Izvučeni su dobitnici 1. kruga velike nagradne igre Hifa Tešanj – Svakih 90 dana Vaša Octavia.

Pravilnik nagradne igre i način učešća možete pročitati na našoj stranici:

Velika nagradna igra Hifa Tešanj – Svakih 90 dana Vaša Octavia

GLAVNA NAGRADA – ŠKODA OCTAVIA

1 NERMIN DŽEBO GRAČANICA

POSEBNA NAGRADA – GORIVO U VRIJEDNOSTI 500 KM

1 DUNJA OLOVČIĆ SARAJEVO

POSEBNA NAGRADA – GORIVO U VRIJEDNOSTI 400 KM

1 EDIM NESIMI TRAVNIK

POSEBNA NAGRADA – GORIVO U VRIJEDNOSTI 300 KM

1 NERMIN RUŠIĆ MOSTAR

POSEBNA NAGRADA – GORIVO U VRIJEDNOSTI 200 KM

1 MENSUR RIZVANOVIĆ SARAJEVO

POSEBNA NAGRADA – GORIVO U VRIJEDNOSTI 100 KM

1 FARID BEŠLAGIĆ SARAJEVO

GORIVO U VRIJEDNOSTI 30 KM

1 ABDULAH HODŽIĆ ŽIVINICE
2 ABID MUMINOVIĆ OLOVO
3 ADELA FERIZOVIĆ ŽIVINICE
4 ADIL OBUĆA GORAŽDE
5 ADIL ČAKAR GORAŽDE
6 ADIS HADŽIHAMZĆ NOVI GRAD
7 ADIS OMERČIĆ DOBOJ
8 ADISA NUKIČIĆ GRAČANICA
9 ADISA MIRVIĆ GORAŽDE
10 ADMIR MURATOVIĆ VISOKO
11 ADMIR ĆOSIĆ BANOVIĆI
12 ADMIR SIJERČIĆ SARAJEVO
13 ADMIR MORANJKIĆ ILIDŽA
14 ADMIR SOFTIĆ SARAJEVO
15 ADMIR KRUŠKO TEŠANJ
16 ADMIR KRPIĆ ŽIVINICE
17 ADMIR AVDIĆ TUZLA
18 ADNAN BEGANOVIĆ SARAJEVO
19 ADNAN BEŠLAGIĆ DOBOJ
20 ADNAN BEŠLIJA OLOVO
21 ADNAN MUJKIĆ KISELJAK
22 ADNANA ALAGIĆ-SALIHOVIĆ NOVI GRAD
23 AHMED DŽAFO MOSTAR
24 AHMEDIN PODBIĆANIN NOVI GRAD
25 AHMET SEJDIĆ SARAJEVO
26 AIDA TANOVIĆ SARAJEVO
27 AIDA ŽIŠKO SARAJEVO
28 AIDA LUKOVAC ILIDŽA
29 ALADIN KAZAGIĆ GORAŽDE
30 ALE ĐULIĆ MOSTAR
31 ALEN ZAHIROVIĆ SREBRENIK
32 ALIJA MEMIŠEVIĆ HADŽIĆI
33 ALIJA HODŽIĆ ČAPLJINA
34 ALMA HADŽIĆ GRUPSKA
35 ALMIN KARAJBIĆ MAGLAJ
36 ALMIR ŠARIĆ GRAČANICA
37 ALMIR AJDINOVIĆ SARAJEVO
38 ALMIR KUNDO SARAJEVO
39 ALMIR OVČINA SARAJEVO
40 ALMIR MUJKANOVIĆ MOSTAR
41 AMEL ZRNO KISELJAK
42 AMEL PRGUDA MOSTAR
43 AMELA MUJAKOVIĆ GRAČANICA
44 AMELA HUJDUR TEŠANJ
45 AMELA KEHIĆ OLOVO
