Traje do: 21.06.2019

PRAVILA NAGRADNE IGRE MERCATOR BH D.O.O. SARAJEVO ZA PODRUČJE REPUBLIKE SRPSKE

NAZIV NAGRADNE IGRE  „ČISTA DESETKA“

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ova nagradna igra se organizuje u skladu sa članom 95. Zakona o igrama na sreću RS (Službeni glasnik Republike Srpske broj 22 /19).

Ovi opšti uslovi regulišu pravila saradnje i provođenja aktivnosti koje organizuje:
Mercator BH d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u  Blažuj bb,  71210 Ilidža ( u daljnjem tekstu: organizator).
Poreski broj: 200841110009
Identifikacioni broj: 4200841110009
Registarski broj: 65-01-0542-10 (stari broj I-24260)

PODRUŽNICA:
Banja Luka 6,
Aleja Svetog Save 69, Banja Luka
JIB:  4200841111838

SVRHA, TRAJANJE NAGRADNE IGRE I MJESTO ODRŽAVANJA NAGRADNE IGRE

Član 2.

Nagradna igra se sprovodi u svrhu oživljavanja Mercator centra Borik i proslave 10 godina postojanja. Nagradna igra „ČISTA DESETKA“ traje od 22.04.-21.06.2019.godine.

USLOVI UČEŠĆA U NAGRADNOJ IGRI

Član 3.

Kupci koji obave kupovinu u periodu od 22.04.-21.06.2019.godine u Hipermarketu Mercator Borik, i koji ispunjavaju uslove iz člana 4. ovih Pravila, mogu učestvovati u aktivnosti nagradne igre.

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju i kupci koji obave kupovinu kod zakupaca u Mercator centru Borik, na način da sa predočenim računom dobiju kupon od organizatora nagradne igre, koji će kupac da ubaci u kutiju predviđenu za prikupljanje nagradnih kupona.

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju lica sa prijavljenim prebivalištem na teritoriji Republike Srpske.

POSTUPAK PRIREĐIVANJA, SPROVOĐENJA I IZVLAČENJA NAGRADA

Član 4.

Kupac koji obavi kupovinu u Mercator Hipermarketu Borik za svakih potrošenih 20 KM i više, ostvaruje kupon koji popuni i ubacuje u kutiju.

Mehanizam nagradne igre podrazumijeva da kupac nakon obavljene kupovine u vrijednosti i na način kako je definisano u stavu jedan ovog člana, upiše svoje lične podatke (ime i prezime) i kontaktne podatke (broj telefona i /ili e-mail adresu), broj računa kojim je ostvario kupovinu, te ubaci kupon u kutiju predviđenu za prikupljanje kupona sa kojima kupci učestvuju Nagradnoj igri. Kupac je dužan da sačuva račune od od obavljene kupovine, koje će predočiti ukoliko njegov kupon bude izvučen u nagradnom izvlačenju.

Nagradno izvlačenje će se održati dana 22.06.2019 u 12 h, u Mercatoru Borik, Aleja Svetog Save 69, Banja Luka,

Nagradno izvlačenja dobitnika nagrada biti će javno i nadgledano od strane tročlane komisije koju će imenovati sam Organizator. Svi zainteresovani kupci imaju pravo prisustvovati izvlačenju dobitnika nagrada.

Član 5.

Za jednu kupovinu u iznosu od 20 KM i više se dobija jedan kupon. Kuponi  mogu biti izvučeni za dobijanje jedne nagrade, po principu: JEDAN KUPON – JEDNA NAGRADA. Svaki učesnik može više puta, iz više kupovina, sa više kupona učestvovati u aktivnosti.

FOND NAGRADA

Član 6.

Nagradni fond ima 46 nagrada i ukupno iznosi: 41.117,70 KM.

Pojedinačna vrijednost svake nagrade iznosi:

PREUZIMANJE I ROK ZA PODIZANJE NAGRADA

Član 7.

Nagrade se preuzimaju uz predočenje ličnog dokumenta na kojem su navedeni lični podaci isti kao oni navedeni na izvučenom dobitnom kuponu, te računom za ostvarenu kupovinu, koji broj je upisan na kuponu. Dobitnici će svoje nagrade preuzeti direktno od Organizatora nagradne igre.

Ukoliko je dobitnik maloljetnik, nagrada će biti uručena roditelju/staratelju s kojim maloljetnik živi pri čemu je roditelj/staratelj dužan priložiti validnu dokumentaciju, odnosno dokument kojim dokazuje status roditelja/staratelja.

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik je obavezan potpisati izjavu o preuzimanju nagrade. Potpisivanjem izjave ili pak istekom roka za preuzimanje nagrade, prestaju sve obaveze i odgovornosti Organizatora prema dobitniku.

Član 8.

U vrijednosti Poklon bona uračunat je PDV, nagradni dobitak treba realizovati u cjelokupnom izosu (ne postoji mogućnost povrata novca).

