Traje do: 15.08.2019

Nagradna igra trajat će u periodu od 01.07.2019. godine do 15.08.2019. godine (uključivo), a odnosi se na sve prodavnice trgovačkog lanca Bingo na području Bosne i Hercegovine.

U nagradnoj igri mogu učestvovati svi proizvodi navedenih Nestle tržišnih marki: Nescafé, Lion, Kit Kat, Smarties, After Eight, Nestle Dessert, Thomy, Maggi, C, Nesquik , Nestle Chocapic, Nestle Cini Mini, Nestle Corn Flakes, Nestle Lion , Nestle Cookie Crisp, Nestle Fitness, Nestle Cheerios.

Kupovinom jednog ili više proizvoda od navedenih Nestle tržišnih marki u ukupnoj vrijednosti od minimalno 5,00 KM, u prodajnim objektima BINGO d.o.o. sa evidentiranom kupovinom na računu i slanjem SMS poruke (koja sadrži lične podatke i broj računa) ostvaruje se mogućnost učestvovanja u nagradnoj igri. Cijena SMS poruke iznosi 0,10 KM + PDV. Svaka osoba može učestvovati sa više računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten odnosno prijavljen za ovu nagradnu igru samo jednom.

Brojeve računa na kojima se nalaze proizvodi prethodno navedeni, potrebno je poslati putem SMS poruke u idućem formatu Prefiks(razmak)broj fiskalnog računa(razmak)ime i prezime npr. NES 12456 IME I PREZIME na broj 091 110 115.

Izvlačenje nagrada održat će se 16.08.2019. u Hipermarketu BINGO ALTA Sarajevo u 14:30 sati za Federaciju BiH.

Izvlačenje svih nagrada održat će se 16.08.2019. u Hipermarketu BINGO Lukavica u 12h za RS.

Pravila nagradne igre za FBiH

1. Organizator

Agencija Altermedia d.o.o. Sarajevo, Hasana Brkića 2, PDV broj: 200579980005 (dalje u tekstu: Organizator) je organizator nagradne igre pod nazivom: „NESTLÉ PROIZVODE KUPI I AUTO POKUPI!“ u ime klijenta Nestlé Adriatic BH d.o.o. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, PDV broj 201133590005 (dalje: Klijent). Nagradna igra se priređuje sa ciljem promocije Nestle robnih marki, a ograničena je na trgovački lanac BINGO (dalje: Partner).

2. Trajanje

Nagradna igra započinje 01.07.2019. godine i traje do 15.08.2018. godine (uključivo), a odnosi se na sve prodavaonice trgovačkog lanca Bingo na području Federacije Bosne i Hercegovine.

3. Pravo na učešće

U promotivnoj nagradnoj igri mogu učestvovati sve fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Federacije Bosne i Hercegovine.Pravo na učešće nemaju osobe koje su uključene u organizaciju nagradne igre, a posebno osobe zaposlene kod Organizatora ili Klijenta ili Partnera, kao i članovi njihove uže porodice.

Za sudjelovanje maloljetnika suglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlaštena o njoj se starati i zastupati je. Maloljetnik može biti dobitnik nagrade i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, odnosno ukoliko je skrbnik maloljetnika prihvatio nagradu, time je izrazio svoju suglasnost s Pravilima te nagradu u ime maloljetnika i preuzima.

4. Proizvodi koji učestvuju u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu učestvovati svi proizvodi navedenih Nestle tržišnih marki: Nescafé, Lion, Kit Kat, Smarties, After Eight, Nestle Dessert, Thomy, Maggi, C, Nesquik , Nestle Chocapic, Nestle Cini Mini, Nestle Corn Flakes, Nestle Lion , Nestle Cookie Crisp, Nestle Fitness, Nestle Cheerios.

5. Učestvovanje

Kupovinom jednog ili više proizvoda od navedenih Nestle tržišnih marki u ukupnoj vrijednosti od minimalno 5,00 KM, u prodajnim objektima BINGO d.o.o. sa evidentiranom kupovinom na računu i slanjem SMS poruke (koja sadrži lične podatke i broj računa) ostvaruje se mogućnost učestvovanja u nagradnoj igri. Cijena SMS poruke iznosi 0,10 KM + PDV. Svaka osoba može učestvovati sa više računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten odnosno prijavljen za ovu nagradnu igru samo jednom.

