Traje do: 30.10.2018.

Velika Mastercard nagradna igra za korisnike Mastercard kartica Sberbank a.d. Banja Luka.

Kako do nagrada?

Koristite Vaše Mastercard Debit, Mastercard Standard i Mastercard Gold kartice Sberbank a.d. Banja Luka za plaćanje roba ili usluga u iznosu od minimalno 20 KM, na bilo kojem prodajnom mjestu u zemlji i svijetu, u periodu od 01.10.-30.10.2018. godine i osvojite jednu od vrijednih nagrada koje smo pripremili za Vas:

Više transakcija plaćanja našim karticama u periodu od 01.10.-30.10.2018. godine Vam daje i veće šanse za dobitak. Prepoznajte prednosti korištenja platnih kartica Sberbank a.d. Banja Luka pri svakodnevnim kupovinama:

  • Plaćajte robe i usluge na preko 28 miliona prodajnih mjesta u zemlji i svijetu
  • Uživajte u brzim i sigurnim transakcijama
  • Bez potrebe za nošenjem gotovine imajte pristup Vašim sredstvima 24/7

Pravilnik nagradne igre

Organizator igre
Član 1.

Sberbank a.d. Banja Luka, Jevrejska 71, 78 000 Banja Luka, RS, BiH, tel: + 387 51 241 100, Kontakt centar 0800 59 999, faks: +387 51 213 391, JIB 4400930100008.

Svrha nagradne igre je promovisanje navedenih kartica i nagrađivanje povjerenja korisnika kartica. Nagradna igra se organizuje pod nazivom “Velika Mastercard nagradna igra!”

Trajanje nagradne igre
Član 2.

Igra traje 30 dana i to u periodu od 01.10.2018. godine do 30.10.2018. godine.

Područje organizovanja i sprovođenja nagradne igre, pravo na učešće u nagradnoj igri, način učestvovanja i izvlačenje nagrada
Član 3.

Pravo na nagradu ostvaruje korisnik Mastercard Debit, Mastercard Standard i Mastercard Gold kartice Sberbank a.d. Banja Luka sa prebivalištem na teritoriji Republike Srpske pod uslovom da za vrijeme trajanja nagradne igre obavi najmanje jednu kupovinu sa Mastercard Debit, Mastercard Standard i Mastercard Gold karticom Sberbank a.d. Banja Luka na bilo kojem prodajnom mjestu koje prihvata Mastercard karticu u zemlji i svijetu, u iznosu većem ili jednakom od 20,00 KM.

Nakon svake učinjene transakcije korisnik Mastercard Debit, Mastercard Standard i Mastercard Gold kartice Sberbank a.d. Banja Luka ostvaruje pravo za ulazak u jedinstvenu bazu podataka na osnovu koje će se vršiti kompjutersko izvlačenje dobitnika (Primjer: korisnik Mastercard Debit, Mastercard Standard i Mastercard Gold kartice Sberbank a.d. Banja Luka koji je u periodu nagradne igre izvršio tri transakcije kupovine u iznosu većem ili jednakom od 20,00 KM, tri puta ulazi u bazu). Svaki učesnik može ostvariti pravo na samo jednu nagradu.

Sberbank a.d. Banja Luka će izvršiti kompjutersko javno izvlačenje dobitnika.

U nagradnoj igri ne mogu učestvovati osobe koje su direktno uključene u pripremu nagradne igre ili izvlačenje dobitnika, kao ni zaposleni kod Organizatora i članovi njihovih porodica (roditelji, supružnici, djeca, braća i sestre).

Pravo na učešće takođe ne ostvaruju ni vlasnici Mastercard kartica izdatih od strane bilo koje druge banke, osim Sberbank a.d. Banja Luka.

Član 4.

Korisnik Mastercard Debit, Mastercard Standard i Mastercard Gold kartice Sberbank a.d. Banja Luka, koji ispunjava uslove definisane u članu 3. pojaviće se u izvlačenju nagrade automatski, što znači da za njegovo učestvovanje u nagradnoj igri nisu potrebne nikakve dodatne prijave.

U slučaju da korisnik Mastercard Debit, Mastercard Standard i Mastercard Gold kartice Sberbank a.d. Banja Luka ne želi učestvovati u nagradnoj igri ili ne želi da njegovi lični podaci budu objavljeni na način opisan u članu 6. ovih Pravila, mora zaključno sa danom 15.10.2018. godine dostaviti pisano obavještenje na adresu Sberbank a.d. Banja Luka, Jevrejska 71, 78 000 Banja Luka, RS, BiH (sa naznakom ˝Za nagradnu igru˝).

Istekom ovog roka smatraće se da korisnik Mastercard Debit, Mastercard Standard i Mastercard Gold kartice Sberbank a.d. Banja Luka pristaje na učestvovanje u nagradnoj igri, kao i da pristaje da njegovi lični podaci budu objavljeni u skladu s članom 6. ovih Pravila, te da prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila.

Korisnik Mastercard Debit, Mastercard Standard i Mastercard Gold kartice Sberbank a.d. Banja Luka koji bude izvučen kao dobitnik biće lično kontaktiran i biće mu omogućeno da potpiše saglasnost za korištenje ličnih podataka u nagradnoj igri, te da njegovi lični podaci budu objavljeni u slučaju opisanom u članu 6. ovih Pravila.

