Traje do: 20.08.2019

Kupovinom Gillette Venus proizvoda u minimalnom iznosu od 12 KM na jednom računu ostvarujete pravo na učešće u nagradnoj igri. Na fiskalnom računu upišite svoje podatke (ime i prezime, adresu i broj telefona) te račun ubacite u kutiju na dm kasama. Period trajanja nagradne igre je od 1.7.2019. do 20.8.2019. Izvlačenje dobitnika je 6.9.2019. Organizator nagradne igre je Orbico d.o.o. Sarajevo.

U nastavku pogledajte pravila nagradne igre.

Pravilnik nagradne igre za FBiH

Čl.1 Organizator i službena pravila nagradne igre

Po Zakonu o igrama na sreću “Venus Vas ovog ljeta nagrađuje” nagradna igra je organizovana i provedena od strane firme Orbico d.o.o. Sarajevo, sa ID brojem 200231040009, i sjedištem u ulici Lužansko polje 7, 71210 Ilidža. Kampanja će biti provedena po ovdje navedenim odredbama (u daljem tekstu Pravila), koja su obavezna za sve Učesnike. Nagradna igra će biti provedena po ovdje navedenim odredbama, koja su obavezna za sve Učesnike. Nagradna igra je marketinška promocija organizovana kao poticaj za korištenje Venus proizvoda.

Čl.2 Pravni izvori

Nagradna igra je nastala u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača BiH.

Čl.3 Teritorija

Nagradna igra je organizovana i biće provedena na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine po odredbama ovdje objašnjenim. Trajanje nagradne igre je u periodu od 01.07.2019. do 20.08.2019. godine. Nagradna igra se odnosi na sve dm drogerie markt d.o.o. maloprodajne objekte na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Čl.4 Podobnost

4.1. U nagradnoj igri mogu učestvovati sve osobe starije od 18 godina koje su nastanjene/imaju stalno mjesto boravka na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine , koji prihvataju odredbe i uslove ovih Pravila (u daljem tekstu Učesnici). Uposlenici Organizator i/ ili članovi najbliže porodice ovih osoba (sin/kćerka, roditelji, brat/sestra ili supružnik) ne mogu učestvovati u ovoj nagradnoj igri.

4.2. Sudjelovanjem u nagradnoj igri, Učesnici potvrđuju da su u potpunosti saglasni sa ovim Pravilima i saglasni su sa istim. Učestvovanje u ovoj nagradnoj igri jednako je obavezi poštivanja prethodno navedenih Pravila.

Čl. 5 Određeni proizvodi i uslovi

Uslovi učestvovanja u nagradnoj igri: Svaka osoba nastanjena na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine koja može učestvovati u nagradnoj igri je ona koja tokom promotivnog perioda od 01.07.2019. do 20.08.2019. godine u dm maloprodajnim objektima na području Federacije BiH kupi Venus proizvode po svom izboru u vrijednosti minimalno 12 KM, na poleđini fiskalnog računa ispiše lične podatke (ime, prezime, adresu i broj telefona) i ubaci ga u kutiju koja će biti smještena na kasi dm prodavnice sa oznakama nagradne igre na sebi. U nagradnoj igri učestvuju svi proizvodi iz Venus asortimana artikala.

Čl. 6 Nagrade

U ovoj nagradnoj igri Organizator nudi slijedeće nagrade:
– 2 x Apple iPhone XR Blue

Ukupna vrijednost nagrada je 3.666,00 KM (PDV uračunat) po fiksnom kursu Centralne Banke, na dan 01.06.2019.

Čl. 7 Mehanizam nagradne igre

Za učestvovanje u nagradnoj igri organizovanoj u periodu od 01.07.2019. do 20.08.2019. u dm maloprodajnim objektima na teritoriji Federacije BiH, svaka zainteresovana osoba koja ima pravo učestvovati u ovoj nagradnoj igri, po čl. 5, treba kupiti Venus proizvode po svom izboru u vrijednosti 12 KM, na poleđini fiskalnog računa napisati lične podatke (ime, prezime, adresu i broj telefona) i ubaciti u ga u kutiju predviđenu za nagradnu igru, a smještenu na kasama dm prodavnica.