Brojeve računa koji zadovoljavaju naprijed navedeno, potrebno je poslati putem SMS poruke u idućem formatu Prefiks(razmak)broj fiskalnog računa(razmak)ime i prezime npr. NES 12456 IME I PREZIME na broj 091 110 115. Korisnik dobija povratnu poruku sa informacijom da li je njegova prijava prihvaćena ili ne, odnosno da li je poruka poslana u ispravnom formatu. Učesnik je dužan čuvati račun do izvlačenja te isti prezentovati ukoliko osvoji nagradu.

Svi zaprimljeni računi nalazit će se pod kontrolom Organizatora i bit će odbijeni ako postoji osnovana sumnja u njihovu valjanost ili ako ne udovoljavaju uvjetima za sudjelovanje kako je navedeno ovim pravilima.

6. Izvlačenje nagrada

Izvlačenje nagrada održat će se 16.08.2019. u Hipermarketu BINGO ALTA Sarajevo u 14:30 sati. Izvlačenje će nadgledati tročlana komisija koju odabere Organizator u suradnji s Klijentom. Odluka komisije je konačna i obavezujuća. Prilikom izvlačenja bit će izvučen jedan dobitnik za svaku nagradu, s tim da će dobitnici nagrade izvlačiti slijedećim redoslijedom: automobil, tri nagrade novac na kartici Intesa, 5 NDG aparata.

Pored navedenih nagrada, kupci će moći osvojiti i sedmične nagrade koje se sadrže od 5 Bingo poklon bonova pojedinačne vrijednosti po 100 KM. Izvlačenje sedmičnih nagrada će se odvijati na sedmičnom nivou putem Bingo web stranice(https://www.bingotuzla.ba/nestlenagradnaigra/). Ukoliko jedna osoba bude izvučena dva ili više puta, bit će dobitnik nagrade za koju je prvi put izvučena.

Učesnici mogu učestvovati sa neograničenim brojem računa, odnosno SMS prijavakoje zadovoljavaju sve uslove iz članka 5. Nepotpuna poruka ili prijava na koje postoji osnovana sumnja u valjanost ne može učestvovati u nagradnoj igri niti učesnik na osnovu takve prijave može osvojiti nagradu.

7. Nagradni fond

Ukupna približna nabavna vrijednost nagradnog fonda je 22.950,00 KM. Nagradni fond čini ukupno 33 nagrade i to:
– jedna (1) glavna nagrada – automobil Citroen C3 pojedinačne vrijednosti sa PDV-om 16.900 KM;
– tri (3) nagrade – novac na Intesa kartici , pojedinačne vrijednosti sa PDV-om 1.000,00 KM što čini ukupno 3.000,00 KM;
– pet (5) puta po jedan Nescafé Dolce Gusto aparat za kafu, pojedinačne vrijednosti sa PDV-om 110, 00 KM što čini ukupno 550,00 KM;
– dvadeset pet (25) poklon bonova za kupovinu u Bingo objektima pojedinačne vrijednosti sa PDV-om 100 KM što čini ukupno 2.500,00 KM (sedmično 5 poklon bonova x 5 sedmica).

Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Sve nagrade uključuju porez na dodanu vrijednost kojeg plaća Organizator. Fotografije svih nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe.

8. Obavještavanje dobitnika i uručenje nagrada

Svi dobitnici nagrada bit će obaviješteni putem telefona. Ukoliko se ne javi u roku 30 dana od od inicijanog poziva, Organizator se oslobađa odgovornosti predaje Nagrade. Preuzimanjem nagrade od strane učesnika prestaju sve obveze Organizatora prema njemu. Pravo na preuzimanje nagrade može se prebaciti na treće lice putem punomoći nagrađenog pred nadležnim sudom.

Svi dobitnici će preuzeti svoje nagrade u skladu sa dogovorom s Organizatorom, a po predočenju osobnih dokumenata te najkasnije 30 dana od dana obavještenja dobitnika odnosno stupanja u kontakt.

Pravila nagradne igre, kao i rezultati izvlačenja i imena dobitnika bit će objavljena u dnevnim novinama Oslobođenje. Objava pravilnika nagradne igre je najmanje sedam dana prije početka nagradne igre.

9. Porez i odgovornosti

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradom, osim poreza na lični prihod dobitnika. Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku, osim po specijalnoj punomoći.

Učesnik se slaže da Organizator, Partner, Klijent ili koje s njima povezano društvo neće biti odgovorni za funkcionisanje ili upotrebu nagrade. Učesnik prihvata da gore navedeni subjekti nisu, niti će na bilo koji način biti odgovorni za ikakve obaveze, garanciju ili jamstvo koji bi, bilo po zakonu ili po prirodi stvari, mogli nastati u vezi s bilo kojom nagradom, što uključuje, ali se ne ograničava na kvalitet, mehanička svojstva ili prikladnost nagrade.