Svim korisnicima Mastercard Debit, Mastercard Standard i Mastercard Gold kartice Sberbank a.d. Banja Luka će 01.10.2018. godine poslati SMS poruku kojom ih obaviještava o početku nagradne igre i mogućnosti odustanka od učestvovanja u istoj.

Utvrđeni nagradni fond
Član 5.

Banka će nagraditi tri srećna dobitnika sa sledećim nagradama:

1. Automobil Fiat TIPO 1.4 – vrijednost nagrade: 19.990,00 KM
2.GoPro kamera HERO6 black,CHDHX-601FW – vrijednost nagrade: 820,00 KM
3.Aparat za kafu Illy, 7.1 dark – vrijednost nagrade: 446,00 KM

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 21.256,00 KM (dvadesetjednahiljadadvijestotinepedesetišest konvertibilnihmaraka).

Izvlačenje dobitnika
Član 6.

Izvlačenje dobitnika u Nagradnoj igri održaće se 15.11.2018. godine u prostorijama Sberbank a.d. Banja Luka, uz nadzor Komisije za nadzor izvlačenja dobitnika.

Izvlačenje dobitnika sprovešće se slučajnim odabirom putem računara iz liste korisnika Mastercard Debit, Mastercard Standard i Mastercard Gold kartice Sberbank a.d. Banja Luka koji su stekli pravo učestvovanja u nagradnoj igri. Sberbank a.d. Banja Luka prilikom izvlačenja uzima u obzir sve transakcije kupovine izvršene u trgovinama, koje prihvataju Mastercard kartice u zemlji i svijetu u periodu od početka nagradne igre zaključno sa danom 30.10.2018. godine.

Komisija za nadzor izvlačenja dobitnika (dva predstavnika Sberbank a.d. Banja Luka i novinar iz dnevnih novina “EuroBlic” će sastaviti Zapisnik o podacima dobitnika i toku javnog izvlačenja. Zapisnik ima službeno i obavezujuće značenje za sve korisnike Mastercard Debit, Mastercard Standard i Mastercard Gold kartice Sberbank a.d. Banja Luka koji su učestvovali u nagradnoj igri.

Podaci o dobitnicima nagradne igre “Velika Mastercard nagradna igra” biće objavljeni u roku od 15 dana od dana izvlačenja u dnevnim novinama dostupnim na cijelom području RS, te na internet stranici Sberbank a.d. Banja Luka, uz pisanu saglasnost dobitnika za objavu ličnih podataka.

Preuzimanje nagrade
Član 7.

Preuzimanje nagrade:
− Dobitnik nagrade biće pisanim ili telefonskim putem obaviješten o načinu preuzimanja nagrade.
Dobitnici će moći preuzeti svoju nagradu u Sberbank a.d. Banja Luka, Jevrejska 71, 78 000 Banja Luka, RS, BiH. Kod preuzimanja glavne nagrade dobitnik je dužan da potvrdi svoj identitet svojom ličnom kartom, te da potpiše saglasnost za
korištenje ličnih podataka u nagradnoj igri.
− Dobitnik nagrade nema pravo prenosa nagrade na drugu osobu.

Trenutkom preuzimanja nagrade prestaju sve obaveze Sberbank a.d. Banja Luka prema dobitniku, te time nagradna igra završava uz napomenu da sve obaveze po pitanju poreza na dobitke nagrada na sreću na sebe preuzima priređivač na osnovu člana 108. i člana 109. Zakona o igrama na sreću. Komisija iz člana 6. ovih Pravila, zapisnički će utvrditi jesu li dobitnici preuzeli nagrade, te će nakon tog roka utvrditi da je sa određenim datumom nagradna igra okončana.

Ukoliko dobitnici izvučeni u prvom krugu, ne preuzmu nagrade, odnosno obavjeste Banku da iste ne žele preuzeti, Banka će u skladu sa članom 3. ponoviti postupak izvlačenja novih dobitnika.

Mogućnost prekida nagradne igre
Član 8.

Nagradna igra se može otkazati u slučaju više sile, te u slučaju da u periodu trajanja nagradne igre nastupe okolnosti koje Sberbank a.d. Banja Luka u trenutku donošenja odluke o održavanju nagradne igre ne može predvidjeti, niti na te okolnosti može uticati, a takve okolnosti imaju ili bi mogle imati negativan uticaj na poslovanje Banke uz prethodnu saglasnost
Republičke uprave za igre na sreću.

Informisanje o pravilima nagradne igre
Član 9.

Korisnici Mastercard Debit, Mastercard Standard i Mastercard Gold kartice Sberbank a.d. Banja Luka će biti upoznati s Pravilima nagradne igre putem dnevnih novina u kojima će Pravila biti objavljena (pravila nagradne igre biće objavljena u dnevnom listu “EuroBlic”, a najkasnije sedam dana prije početka nagradne igre i na web stranici Banke 01.10.2018.).

Učestvovanjem u nagradnoj igri korisnici Mastercard Debit, Mastercard Standard i Mastercard Gold kartice Sberbank a.d. Banja Luka prihvataju pravila i obaveze iz ovih Pravila. U slučaju spora odlučivaće sud u Banjoj Luci.

Član 10.

Ova pravila se primjenjuju po dobijanju saglasnosti Republičke uprave za igre na sreću i po objavljivanju u dnevnim novinama, a vrijede do završetka nagradne igre.

Pravila nagradne igre su odobrena od strane Ministarstva finansija RS, Republička uprava za igre na sreću.
Rješenjem broj: 06/4-463-2862/18 od 14.09.2018.