Kupon za kupovinu u Mercatoru  se može koristiti isključivo u Mercator prodavnici Hipermarket Borik navedenim na poklon bonu, najkasnije do 31.07.2019.godine.

NAČIN OBJAVLJIVANJA REZULTATA

Član 9.

Rezultati nagradne igre i imena dobitnika nagrada biće objavljeni na web stranici: https://www.mercator.ba/

Dobitnici nagrada izričito odobravaju objavljivanje svog imena i prezimena, ako je to potrebno, u javnim medijima, za koje organizator neće tražiti plaćanje ili naknadu.

Član 10.

Dobitnik nagrade može otkazati nagradu do 15.07.2019.godine, osim nagradnog putovanja na Festival Exit, koje mora otkazati do 29.06.2019.godine čime se gubi pravo na nagradu. Nagrada se otkazuje slanjem potpisane pisane izjave organizatoru za otkazivanje nagrade. U tom slučaju nagrada neće biti dodijeljena.

Član 11.

Ukoliko bude dodatnih specifičih pojedinosti u vezi sa dodjelom nagrade, biće naknadno dogovoreno između nagrađenog  i organizatora.

Član 12.

Nagrade se ne mogu zamijeniti ili isplatiti u gotovini. Nagrađena osoba nema pravo zahtijevati drugačiju nagradu ili nagradu koja prelazi iznos naveden u ovim pravilima. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s korištenjem nagrada.

Član 13.

Organizator i osobe koje učestvuju u nagradnoj igri nisu odgovorne za eventualnu štetu nastalu zbog nagrada.

Član 14.

U slučaju okolnosti koje organizator ne može uticati (više sile), organizator može otkazati aktivnost. Ono mora obavijestiti saučesnike putem medija. U takvom slučaju, učesnici nisu odgovorni za bilo kakvu nastalu štetu. Odluka organizatora o svim pitanjima koja se odnose na djelatnost ili primjena pravila je konačna i odnosi se na sve učesnike.

Organizator zadržava pravo izmjene pravila ove djelatnosti i objaviti ih na web stranici: https://www.mercator.ba/

POREZI IZ NAGRADA

Član 15.

Dobitnici nagrada čija je vrijednost veća od 1.000 KM su porezni obveznici prema zakonu i dužni su obavijestiti organizatora o informacijama koje Mercator treba od dobitnika za dodjelu nagrade nakon prijema nagrade. Inače, gube pravo na nagradu. Ako se podaci ne dostave, nagrada neće biti dodijeljena.

Na osnovicu finansijske vrijednosti nagrade, dobitnik plaća porez  prema sljedećim stopama:

1) 10% na dobitke čiji je iznos ili vrijednost veći od 1.000 KM i jednak ili manji od 10.000 KM,

2) 15% na dobitke čiji je iznos ili vrijednost veći od 10.000 KM i jednak ili manji od 50.000  KM,

Nagrade veće od 1.000 KM  su:  Automobil Toyota Yaris 1,5 Dual.

Porez na dobitak od igara na sreću se uplaćuje u skladu sa Članom 102 -104  Zakona o igrama na sreću RS, (Službeni glasnik RS 22 /19).

KOMISIJA

Član 16.

Tročlana komisija određena od strane organizatora, zapisnički će pratiti odvijanje nagradne igre i dodjelu nagrada.

ZAKLJUČAK NAGRADNE IGRE

Član 17.

Sva dokumentacija koja se odnosi na organizaciju i provedbu aktivnosti, kao i ova pravila, čuvaju se u prostorijama organizatora dvije godine.

Nakon isteka gore navedenih rokova, organizator će uništiti dokumentaciju u skladu s internim aktima.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 18.

Svi eventualni sporovi između organizatora i dobitnika u vezi pomenute nagrade rješavaće se sporazumno, a ako se u tome ne uspije, nadležan je Osnovni sud u Banjoj Luci.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Član 19.

Učestvovanjem u aktivnostima učesnik će omogućiti organizatoru prikupljanje, obradu i evidenciju ličnih podataka koji se prenose u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Prikupljeni lični podaci koriste se za evidenciju organizatora aktivnosti. Organizatori mogu koristiti samo lične podatke u svrhe za koje je dobivena.

U skladu sa zakonom, učesnicima su zajamčena prava na pregled, kopiranje, ažuriranje, popravak, blokiranje i brisanje ličnih podataka koji se odnose na njih.

KONAČNA ODREDBA

Član 20.

Pravila nagradne igre će biti objavljena u dnevnim novinama dostupnim na teritoriji Republike Srpske, a u skladu sa članom 95. stav 3. Zakona o igrama na sreću (Službeni glasnik Republike Srpske 22/19). Pravila aktivnosti stupaju na snagu 22.04.2019.godine. Za vrijeme trajanja aktivnosti, pravila su dostupna za gledanje na https://www.mercator.ba/ i u Mercator centru Borik, tokom radnog vremena, svakog radnog dana.

_______
error0