10. Osobni podaci

Prije prijave na nagradnu igruUčesnik potvrđuje da je upoznat sa Pravilima i uvjetima prikupljanja i obrade njegovih osobnih podataka. Organizator će za potrebe sudjelovanja na nagradna igra od Učesnika prikupljati Ime i prezime. Svi osobni podaci Učesnika koji se prikupe tijekom nagradne igre isključivo se koriste u svrhu provođenja i realizacije nagradne igre. Organizator će od dobitnika prikupiti i dodatne osobne podatke: adresa i broj telefona kako bi osvojenu nagradu mogao isporučiti dobitniku.

Osobni podaci učesnika brišu se odmah po završetku nagradne igre, a dobitnika se čuvaju se najduže 5godina od završetka nagradne igre, poslije čega se trajno brišu. Organizator će ime, prezime i grad dobitnika objaviti u medijima po svom izboru. Učesnik je slobodan u svakom trenutku tražiti od Organizatora ili Klijenta da prestane sa obradom njegovih osobnih podataka slanjem maila na info@ba.nestle.comi prihvaća da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnošću sudjelovanja u nagradnoj igri. Osobne podatke Učesnika će obrađivati Organizator, te će iste dijeliti sa Klijentom.

Organizator će poduzeti sve potrebne korake u organizacijskom i tehničkom smislu kako bi zaštitio osobne podatke Učesnika u skladu sa važećom regulativom. Klijent može osobne podatke Učesnika prenositi i u okviru Nestle grupe što podrazumijeva i zemlje izvan Evropskog gospodarskog prostora ukoliko je osiguran odgovarajući nivo zaštite osobnih podataka u skladu s važećim propisima.

Učesnik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, tačne i potpune kontakt podatke o sebi. Učesnik je suglasan da ga Organizator kontaktira koristeći njegove kontakt podatke. U slučaju nedostupnosti Učesnika iz bilo kojeg razloga, uključujući netačne podatke ili nemogućnost uspostavljanja kontakta, postupit će se u skladu sa odredbom člana 8 Pravila.

Podnošenjem prijave Učesnik potvrđuje da je obaviješten o prikupljanju i obradi osobnih podataka. Učesnik može dobiti detaljnije informacije o obradi osobnih podataka od strane Klijenta putem Obavijesti o zaštiti podataka objavljenim na službenim stranicama Klijenta.

11.Otkazivanje

Organizator zadržava pravo da prekine nagradnu igru u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema učesniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Učesnik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvata prava i obveze ovih Pravila.

Organizator zadržava pravo promjene Pravila uz prethodnu saglasnost Federalnog Ministarstva Finansija, o čemu će svi učesnici biti pravovremeno obaviješteni objavom u dnevnim novinama. Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike. U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Pravila nagradne igre za RS

 1. Organizator

Sony&Computers d.o.o. Bijeljina, Filipa Višnjića 67, PDV broj: 400412730006 je organizator nagradne igre pod nazivom: „NESTLÉ PROIZVODE KUPI I VRIJEDNE NAGRADE POKUPI!“ u ime klijenta Nestle Adriatic BH d.o.o. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, PDV broj 201133590005 (dalje: Klijent). Nagradna igra se priređuje sa ciljem promocije Nestle robnih marki, a ograničena je na trgovački lanac BINGO (dalje: Partner).

Nagradna igra priređuje shodno članku 96.Zakona o igrama na sreću (Službeni glasnik Republike Srpske broj ; 22/2019).

Nagradna igra je u skladu sa članom 96 zakona o igrama na sreću

2. Trajanje

Nagradna igra započinje 01.07.2019.godine i traje do 15.08.2019. godine (uključivo), a odnosi se na sve prodavaonice trgovačkog lanca Bingo na području Republike Srpske.

3.Pravo na učešće

U promotivnoj nagradnoj igri mogu učestvovati sve fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Bosne i Hercegovine Pravo na učešće nemaju osobe koje su uključene u organizaciju nagradne igre, a posebno osobe zaposlene kod Organizatora iliKlijenta ili Partnera, kao i članovi njihove uže porodice.