46 AMINA HASIĆ ŽIVINICE
47 AMINA KUČ ILIDŽA
48 AMINA AVDIBEGOVIĆ SARAJEVO
49 AMIR ABDULAHOVIĆ BANOVIĆI
50 AMIR BEŠO TEŠANJ
51 AMRA TABAKOVIĆ BANOVIĆI
52 AMRA ADEMOVIĆ TUZLA
53 ANAMARIJA MIRAŠČIĆ TUZLA
54 ANES OMERAGIĆ GORAŽDE
55 ANIS KADRIĆ BANOVIĆI
56 ARMELA HODŽIĆ DOBOJ JUG
57 ARMINA ALIĆ GRAČANICA
58 ARMINA AJANOVIĆ BUSOVAČA
59 ARNEL HODŽIĆ KAĆUNI
60 ARNEL HAJRIĆ TEŠANJ
61 ASIM KOSOVAC VISOKO
62 ASMIR DUBRAVAC DOBOJ JUG
63 ATIF ZEC GRAČANICA
64 AZIZ MEHREMOVIĆ VISOKO
65 AZIZ MULAHMETOVIĆ SARAJEVO
66 BAHRUDIN ZOLOTA TRAVNIK
67 BAJRO ALISPAHIĆ OLOVO
68 BAKIR HASANIĆ DOBOJ JUG
69 BAKIR HODŽIĆ TUZLA
70 BELMA BAJRIĆ GORAŽDE
71 BENJAMIN SULJIĆ DOBOJ ISTOK
72 BENJAMIN ĐONKO MOSTAR
73 BESIM BOJADŽIJA SREBRENIK
74 BISERA IMAMOVIĆ VISOKO
75 BOŽO ŠIMIĆ TUZLA
76 BRANKA ŠUMAN TRAVNIK
77 DANIJEL TOLO KREŠEVO
78 DARKO REPIĆ TUZLA
79 DARKO JAGNJIĆ ILIDŽA
80 DEJAN PRANJKOVIĆ TRAVNIK
81 DELILA ĆOSOVIĆ SARAJEVO
82 DENIS ŠEHOVIĆ SARAJEVO
83 DEVLA JUKIĆ NOVI GRAD
84 DIJANA GLAVAŠ MOSTAR
85 DINO ŠEHOVIĆ VISOKO
86 DINO SOLAKOVIĆ SARAJEVO
87 DRAGAN PALAVRA TRAVNIK
88 DRAGO ADŽAGA USORA
89 DŽEMAL HUSEJNOVIĆ ĐURĐEVIK
90 DŽENAN MEHMEDIĆ HADŽIĆI
91 DŽENAN ZUKIĆ SARAJEVO
92 DŽENETA MUMINOVIĆ ŽIVINICE
93 DŽENITA RAMIĆ TEŠANJ
94 DŽEVAD MUJANOVIĆ ŽIVINICE
95 DŽEVAD MEHIĆ TUZLA
96 ĐENET KAJAN MOSTAR
97 EDIBA HADŽIĆ SARAJEVO
98 EDIN SALIHOVIĆ BANOVIĆI
99 EDIN IMAMOVIĆ KISELJAK
100 EDIN BEKRIĆ VISOKO
101 EDIN SKULIĆ DOBOJ
102 EDIN FEJZIĆ HADŽIĆI
103 EDIN BALJIĆ STOLAC
104 EDIN ŠIPKOVIĆ MOSTAR
105 EDINA NEDIMOVIĆ BANOVIĆI
106 EDINA SREBRENICA BUSOVAČA
107 EDINA BEGANOVIĆ TRAVNIK
108 EDIS SULJKANOVIĆ MOSTAR
109 EKREM SKULIĆ DOBOJ JUG
110 ELMA ŠKILJO DOBOJ JUG
111 ELMA HUSKIĆ GRAČANICA
112 ELVEDIN MEKIĆ GRAČANICA
113 ELVEDIN SARIĆ BANOVIĆI
114 ELVIR ORUGLICA SARAJEVO
115 ELVIR ISAKOVIĆ ŽIVINICE
116 ELVIRA ZAKLAN DOBOJ JUG
