Traje do: 31.05.2018.

Spremi se! GALEB te vodi na more! Ovog proljeća, Galeb te nagrađuje!

U duhu proslavljanja 100 godina postojanja Pionira, tokom mjeseca maja Pionir organizuje veliku nagradnu igru na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine, u kojoj možete da osvojite ljetovanje iz snova (4x), luksuzne vikend odmore u hotelu “Izvor” u Aranđelovcu, Srbija (8x) i još 200 Galeb torbica punih čokolade.

Sve što treba da uradite je da:

  • Kupite dvije Galeb čokolade i jedno Medeno srce
  • Pošaljetr SMS poruku na 091-212-408 sa brojem fiskalnog računa, svojim imenom i prezimenom i mjestom prebivališta
  • Sačuvate fiskalni račun do posljednjeg, od ukupno četiri izvlačenja tokom mjeseca maja.

Sretno!

PRAVILA NAGRADNE IGRE
PERIOD TRAJANJA I SVRHA PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE

Član 2.
Nagradna igra traje u periodu od 01.05.2018.g. u 00:00 sati do 31.05.2018.g. 23:59 sati, uključujući oba datuma i sastoji se od 4 (četiri) kruga i to:

– Prvi krug traje od 01.05. u 00:00 do 14.05.2018.g 12:00h
– Drugi krug traje od 14.05.2018.g. u 12:00h do 21.05.2018.g. u 12:00h
– Treći krug traje od 21.05.2018.g. u 12:00h do 28.05.2018.g. u 12:00h
– Četvrti krug traje od 28.05.2018.g. u 12:00h do 31.05.2018.g. u 00:00 h.

Nagradna igra organizirana je radi promocije društva „Pionir“ d.o.o. te njegovih brendova.
Svrha nagradne igre je i unaprijeđenja prodaje aktikala koje proizvodi označeno društvo, a posebno proizvoda „Medeno srce“ i „Galeb“ čokolada.

NAČIN IZVLAČENJA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

Član 4.
Izvlačenje će biti javno i provest će se u sjedištu priređivača na adresi Mjedenica 54, 71000 Sarajevo.
Izvlačenje će biti provedeno u 4 (četiri) kruga na način da će:

– Prvo izvlačenje će biti 14.05.2018.g. u 12:00 h
– Drugo izvlačenje će biti 21.05.2018.g. u 12:00 h
– Treće izvlačenje će biti 28.05.2018.g u 12:00 h
– Četvrto (GRAND nale) izvlačenje će biti 01.06.2018.g. u 12:00 h.

Izvlačenje dobitnika nagrada provodi Komisija iz člana 11. ovih Pravila nagradne igre. Izvlačenje i izbor nagrađenih osoba bit će provedeni u prisutnosti komisije. U postupku izvlačenja svaki učesnik može biti izvučen samo jedanput, iako je u nagradnoj igri sudjelovao s više poslanih brojeva fiskalnih računa.

FOND NAGRADA

Član 5.
Fond nagrada iznosi ukupno 106 nagrada, a sastoji se od:
– 2 X VAUČER ZA LJETOVANJE
Dobitnik dobija vaučer u vrednosti od 2.347,00 KM (sa uključenim 17% PDV) koji može iskoristiti u turističkoj agenciji Relax tours, Terezije bb – Plato Skenderija, 71000 Sarajevo za FBIH i Zepter passport d.o.o, Veselina Masleše 8, 78000 Banja Luka za RS, za putovanje po svom izboru.

