Traje do: 02.04.2017.

Nagradna igra je organizovana i bit će provedena na teritoriji Bosne i Hercegovine

Trajanje nagradne igre je u periodu od 04.03.2017. do 02.04.2017. godine.

Velika nagradna igra "Puna kuća – Čista sreća"

Puna kuća – Čista sreća

Maloprodajni objekti koji će učestvovati u nagradnoj igri su svi objekti kupaca Organizatora na području BIH (FBiH i BD), kako slijedi:

 • Vujević Company d.o.o.
 • Farex d.o.o.
 • As d.o.o.
 • Best d.o.o.
 • Penny plus d.o.o.
 • Ekor-Komerc d.o.o.
 • Has Komerc d.o.o.
 • Muki d.o.o.
 • Bingo d.o.o. export-import
 • Robot General Trading Co d.o.o.

Maloprodajni objekti koji će učestvovati u nagradnoj igri su svi objekti kupaca Organizatora na području Republike Srpske, kako slijedi:

 • LEBURIĆ-KOMERC d.o.o
 • LS-COMMERCE d.o.o.
 • ĐURIĆ MBB d.o.o.
 • ZVORNIČANKA d.o.o
 • FRUCTA-TRADE d.o.o
 • EKO d.o.o.
 • BOST d.o.o.
 • ONOGOŠT d.o.o.
 • BEST d.o.o.
 • ZOKI Milorad Lukic s.p.
 • EURO FANY d.o.o.
 • MARKET AS t.u.r. IPP Banja Luka
 • KOŠUTA d.o.o.
 • NIKIĆ J d.o.o.
 • ADRIA s.t.r. vl. Bojan Stojanović
 • POWER d.o.o.
 • BINGO D.O.O. EXPORT-IMPORT
 • ROBOT GEN.TR.Co.D.O.O.

Svrha nagradne igre je promocija brendova DUEL, SPIN, HERA, BECOLLINO i BRION i unapređenje prodaje proizvoda navedenih brendova.

Korisnik sudjeluje u nagradnoj igri na sljedeći način:

Kupovinom bilo kojeg proizvoda sljedećih brendova DUEL, SPIN, HERA, BECOLLINO, ili BRION korisnik ima pravo na poleđini računa upisati svoje podatke: ime, prezime, adresu stanovanja i broj telefona te račun ubaciti u kutije za nagradnu igru koje će se nalaziti u objektima kupca koji sudjeluju u nagradnoj igri.

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve osobe starije od 18 godina sa stalnim prebivalištem u BiH (FBiH i BD) koji prihvataju odredbe i uslove ovih pravila.

U ovoj nagradnoj igri organizator nudi sljedeće nagrade:

Za područje FBiH

Za kupce:

 • Vujević Company d.o.o.
 • Farex d.o.o.
 • As d.o.o.

Nagrade se sastoje od:

1 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
2 x poklon bon u vrijednosti od 250,00 KM
15 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
Ukupna vrijednost nagrada je 2.500,00 KM po kupcu, što ukupno iznosi 7.500,00 KM.

Za kupce:

 • Best d.o.o

Nagrade se sastoje od:

1 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
1 x poklon bon u vrijednosti od 250,00 KM
5 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
Ukupna vrijednost nagrada je 1.250,00 KM po kupcu, što ukupno iznosi 1.250,00 KM.

Za kupce:

 • Penny plus d.o.o.
 • Ekor-komerc d.o.o.
 • Has-komerc d.o.o.
 • Muki d.o.o.

Nagrade se sastoje od:

1 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
2 x poklon bona u vrijednosti od 250,00 KM
5 x poklon bona u vrijednosti od 100,00 KM
Ukupna vrijednost nagrada je 1.500,00 KM po kupcu, što ukupno iznosi 6.000,00 KM

Za kupca:

 • Bingo d.o.o. Export-import

Nagrade se sastoje od:

1 x poklon bon u vrijednosti od 2.500,00 KM
2 x poklon bon u vrijednosti od 1.000,00 KM
4 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
2 x Sušilica za veš, Gorenje u vrijednosti od po 639,09 KM sa PDV-om
2 x Mašina za suđe Telefunken u vrijednosti od po 407,55 KM sa PDV-om
Ukupna vrijednost nagrada je 8.593,28 KM

Za kupca:

 • Robot General Trading Co d.o.o.