117 EMAN NUKIĆ GRADAČAC
118 EMINA DŽAFIĆ SARAJEVO
119 EMINA REDŽIĆ TEŠANJ
120 EMINA RAMIĆ TEŠANJ
121 EMIR TABUČIĆ ŽIVINICE
122 ENES HUSANOVIĆ SREBRENIK
123 ENESA MUMINOVIĆ DOBOJ JUG
124 ENVER ABAZOVIĆ HADŽIĆI
125 ERMIN DELIĆ ŽIVINICE
126 ERMIN KERIĆ TRAVNIK
127 ERMIN HUJIĆ HADŽIĆI
128 ERNAD ŠKILJO DOBOJ JUG
129 ERNES ADROVIĆ ILIDŽA
130 ESAD AVDIĆ NOVI GRAD
131 ESAD PJANO GORAŽDE
132 ESAD SABLJICA SARAJEVO
133 FADIL KUDUMOVIĆ BANOVIĆI
134 FAHRUDIN HAJDARBAŠIĆ NOVI GRAD
135 FATA TURKOVIĆ ŽIVINICE
136 FATIMA ARAP MOSTAR
137 FIKRET HABIBOVIĆ ŽIVINICE
138 FIKRETA AVDIĆ SREBRENIK
139 FUAD SALIHBAŠIĆ BANOVIĆI
140 GANO HABIBOVIĆ KLADANJ
141 HAJRUDIN KURTIĆ GRAČANICA
142 HAJRUDIN ADŽIĆ TEŠANJ
143 HAJRUDIN MURATSPAHIĆ MOSTAR
144 HALID LIHOVAC HADŽIĆI
145 HAMDIJA CURIĆ SARAJEVO
146 HAMZA SMAJLHODŽIĆ TEŠANJ
147 HARIS BAŠIĆ NOVI GRAD
148 HARIS HAJDAREVIĆ KAĆUNI
149 HARIS KOPČIĆ TRAVNIK
150 HARIS KOTORIĆ TEŠANJ
151 HARIS ČORDA MOSTAR
152 HASAN MUJIĆ SARAJEVO
153 HASAN SALANOVIĆ BANOVIĆI
154 HATIDŽA ŠAHBEGOVIĆ SARAJEVO
155 HIDAJETA BEČIĆ ŽEPČE
156 HILMO GRABUS TRAVNIK
157 HUSEJN HASIĆ GRAČANICA
158 IBRAHIM TURSUNOVIĆ ŽIVINICE
159 IBRAHIM ĆEMAN TEŠANJ
160 IBRO BAJGORIĆ MOSTAR
161 IFETA ŠIŠIĆ SARAJEVO
162 INDIRA HODŽIĆ VISOKO
163 INDIRA ČABRIĆ BANOVIĆI
164 IRMA DOBRINJIĆ BANOVIĆI
165 ISMET MUHAREMBEGOVIĆ TEŠANJ
166 IVAN DATINIĆ BUSOVAČA
167 JASENKO PORIĆ TRAVNIK
168 JASMIN ĐERZIĆ BANOVIĆI
169 JASMIN GOSTO MOSTAR
170 JASMINA ŽUNIĆ OLOVO
171 JUSUF PENAVA ČAPLJINA
172 KANITA MEHMEDOVIĆ TEŠANJ
173 KASIM ROŠA TEŠANJ
174 KASIM BEGUNIĆ TEŠANJ
175 KEMAL MEHINBAŠIĆ GRAČANICA
176 KEMAL ČOLOVIĆ NOVI GRAD
177 KEMAL VRANAC VISOKO
178 KENAN KAMENJAŠEVIĆ OLOVO
179 LARISA MEHINOVIĆ TEŠANJ
180 LEJLA ALJEVIĆ NOVI GRAD
181 LEJLA ISAKOVIĆ BANOVIĆI
182 LEJLA GUTIĆ BANOVIĆI
183 LEJLA BRULIĆ SARAJEVO
