Traje do: 07.01.2019.

PRAZNIČNA MAGIJA VAS VODI DO TABLETA!

Praznično vrijeme je zasigurno vrijeme darivanja! Stoga su u Telemach BiH odlučili razveseliti fanove nagradnim takmičenjem koje donosi odlične nagrade!

Sigurni smo da znate da uz EON možete uživati na svim uređajima, bilo to na televizoru, računaru, pametnom telefonu, tabletu kao i na Smart TV-u.

U Video Klubu vas čeka mnoštvo zanimljivih filmova i TV serija, uz pretpremijere najgledanijih domaćih serija!

Zato se zaigrajte uz Telemach, tačno odgovorite na nagradno pitanje i uživajte u omiljenim VOD sadržajima na fantastičnom tabletu Acer Iconia koji može biti Vaš!

Nagrađujemo dva sretna dobitnika slučajnim odabirom!

Nagradno pitanje glasi:
Koliko naslova možete pratiti u Video Klubu?

Za učešće u nagradnoj igri posjetiti aplikaciju ispod:
Kliknuti ovdje za ulazak u aplikaciju nagradne igre!

Sretno!

PRAVILA NAGRADNOG TAKMIČENJA „Praznična magija vas vodi do tableta!“

1. Organizator

1.1. Organizator nagradnog takmičenja „Praznična magija vas vodi do tableta!“ je Telemach d.o.o., ID 4200209890007, Džemala Bijedića 216 , 71 000 Sarajevo, u nastavku Organizator.
1.2. Nagradno takmičenje se održava na Facebook stranici Telemach-a http://bit.ly/TelemachBiH

2. Trajanje

2.1. Nagradno takmičenje će se održati u periodu od 13.12.2018. do 07.01.2018. godine. Dobitnik će biti proglašen 10.01.2019. godine.

3. Učestvovanje

3.1. Pravo učestvovanja imaju sva punoljetna fizička lica koja imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini (18 + godina), registrovan lični profil na društvenoj mreži “Facebook” (na web-stranici https://www.facebook.com/) i koji su likeovali stranicu http://bit.ly/TelemachBiH

3.2. U takmičenju ne mogu učestvovati zaposleni kod Organizatora sa svojom užom porodicom.

4. Način učestvovanja

4.1. Na zvaničnoj stranici Organizatora, u okviru navedenog nagradnog takmičenja, fanovi unutar Social Puzzle aplikacije unose tačan odgovor na nagradno pitanje.

4.2. Jedan učesnik natječaja može imati samo jedan registrovan privatni profil za učestvovanje.

4.3. Odgovori koji budu napisani na zidu (wall-u) stranice, ili na nekim drugim objavama koje nisu vezane za ovu aktivaciju neće biti uzeti u obzir.

5. Diskvalifikacija

5.1. Organizator zadržava pravo da u bilo kojem trenutku diskvalifikuje učesnike, za vrijeme trajanja takmičenja i to:
– ako učesnik prekrši Pravila natječaja
– ako se učesnik koristi lažnim profilima kako bi učestvovao u natječaju.
Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhu učestvovanja u natječaju.

Razlozi uključuju, ali nisu ograničeni na: nepostojanje profilne fotografije, premali broj prijatelja ili neodgovaranje na direktno postavljeno pitanje SMS-om, facebook porukom ili telefonom u roku od 24 sata
– ako učesnik (vlasnik Facebook profila), u skladu sa pravilnikom, nema dovoljan broj godina za učestvovanje
– ako se za učestvovanje u natječaju koristi porodični, grupni ili zajednični profil, a ne jedinstveni lični profil.

6. Nagrade i dobitnici

6.1. Nagradu ( Tablet Acer Iconia Tab 8 W1-810-13QU White ) dobivaju 2 učesnika, koji tačno odgovore na nagradno pitanje. Dobitnici se biraju slučajnim odabirom uz prisustvo tročlanog žirija u sjedištu kompanije na adresi Džemala Bijedića 216.

6.2. Nagrada se ne može zamijeniti za gotovinu, prenijeti na drugo lice niti refundirati. Ukupan nagradni fond iznosi 560,00 KM.

6.3. Prihvatanjem uslova za učešće u nagradnom takmičenju, korisnik se obavezuje da će poštovati sva pravila natječaja ovdje navedena, kao i pravila u obrascu o prihvatanju nagrade i obrascu općeg odobrenja.

