Traje do: 30.06.2017.

Vrijeme je da Šparkastični rječnik obogatimo novim pojmom.

U komentar ove objave napišite kako biste vi objasnili pojam akreditiv*. Najkreativniju definiciju Sparkasse Bank BiH nagraditi će Bingo bonom od 50 KM, a pobjednik će biti proglašen 30. juna.

Pravo učešća imaju samo državljani BiH.

Originalna definicija glasi:
Dokumentarni akreditiv je instrument međunarodnog plaćanja, koji predstavlja neopozivu obavezu akreditivne banke da po nalogu i za račun nalogodavca plati prezentovana dokumenta u skladu sa odredbama i uslovima akreditiva i Jednoobraznim pravilima i običajima za dokumentarne akreditive Međunarodne trgovinske komore u Parizu (UCP600 – Uniform Customs Practice).