184 LEJLA JAKUBOVIĆ SARAJEVO
185 LEJLA ARNAUTOVIĆ SARAJEVO
186 LEJLA SIJAMIJA MOSTAR
187 LEJLA OMERIKA MOSTAR
188 LEMANA KEŠKO HADŽIĆI
189 LJILJANA KAHVEDŽIĆ TRAVNIK
190 MAINA JELOVAC MOSTAR
191 MALIK BUZA ILIJAŠ
192 MARKO ŠAPINA TRAVNIK
193 MEDINA ČIZMIĆ NOVI GRAD
194 MEDINA DŽUHO SARAJEVO
195 MEHMED KARKELJ SARAJEVO
196 MEHMED ZLAJO MOSTAR
197 MEHO DŽINO NOVI GRAD
198 MELISA SARAJLIĆ GRAČANICA
199 MELISA EJUBOVIĆ OLOVO
200 MERISA KARČIĆ SARAJEVO
201 MERISA BEKTIĆ TUZLA
202 MERJEM KADIĆ VISOKO
203 MERSUDIN HODŽIĆ GRAČANICA
204 MIDHAT KUDUMOVIĆ BANOVIĆI
205 MILENKO RADOVANOVIĆ TRAVNIK
206 MILOŠ GOVEDARICA GACKO
207 MIRALEM MEŠIĆ SREBRENIK
208 MIRELA HODŽIĆ SREBRENIK
209 MIRNES KORAJAC ŽIVINICE
210 MIRNESA NUKANOVIĆ GRAČANICA
211 MIRSAD ŠAHAT SARAJEVO,CENTAR
212 MIRSAD KOČIĆ BANOVIĆI
213 MIRSAD IBRIĆ TUZLA
214 MIRSO KARIŠIK SARAJEVO
215 MIRZA IKANOVIĆ BANOVIĆI
216 MIRZA LEMEŠ SARAJEVO
217 MLADEN BILONIĆ TEŠANJ
218 MUAMER ŠALO GORAŽDE
219 MUAMER KAVAZOVIĆ SREBRENIK
220 MUAMER PAŠIĆ SARAJEVO
221 MUBINA SIRĆO OLOVO
222 MUFID FAZLIĆ SREBRENIK
223 MUHAMED KULJANČIĆ NOVI GRAD
224 MUHAMED KANTIĆ TEŠANJ
225 MUHAREM TELETOVIĆ SREBRENIK
226 MUJESIRA TURČINOVIĆ HADŽIĆI
227 MUJO HODŽIĆ ŽIVINICE
228 MUJO ALAGIĆ TEŠANJ
229 MUSTAFA ALISPAHIĆ SARAJEVO
230 MUSTAFA AJANOVIĆ SARAJEVO
231 MUSTAFA ŠETKA MOSTAR
232 NARMA SPAHIĆ MOSTAR
233 NAZIF TURSUNOVIĆ ŽIVINICE
234 NEDIM POBRIĆ SARAJEVO
235 NEDŽAD MORALIĆ GRAČANICA
236 NEDŽAD CICVARA VISOKO
237 NEDŽIB SEJFOVIĆ SARAJEVO
238 NEJRA POPOVIĆ NOVI GRAD
239 NEJRA PAJEVIĆ MOSTAR
240 NERMIN KOVAČEVIĆ GRAČANICA
241 NERMIN ČAMDŽIĆ BANOVIĆI
242 NERMIN PEŠTALIĆ GRADAČAC
243 NERMIN KAVGIĆ SREBRENIK
244 NESIB ZELENKIĆ GRAČANICA
245 NEZIRA TRUMIĆ ŽIVINICE
246 NIHADA KUNOSIĆ TUZLA
247 NIJAZ BANDIĆ HADŽIĆI
248 NIJAZ MURTOVIĆ MOSTAR
249 NISVET TOLJA NOVI TRAVNIK