Nagrade se sastoje od:

1 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
2 x poklon bon u vrijednosti od 350,00 KM
2 x poklon bon u vrijednosti od 250,00 KM
3 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
Ukupna vrijednost nagrada je 2. 000,00 KM

Za područje Brčko Distrikta:

Za kupca:

 • Bingo d.o.o. Export-import

Nagrade se sastoje od:

1 x poklon bon u vrijednosti od 2.500,00 KM
2 x poklon bon u vrijednosti od 1.000,00 KM
4 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
2 x Sušilica za veš, Gorenje u vrijednosti od po 639,09 KM sa PDV-om
2 x Mašina za suđe Telefunken u vrijednosti od po 407,55 KM sa PDV-om

Za područje RS:

Za kupce:

 • LEBURIĆ-KOMERC d.o.o
 • LS-COMMERCE d.o.o.
 • ĐURIĆ MBB d.o.o.
 • ZVORNIČANKA d.o.o
 • EKO d.o.o.
 • BOST d.o.o.
 • ONOGOŠT d.o.o.

Nagrade se sastoje od:

1 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
2 x poklon bon u vrijednosti od 250,00 KM
15x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
Ukupna vrijednost nagrada je 2.500,00 KM po kupcu, što iznosi ukupno 17.500,00 KM

Za kupce:

 • FRUCTA-TRADE d.o.o.
 • ZOKI Milorad Lukic s.p.
 • EURO FANY d.o.o.
 • MARKET AS t.u.r. IPP Banja Luka
 • KOŠUTA d.o.o.
 • NIKIĆ J d.o.o.
 • ADRIA s.t.r. vl.Bojan Stojanovic
 • POWER d.o.o.

Nagrade se sastoje od:

1 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
2 x poklon bon u vrijednosti od 250,00 KM
5 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
Ukupna vrijednost nagrada je 1.500,00 KM po kupcu, što iznosi ukupno 12.000,00 KM.

Za kupca:

 • BEST d.o.o.

Nagrade se sastoje od:

1 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
1 x poklon bon u vrijednosti od 250,00 KM
5 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
Ukupna vrijednost nagrade je 1.250,00 KM

Za kupca:

 • BINGO d.o.o. Export-import

Nagrade se sastoje od:

1 x poklon bon u vrijednosti od 2.500,00 KM
2 x poklon bon u vrijednosti od 1.000,00 KM
4 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
2 x Sušilica za veš Gorenje u vrijednosti od po 639,09 KM sa PDV-om
1 x Mašina za suđe Telefunken u vrijednosti od 407,55 KM sa PDV-om
Ukupna vrijednost nagrada je 8.185,73 KM

Za kupca:

 • ROBOT GEN.TR.Co. D.O.O.

Nagrade se sastoje od:

1 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
2 x poklon bon u vrijednosti od 350,00 KM
2 x poklon bon u vrijednosti od 250,00 KM
3 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
Ukupna vrijednost nagrada je 2.000,00 KM.

Javna nagradna izvlačenje će se održati na lokacijama i u vremenu kako je navedeno u nastavku:

 • Za kupca Vujević Kompani d.o.o. na adresi Poslovni centar 96-a Vitez, dana 07.04.2017.godine u 11.00 h.
 • Za kupca Farex d.o.o., na adresi Indistrijska zona „Ekonomija„ bb Jelah, dana 05.04.2017. godine u 10.00 h.
 • Za kupca As d.o.o., na adresi Indistrijska zona „Ekonomija„ bb Jelah, dana 05.04.2017. godine u 11.00 h.
 • Za kupca Best d.o.o. na adresi Donje Putićevo bb Travnik, dana 07.04.2017. godine u 14.00h.
 • Za kupca Penny plus d.o.o., na adresi Halida Kajtaza bb Sarajevo, dana 07.04.2017. godine u 11.00h.
 • Za kupca Ekor-komerc d.o.o. na adresi Vrandučka bb Zenica, dana 04.04.2017. godine u 13.00h.
 • Za kupca Has komerc d.o.o. na adresi Bistua Nuova 109 Zenici, dana 04.04.2017. godine u 11.00 h.
 • Za kupca Muki d.o.o. na adresi Vladimira Preloga bb Jelah, dana 05.04.2017. godine u 12.00h.
 • Za kupca BINGO D.O.O. EXPORT-IMPORT, na adresi HM Bingo 37 Braće Ćuskića br 10 Brčko , dana 12.04.2017.godine u 17.00h.
 • Za kupca ROBOT GEN.TR.Co.D.O.O. na adresi Robot d.o.o. Rajlovačka bb Sarajevo, dana 10.04.2017. godine u 12.00h.
 • Za kupca LEBURIĆ-KOMERC d.o.o. na adresi Klašnice bb Banja Luka, dana 07.04.2017. godine u 10.00h.
 • Za kupca LS-COMMERCE d.o.o. na adresi Majevička 66 Bijeljina, dana 04.04.2017. godine u 09.00h.
 • Za kupca ĐURIĆ MBB d.o.o. na adresi Velika Bukovica bb Doboj, dana 05.04.2017. godine u 14.00h.
 • Za kupca ZVORNIČANKA d.o.o Zvornik, na adresi Svetog Save 2/2 Zvornik,dana 06.04.2017. godine u 09.00h.
 • Za kupca FRUCTA-TRADE d.o.o. na adresi Željeznička bb Derventa, dana 05.04.2017. godine u 16.00h.
 • Za kupca EKO d.o.o. na adresi Srpske vojske 324 Bijeljina, dana 04.04.2017. godine u 11.00h.
 • Za kupca BOST d.o.o. na adresi Dušana Baranjina 3 Bijeljina, dana 04.04.2017. godine u 13.00h
 • Za kupca ONOGOŠT d.o.o. na adresi Romanijska bb Sokolac, dana 04.04.2017. godine u 14.00h
 • Za kupca BEST d.o.o. na adresi Donje Putićevo bb Travnik, dana 07.04.2017. godine u 14.00h.
 • Za kupca ZOKI Milorad Lukić s.p. na adresi Knjaza Miloša 48 Banja Luka, dana 07.04.2017. godine u 09.00h
 • Za kupca EURO FANY d.o.o. na adresi Željeznička bb Novi Grad, dana 07.04.2017. godine u 14.00h
 • Za kupca MARKET AS t.u.r. IPP Banja Luka, na adresi Omladinska bb Banja Luka, dana 07.04.2017. godine 13.00h
 • Za kupca KOŠUTA d.o.o. na adresi Nikole Tesle 127 Doboj, dana 05.04.2017. godine u 13.00h
 • Za kupca NIKIĆ J. d.o.o. na adresi Svale bb Prijedor, dana 07.04.2017. godine u 15.00h
 • Za kupca ADRIA s.t.r. vl.Bojan Stojanovic na adresi Dobroslava Jevđevića bb Višegrad, dana 06.04.2017. godine u 14.00h
 • Za kupca POWER d.o.o. na adresi Marka Ećimovića bb Rogatica, dana 06.04.2017. godine u 11.00h.
 • Za kupca BINGO D.O.O. EXPORT-IMPORT, na adresi HM Bingo d.o.o. Kninska bb Derventa, dana 11.04.2017.godine u 17.00h
 • Za kupca ROBOT GEN.TR.Co.D.O.O. na adresi Robot d.o.o. Rajlovačka bb Sarajevo, dana 10.04.2017. godine u 12.00h.

Spisak dobitnika će biti objavljen u roku od 10 dana nakon nagradnog izvlačenja na web stranici www.batagon.ba.

Kompletni pravilnici nagradne igre:
Pravila nagradne igre F BiH i BD
Pravila nagradne igre RS