7. Rezultati takmičenja i preuzimanje nagrade

7.1. Ime dobitnika bit će objavljeno putem Facebook posta na stranici Telemach-a http://bit.ly/TelemachBiH. Dobitnik će plus biti obavješten i kontaktiran za nagradu putem ličnih podataka unesenih u aplikaciju.

7.2. Dobitnik je u obavezi da se u roku od dvadeset četiri (24) sata od primanja poruke, javi Telemach-u i prihvati nagradu.

7.3. U slučaju da dobitnik u navedenom periodu (24 sata) ne obavijesti Telemach o prihvatanju nagrade, dobitnik gubi pravo na dobijenu nagradu, i žiri bira sljedećeg dobitnika po istim pravilima.

7.4. Dobitnik je dužan da dostavi svoje podatke unutar aplikacije.

7.5. Pri preuzimanju nagrade, dobitnik je dužan da priloži važeći lični dokument. Ime i prezime iz važećeg ličnog dokumenta moraju se podudarati sa imenom i prezimenom pod kojim je Facebook korisnik učestvovao u natječaju.

7.6. Dobitnik je saglasan da se njegovo ime i slika objavi na stranici http://bit.ly/TelemachBiH.

8. Zaštita ličnih podataka

8.1. Organizator može koristiti podatke učesnika u svrhu promocije natječaja. Administrator Facebook stranice na kojoj se sprovodi takmičenje, koristit će podatke učesnika prema standardima koje propisuje zakon o čuvanju ličnih podataka.

8.2. Administratori neće otkriti ili ustupiti lične podatke trećim osobama.

8.3. Dobitnik nagrade u nagradnom takmičenju izričito je saglasan da Organizator može koristiti njihovo ime i adresu (navodeći samo grad) u primopredaji nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada, u svrhu javnog obavještenja o rezultatima natječaja.

9. Prekid takmičenja

9.1. Takmičenje se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći (viša sila). Takmičenje može biti prekinut ranije, u slučaju događaja koji predstavlja višu silu, uključujući nemogućnost Organizatora, iz razloga koji su van njegove kontrole, da nastavi Takmičenje.

U pogledu ovih pravila, viša sila označava svaki događaj koji Organizator ne može kontrolisati, ispraviti ili predvidjeti, uključujući nemogućnost Organizatora, iz razloga van njegove kontrole, koji ga sprečavaju da ispuni svoje obaveze koje je preuzeo prema ovim Pravilima. Ukoliko viša sila potpuno ili djelimično onemogućava ili odlaže izvršenje obaveza iz ovih Pravila, kao i nastavak Takmičenja, Organizator se oslobađa dužnosti ispunjavanja obaveza.

Organizator, ako se poziva na višu silu, ima obavezu da obavijesti učesnike Kampanje u roku od 5 radnih dana, o nastanku događaja koji predstavljaju višu silu. U tom slučaju se Organizator oslobađa svih eventualno nastalih obaveza prema učesnicima. Takmičenje se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nisu mogli da spriječe, otklone ili izbjegnu. U tom slučaju se Organizator oslobađa svih eventualno nastalih obaveza prema učesnicima.

9.2. Odgovornosti Organizatora Organizator nije odgovoran za:
– nefunkcionisanje mrežne usluge za vrijeme trajanja takmičenja koja je posljedica ispada mreže operatora, ispada električne energije ili drugih tehničkih smetnji koje bi mogle privremeno onemogućiti učešće u natječaju
– posljedice koje bi učesnik pretrpio zbog učestvovanja na takmičenju – svaku vrstu posljedica koje mogu nastati prilikom korištenja nagrade.

10. Izostavljanje Facebook-a

10.1. Facebook nije odgovoran za promociju niti ima bilo kakve veze sa istom pa ga ovim oslobađamo od svake odgovornosti naspram svakog pojedinačnog učesnika. Facebook ni na koji način ne sponzoriše ili upravlja takmičenjem niti je sa njim povezan, pa učesnik podatke ostavlja organizatoru, a nikako Facebook-u.

11. Prihvatanje pravila

11.1. Učesnik takmičenja prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila.

11.2. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila u bilo kom trenutku, ali o tome će svi učesnici biti obaviješteni na Facebook stranici.

12. Tumač pravila

12.1. Glavni tumač ovog pravilnika je Organizator. U slučaju eventualnih sporova utvrđuje se nadležnost suda u Sarajevu. Na ova Pravila nagradne igre data je saglasnost Ministarstva finansija FBiH broj Rješenja: 05-14-2-963/18-T.B. od 10.12.2018. godine.