250 NUSRET DŽAKMIĆ OLOVO
251 OLGA HASANBEGOVIĆ GORAŽDE
252 OMER SINANOVIĆ SREBRENIK
253 OMER JUNUZOVIĆ SREBRENIK
254 OSMAN JAHIĆ ŽIVINICE
255 RAMIZ KANALIĆ GORAŽDE
256 RAMIZ SUŠA GORAŽDE
257 REDŽO TALOVIĆ SARAJEVO
258 REFIK OŽEGOVIĆ NOVI GRAD
259 REŠAD HADŽIHAMZIĆ NOVI GRAD
260 SABAHUDIN SALIHOVIĆ TUZLA
261 SABINA KESKIN MOSTAR
262 SAFER SULJIĆ SREBRENIK
263 SAFET SIRBUBALO GORAŽDE
264 SALIH IBIŠEVIĆ ŽIVINICE
265 SALKO KAVAZOVIĆ GORAŽDE
266 SAMED OMERDIĆ NOVI GRAD
267 SAMIR OKIĆ SREBRENIK
268 SAMRA KAHRIMANOVIĆ BANOVIĆI
269 SANELA DIZDAR SARAJEVO
270 SANELA MUMINOVIĆ ĐURĐEVIK
271 SANELA SAKIĆ TUZLA
272 SANELA MUMINOVIĆ OLOVO
273 SAUDIN SMAJIĆ NOVI TRAVNIK
274 SEAD HUSKIĆ GRAČANICA
275 SEAD BIČAKČIĆ SARAJEVO
276 SEJAD RAHIĆ MOSTAR
277 SELVER ŠEHIĆ BANOVIĆI
278 SELVIR DŽAFIĆ NOVI GRAD
279 SEMIR BRKIĆ BUSOVAČA
280 SEMIR VUKOVIĆ BUSOVAČA
281 SENAD VAREŠEVIĆ BANOVIĆI
282 SENAD MAZIĆ ŽIVINICE
283 SENAD ŠARANOVIĆ TEŠANJ
284 SENAD AVDIBAŠIĆ ŽIVINICE
285 SENAHID HOTA OLOVO
286 SENIDA SKULIĆ DOBOJ JUG
287 SEUDIN TURSUNOVIĆ ŽIVINICE
288 SLAVIŠA ELEZ SARAJEVO
289 SLOBODAN ČURČINA MOSTAR
290 SULEJMAN SEFER TRAVNIK
291 ŠEFKO LOJIĆ SARAJEVO
292 ŠEMSO BAJRIĆ ŽIVINICE
293 ŠEVAL DELIĆ TEŠANJ
294 ŠUMAN DEMIR SARAJEVO
295 TATJANA STEVANOVIĆ MOSTAR
296 VAHDET ŠIŠIĆ ŽIVINICE
297 VAHID SELIMBEGOVIĆ SARAJEVO
298 VEDAD DELJKOVIĆ SARAJEVO
299 VEDAD ŠKALJIĆ SARAJEVO
300 VEDRANA BRAKIĆ ŽIVINICE
301 VEJSIL DELIĆ VISOKO
302 VELIJA NUHANOVIĆ NOVI GRAD
303 VLADIMIR IVIČEVIĆ KREŠEVO
304 VLADO BOŠNJAK USORA
305 ZAIM PIRIĆ BANOVIĆI
306 ZAIM SARAJLIĆ ŽIVINICE
307 ZENAJID MUJKIĆ DOBOJ
308 ZIHRETA PERJAN GORAŽDE
309 ZIJAD ŠABANOVIĆ ŽIVINICE
310 ZLATKA SMAJIĆ VISOKO
311 ZLATKA HOLJAN ILIDŽA
312 ZORANA NOVAKOVIĆ ŽIVINICE
313 ZVJEZDAN JAMAKOVIĆ NOVI GRAD
314 ŽELJKA MARIĆ USORA
315 ŽELJKA BARIĆ KONJIC

_______
error0