Na kraju nagradne igre obaviće se sretno izvlačenje dobitnika, 06.09.2018. u 15:00 časova u prostorijama Organizatora na adresi Orbico doo, Lužansko polje 7, 71210 Ilidža. Izvlačenje će biti javno i od strane formirane četveročlane komisije koju čine zaposlenici iz različitih sektora kompanije čiji lični podaci i potpisi kojima se garantuje ispravnost izvlačenja će biti navedeni u Zapisniku. Komisija će izvući jednog dobitnika za nagradu navedenu u članu 6. Broj dobitnika odgovara broju nagrada navedenih u čl. 6. Za dobitnika će biti izvučene 3 rezerve. Računi iz svih kutija dm objekata sa područja Federacije BiH će biti smješteni u jednu kutiju odakle će se izvući dobitnik i rezerve po principu da se će se prvo izvući dobitnik, zatim po 3 rezerve za svakog. Po izvlačenju se formira Zapisnik sa imenovanim dobitnikom, navedenom nagradom uz potpise prisutne komisije.

Čl. 8 Dodjele nagrada, izvlačenje dobitnika

Sretno izvlačenje dobitnika nagrada će biti izvršeno 06.09.2019. Za svaku nagradu u čl 6 se izvlači jedan dobitnik i tri rezerve. Za vrijeme izvlačenja komisija zapisuje imena dobitnika uključujući ostale potrebne podatke. Nakon nagradnog izvlačenja i spoznaje o sretnim dobitnicima-Učesnicima nagradne igre, dobtinici će biti obavješteni o nagradama i načinu preuzimanja. Dobitnici će biti obaviješteni telefonskim putem od strane Oragnozatora u roku od 3 radna dana nakon izvlačenja nagrada. Ukoliko nakon 3 radna dana osoba koja je imenovana za dobitnika ne bude mogla biti kontaktirana ili u slučaju da učešće nije validno, rezerve će biti kontaktirane po redoslijedu izvlačenja. Zbog provjere validnosti, dobitnici trebaju poslati kopiju ili skeniran dokument putem e-maila ili faxa na adresu/broj koji će im predočiti Organizator.

Čl. 9 Validacija nagrada i njihova dodjela

Nagrade će biti poslane i dostavljene dobitnicima na kućne adrese najdalje 30 dana po završetku nagradne igre. Osvojena nagrada ne može biti unovčena ili zamijenjena, niti prenijeta na treća lica. Sve obaveze Organizatora u pogledu dobitnika nagrada prestaju u momentu preuzimanja nagrada.

Čl.10 Povjerljivost

Organizator će preduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da osigura zaštitu ličnih podataka, zaštitu od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa Zakonom.

Organizator preuzima odgovornost o zaštiti povjerljivosti ličnih podataka Učesnika za vrijeme trajanja ove promocije u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnici imaju slijedeća prava, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka: pravo da budu informisani, pravo pristupa podacima i pravo na osporavanje različitih radnji. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, Učesnici će se izričito i jasno složiti da njihovi lični podaci dostavljeni Organizatoru budu uneseni u Organizatorovu bazu podataka, u svrhu učestvovanja u ovoj nagradnoj igri i procesu izvlačenja dobitnika. Organizator će uništiti sve lične podatke prikupljene od Učesnika, osim onih koji su proglašeni za dobitnike i koji će biti čuvani za potrebe računovodstva u skladu sa važećim Zakonima.

Prava učesnika su zagarantovana Zakonom o zaštiti ličnih podataka i posebno se odnose na slijedeće:
– pravo da budu informisani o činjenici da se podaci prikupljaju
– pravo da budu upoznati sa podacima;
– pravo na promjenu podataka;
– pravo na žalbu.

Čl. 11 Proglašavanje dobitnika nagrada

Pravila nagradne igre će biti objavljena u dnevnim novinama “Avaz” po dobijanju rješenja od Ministarstva Finansija Federacije BiH. U periodu od 15 dana od dana nagrada izvlačenja, rezultati i imena dobitnika će biti javno objavljena na web stranici https://www.dm-drogeriemarkt.ba/

Čl.12 Viša sila

U pogledu ovih Pravila, viša sila podrazumijeva događaje koji se ne mogu kontrolisati, ispraviti ili predvidjeti od strane Organizatora, uključujući i nemogućnost Organizatora usljed uslova nastalih neovisno od njegove volje i čija prisutnost se veže kasnije za nemogućnost ispunjavanja preuzetih obaveza. U slučaju više sile gdje događaj sprečava ili odlaže kompletno ili djelimično izvršenje Pravila i kontinuiranost Kampanje, Organizator će biti oslobođen ispunjavanja svojih obaveza za period u kojem je došlo do sprečavanja ili odlaganja Nagradne igre po dobijanju saglasnosti Ministarstva Finasija FBiH.