Galeb te vodi na more - Fond nagrada

Galeb te vodi na more – Fond nagrada

Priređivač nije obavezan da dobitnicima nagrada obezbijedi vize za ulazak u određenu zemlju, ukoliko ista bude potrebna.
Period iskoristivosti vaučera je od dana 01.06.2018.g. do 30.09.2018.g., dok je vrijeme preuzimanja nagrada definisano članom 9. ovih Pravila.
– 4 X VAUČER ZA VIKEND ODMOR

Dobitnik dobija vaučer u vrednosti od 586,75KM (sa uključenim 17% PDV) koji može iskoristiti za odmor u Hotelu “Izvor” Aranđelovac, Srbija sa korišćenjem SPA&Wellness Centra i Aqua parka. Period iskoristivosti vaučera je od dana 01.06.2018.g. do 31.08.2018.g., dok je vrijeme preuzimanja nagrada denisano članom 9. ovih Pravila.
– 100 X TORBICE SA PIONIROVIM ČOKOLADAMA

ISKAZANA POJEDINAČNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST SVAKE NAGRADE IZ NAGRADNOG FONDA

Član 6.
Tržišna vrijednost nagrada iz člana 5. Pravila nagradne igre iznosi:
– Vaučer za ljetovanje = 2.347,00 KM
– Vaučer za trodnevni odmor = 586,75KM
– Pernica sa Pionirovim čokoladama = 6,18 KM
Porezi će biti plaćeni u skladu sa važećim pozitivnopravnim propisima.

USLOVI UČESTVOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

Član 7.
U nagradnoj igri mogu učestvovati sve fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, koji u periodu trajanja nagradne igre prilikom jedne kupovine kupe minimalno jedno pakovanje artikla „Pionir Medeno srce“ bilo koje vrste/gramaže i minimalno dvije „Galeb čokolade“ bilo koje vrste/gramaže, što dokazuju jednim fiskalnim računom sa brojem fiskalnog računa. Maloljetni učesnik nagradne igre mora za učestvovanje dobiti saglasnost roditelja odnosno zakonskih zastupnika ili staratelja.

Priređivač nagradne igre takvu će saglasnost provjeriti najkasnije prilikom dodjele nagrade. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposleni u društvima „DIRECT MEDIA“ d.o.o. Sarajevo, „Dukat“ d.o.o. Banja Luka, “PIONIR COOP” d.o.o. Banja Luka, “PLUS MEDIA” d.o.o. Banja Luka ili članovi njihove uže porodice (roditelji, bračni i vanbračni partneri, djeca, usvojenici, braća i sestre), kao i druge osobe koje na bilo koji način sudjeluju pri izvođenju nagradne igre.

Svaki sudionik u nagradnoj igri može sudjelovati samo pod svojim imenom i prezimenom te sudjelovanjem u nagradnoj igri potvrđuje da su svi navedeni podaci isključivo njegovi osobni podaci te da se slaže s ovim pravilima. Lice iz stava 1. ovog člana mogu učestvovati u nagradnoj igri na slijedeći način:

• Slanjem SMS poruke sa sadržajem: broj fiskalnog računa, ime i prezime, mjesto prebivališta, na obezbijeđeni broj 091 212 408. Učesnik je u obavezi da čuva fiskalni račun ili račune do izvlačenja. Ova obaveza za učesnike nagradne igre će im biti saopštena putem SMS poruke od strane telekom operatera nakon što se učesnik prijavi za učešće u nagradnoj igri.

Svi učesnici mogu neograničen broj puta poslati neograničeno mnogo različitih brojeva fiskalnih računa sa istog korisničkog broja.

NAČIN OBJAVLJIVANJA DOBITNIKA NAGRADA

Član 8.
Dobitnici pojedinačnih nagrada iz svakog kruga izvlačenja nagradne igre bit će objavljeni dana 01.06.2018.g. na web-stranici: www.Pionir.rs. Priređivač će na web stranici www.Pionir.rs objaviti samo ime i prezime i mjesto prebivališta dobitnika bez navođenja tačne adrese, broja telefona, matičnog broja i bilo kojeg drugog ličnog podatka dobitnika na što dobitnici/učesnici pristaju samim učešćem u nagradnoj igri. Po okončanju ove Nagradne igre, spisak svih dobitnika će biti objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje“ za FBIH, „Glas Srpske“ za RS i to najkasnije u roku od 8 dana od dana posljednjeg kruga izvlačenja.

Cjelokupna pravila za nagradnu igru “GALEB te vodi na more!” pogledajte na linkovima ispod: