 • pravo da mijenja svoje podatke
 • pravo da se suprotstavi određenim akcijama za koje smatra da su na njegovu štetu ili nisu korisne

Ova prava mogu ostvariti slanjem pismenog zahtjeva u Grey Worldwide d.o.o. ulica Bistrik 53, Sarajevo, BiH.
Učešćem u ovoj nagradnoj igri i slanjem svojih ličnih podataka, učesnici moraju izričito i jasno da se slažu da su njihovi lični podaci dostavljeni Organizatoru uneseni u bazu podataka Organizatora u svrhu učešća u ovoj nagradnoj igri i objave dobitnika.

Član 11.

Ograničenje odgovornosti
Organizator će biti odgovoran za naknadu štete samo u slučaju namjerne ili grube nepažnje. Ovo ograničenje odgovornosti ne primjenjuje se u slučaju krivice izazvane gubitkom života, tjelesne ozljede i oštećenja zdravlja.

Član 12.

U skladu sa članom 104. Zakona o igrama na sreću Republike Srpske porez na dobitke od nagradne igre će obračunati organizator i odbiti od svakog dobitka prije isplate, gdje će osnovicu poreza na dobitak činiti tržišna vrijednost stvari u trenutku ostvarivanja dobitka ukoliko je ista pojedinačna nagrada ispunjavanja uvjete oporezivosti.

Organizator se obavezuje da sve iznose porezna na dobitak ove nagradne igre evidentira u svojim poslovnim knjigama, prijavi Republičkoj upravi za igre na sreću najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.
U skladu sa vrijednosti nagrada, organizator je dužan platiti porez od 10% gdje osnovicu poreza čini tržišna vrijednost stvari ili prava u trenutku ostvarivanja dobitka.

Član 13.

Ostali uslovi
Učešćem u nagradnoj igri, učesnici se slažu da trebaju poštovati, a smatra se da su pročitali i razumjeli, ove uslove.
Organizator zadržava pravo izmijeniti ili privremeno obustaviti ovu nagradnu igru u slučaju bilo kakvih nepredviđenih okolnosti ili tehničkog razloga izvan njegove razumne kontrole, bez odgovornosti za bilo kojeg učesnika ili trećim osobama.
U ovom slučaju, Organizator će obvjestiti sve učesnike putem web stranice www.twix.ba

Organizator zadržava pravo isključiti učesnike, koji su pod sumnjom da krše ove Uslove i Odredbe ili koriste bilo koja druga nezakonita sredstva pomoći ili manipuliraju konkurenciju na bilo koji drugi način za njihovu korist ili neke treće strane. U tim slučajevima Organizator zadržava pravo odbiti dostavu nagrade ili pravo na povrat dostavljene nagrade od učesnika.
Za dodjele nagrada nije moguće koristiti pravne lijekove.

Član 14.

Pravila nagradne igre biće objavljena u jednim dnevnim novinama koje izlaze na teritoriji RS, 7 dana prije početka Nagradne igre.

Član 15.

Ova Pravila počinju važiti danom početka Nagradne igre i svi učesnici prihvataju sve odredbe ovih Pravila bez ikakvih izmjena. Sve odluke koje priređivač donese na bazi ovih Pravila konačne su i obavezujuće za sve učesnike.
Priređivač zadržava pravo izmjene i dopune ovih Pravila uz prethodnu saglasnost Republičke Uprave za igre na sreću . Za sve dodatne informacije i tumačenja ovih Pravila, učesnici se mogu obratiti direktno na adresu preduzeća:
VISIA d.o.o.

Spasovdanska 17c, Istočno Sarajevo
PIB: 4403402460000

Član 16. 

U slučaju spora nadležan je sud u Banjaluci.

_______
error0