Za sudjelovanje maloljetnika saglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlaštena o njoj se starati i zastupati je. Maloljetnik može biti dobitnik nagrade i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, odnosno ukoliko je skrbnik maloljetnika prihvatio nagradu, time je izrazio svoju saglasnost s Pravilima te nagradu u ime maloljetnika i preuzima.

4. Proizvodi koji učestvuju u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu učestvovati svi proizvodi navedenih Nestle tržišnih marki: Nescafé, Lion, Kit Kat, Smarties, After Eight, Nestle Dessert, Thomy, Maggi, C, Nesquik , Nestle Chocapic, Nestle Cini Mini, Nestle Corn Flakes, Nestle Lion , Nestle Cookie Crisp, Nestle Fitness, Nestle Cheerios.

5. Učestvovanje

Kupovinom jednog ili više proizvoda od navedenih Nestle tržišnih marki u ukupnoj vrijednosti od minimalno 5,00 KM, u prodajnim objektima BINGO d.o.o. sa evidentiranom kupovinom na računu i slanjem SMS poruke (koja sadrži lične podatke i broj računa) ostvaruje se mogućnost učestvovanja u nagradnoj igri. Svaka osoba može učestvovati sa više računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten odnosno prijavljen za ovu nagradnu igru samo jednom.

Brojeve računa koji zadovoljavaju naprijed navedeno, potrebno je poslati putem SMS poruke u idućem formatu Prefiks(razmak)broj fiskalnog računa(razmak)ime i prezime npr. NES 12456 IME I PREZIME na broj 091 110 115.Korisnik dobija povratnu poruku sa informacijom da li je njegova prijava prihvaćena ili ne, odnosno da li je poruka poslana u ispravnom formatu. Učesnik je dužan čuvati račun do izvlačenja te isti prezentovati ukoliko osvoji nagradu.

Svi zaprimljeni računi nalazit će se pod kontrolom Organizatora i bit će odbijeni ako postoji osnovana sumnja u njihovu valjanost ili ako ne udovoljavaju uvjetima za sudjelovanje kako je navedeno ovim pravilima.

6. Izvlačenje nagrada

Izvlačenje svih nagrada održat će se 16.08.2019. u Hipermarketu BINGO Lukavica u 12h. Izvlačenje će nadgledati tročlana komisija koju odabere Organizator u suradnji s Klijentom. Odluka komisije je konačna i obavezujuća.Prilikom izvlačenja bit će izvučen jedan dobitnik za svaku nagradu, s tim da će se dobitnici nagrade izvlačiti slijedećim redoslijedom: glavna nagrada 10.000 KM na Intesa poklon kartici, tri nagrade novac na kartici Intesa i 5 NDG aparata.

Pored navedenih nagrada, kupci će moći osvojiti i sedmične nagrade koje se sadrže od 5 Bingo poklon bonova pojedinačne vrijednosti po 100 KM. Izvlačenje sedmičnih nagrada će se odvijati na sedmičnom nivou putem Bingo web stranice (https://www.bingotuzla.ba/nestlenagradnaigra/). Ukoliko jedna osoba bude izvučena dva ili više puta, bit će dobitnik nagrade za koju je prvi put izvučena.

Učesnici mogu učestvovati sa neograničenim brojem računa koji zadovoljavaju sve uslove iz članka 5. Nepotpuna poruka ili prijava na koje postoji osnovana sumnja u valjanost ne može učestvovati u nagradnoj igri niti učesnik na osnovu takve prijave može osvojiti nagradu.

7.Nagradni fond

Ukupna nabavna vrijednost nagradnog fonda je 16.050,00 KM. Nagradni fond čini ukupno 33 nagrade i to:
– jedna (1) glavna nagrada – 10.000 KM na Intesa kartici;
– tri (3) nagrade – novac na Intesa kartici , pojedinačne vrijednosti sa PDV-om 1.000,00 KM što čini ukupno 3.000,00 KM;
– pet (5) putapojedan Nescafé Dolce Gusto aparat za kafu, pojedinačne vrijednosti sa PDV-om 110, 00 KM štočiniukupno550,00 KM;
– dvadeset pet (25) poklon bonova za kupovinu u Bingo objektima pojedinačne vrijednosti sa PDV-om 100 KM što čini ukupno 2.500,00 KM (sedmično 5 poklon bonova x 5 sedmica).

Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Sve nagrade uključuju porez na dodanu vrijednost kojeg plaća Organizator. Fotografije svih nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe.

8.Obavještavanje dobitnika i uručenje nagrada

Svi dobitnici nagrada bit će obaviješteni putem telefona.Ukoliko se ne javi u roku 30 dana od inicijalnog poziva, Organizator se oslobađa odgovornosti predaje Nagrade. Preuzimanjem nagrade od strane učesnika prestaju sve obveze Organizatora prema njemu.Pravo na preuzimanje nagrade može se prebaciti na treće lice putem punomoći nagrađenog pred nadležnim sudom.

Svi dobitnici će preuzeti svoje nagrade u skladu sa dogovorom s Organizatorom, a po predočenju osobnih dokumenata te najkasnije 30 dana od dana obavještenja dobitnika odnosno stupanja u kontakt.

Pravila nagradne igre, kao i rezultati izvlačenja i imena dobitnika bit će objavljena u dnevnim novinama Glas Srpske.
Objava pravilnika nagradne igre je najmanje sedam dana prije početka nagradne igre.

9. Porez i odgovornosti

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradomu skladu sa zakon o igrama na sreću, poglavlje 12. (Službeni glasnik Republike Srpske broj ; 22/2019) i Pravilniku o načinu evidentiranja i prijavljivanja dobiti.
Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku, osim po specijalnoj punomoći.

Učesnik se slaže da Organizator, Partner ,Klijent ili koje s njima povezano društvo neće biti odgovorni za funkcionisanje ili upotrebu nagrade. Učesnik prihvata da gore navedeni subjekti nisu, niti će na bilo koji način biti odgovorni za ikakve obaveze, garanciju ili jamstvo koji bi, bilo po zakonu ili po prirodi stvari, mogli nastati u vezi s bilo kojom nagradom, što uključuje, ali se ne ograničava na kvalitet, mehanička svojstva ili prikladnost nagrade.

10. Osobni podaci

Prije prijave na nagradnu igru Učesnik potvrđuje da je upoznat sa Pravilima i uvjetima prikupljanja i obrade njegovih osobnih podataka. Organizator će za potrebe sudjelovanja na nagradna igra od Učesnika prikupljati Ime i prezime. Svi osobni podaci Učesnika koji se prikupe tijekom nagradne igre isključivo se koriste u svrhu provođenja i realizacije nagradne igre. Organizator će od dobitnika prikupiti i dodatne osobne podatke: adresa i broj telefona kako bi osvojenu nagradu mogao isporučiti dobitniku.

Osobni podaci učesnika brišu se odmah po završetku nagradne igre, a dobitnika se čuvaju se najduže 5 godina od završetka nagradne igre, poslije čega se trajno brišu. Organizator će ime, prezime i grad dobitnika objaviti u medijima po svom izboru. Učesnik je slobodan u svakom trenutku tražiti od Organizatora ili Klijenta da prestane sa obradom njegovih osobnih podataka slanjem maila na info@ba.nestle.com i prihvaća da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnošću sudjelovanja u nagradnoj igri. Osobne podatke Učesnika će obrađivati Organizator, te će iste dijeliti sa Klijentom.

Organizator će poduzeti sve potrebne korake u organizacijskom i tehničkom smislu kako bi zaštitio osobne podatke Učesnika u skladu sa važećom regulativom. Klijent može osobne podatke Učesnika prenositi i u okviru Nestle grupe što podrazumijeva i zemlje izvan Evropskog gospodarskog prostora ukoliko je osiguran odgovarajući nivo zaštite osobnih podataka u skladu sa važećim propisima.

Učesnik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, tačne i potpune kontakt podatke o sebi. Učesnik je suglasan da ga Organizator kontaktira koristeći njegove kontakt podatke. U slučaju nedostupnosti Učesnika iz bilo kojeg razloga, uključujući netačne podatke ili nemogućnost uspostavljanja kontakta, postupit će se u skladu sa odredbom člana 8 Pravila.

Podnošenjem prijave Učesnik potvrđuje da je obaviješten o prikupljanju i obradi osobnih podataka. Učesnik može dobiti detaljnije informacije o obradi osobnih podataka od strane Klijenta putem Obavijesti o zaštiti podataka objavljenim na službenim stranicama Klijenta.

11. Otkazivanje

Organizator zadržava pravo da prekine nagradnu igru u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema učesniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Učesnik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvata prava i obveze ovih Pravila.

Organizator zadržava pravo promjene Pravila uz prethodnu saglasnost Ministarstva Finansija Republike Srpske, o čemu će svi učesnici biti pravovremeno obaviješteni objavom u dnevnim novinama. Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike. U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nadležan je Općinski sud u Banja Luci.