Čl. 13 Sporovi

U slučaju bilo kakvih sporova nastalih između Organizatora i Učesnika, oni će biti riješeni u duhu dobrih poslovnih običaja. U slučaju da strane ne mogu naći zajedničko rješenje, obje strane uključene u spor isti će rješavati na nadležnom Općinskogm sudu u Sarajevu. Sve moguće žalbe, ukoliko ih bude, vezane za razvoj i trajanje Nagradne igre mogu se slati na slijedeću adresu: Orbico d.o.o., Lužansko polje 7, 71 000 Sarajevo u roku od 2 (dvije) sedmice od datuma objavljivanja dobitnika. Nakon ovog roka Organizator neće uzimati u obzir bilo kakve žalbe.

Čl.14 Službena Pravila Nagradne igre

Učešćem u Nagradnoj igri Učesnici su saglasni sa pravilima ove Nagradne igre. Pravila ove Nagradne igre biće objavljena na web stranici https://www.dm-drogeriemarkt.ba/ kao i lista dobitnika po završetku nagradne igre.

Čl. 15

Pravila stupaju na snagu nakon odobrenja od strane Ministarstva Finansija BiH. 

Pravilnik nagradne igre za RS

Čl.1 Organizator i službena pravila nagradne igre

1.1. Po Zakonu o igrama na sreću (Službeni glasnik RS 22/19) “Venus Vas ovog ljeta nagrađuje” nagradna igra je organizovana i provedena od strane firme Orbico d.o.o. Sarajevo, sa ID brojem 200231040009, i sjedištem u ulici Lužansko polje 7, 71210 Ilidža – produžnica Laktaši u ulici Svetosavska 126. Kampanja će biti provedena po ovdje navedenim odredbama (u daljem tekstu Pravila), koja su obavezna za sve Učesnike.

1.2. Nagradna igra je marketinška promocija organizovana kao poticaj za korištenje Venus proizvoda.

Čl.2 Pravni izvori

Nagradna igra je nastala u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača BiH i Zakona o igrama na sreću za teritoriju entiteta Republika Srpska.

Čl.3 Teritorija

Nagradna igra je organizovana i biće provedena na teritoriji entiteta Republike Srpske po odredbama ovdje objašnjenim. Trajanje nagradne igre je u periodu od 01.07.2019. do 20.08.2019. godine. Maloprodajni objekti koji će učestvovati u nagradnoj igri su svi dm drogerie markt d.o.o. maloprodajni objekti na području entiteta Republike Srpske.

Čl.4 Podobnost

4.1. U nagradnoj igri mogu učestvovati sve starije od 18 godina koje su nastanjene/imaju stalno mjesto boravka na teritoriji BiH, koji prihvataju odredbe i uslove ovih Pravila (u daljem tekstu Učesnici). Uposlenici Organizator i/ ili članovi najbliže porodice ovih osoba (sin/kćerka, roditelji, brat/sestra ili supružnik) ne mogu učestvovati u ovoj nagradnoj igri.

4.2. Sudjelovanjem u nagradnoj igri, Učesnici potvrđuju da su u potpunosti upoznati sa ovim Pravilima i saglasni su sa istim. Učestvovanje u ovoj nagradnoj igri jednako je obavezi poštivanja prethodno navedenih Pravila.

Čl. 5 Određeni proizvodi i uslovi

Uslovi učestvovanja u nagradnoj igri:
Svaka osoba nastanjena u BiH koja može učestvovati u nagradnoj igri je ona koja: koja tokom promotivnog perioda od 01.07.2019. do 20.08.2019. godine u dm drogerie markt maloprodajnim objektima na području entiteta Republike Srpske kupi Venus proizvode po svom izboru u vrijednosti minimalno 12 KM, na poleđini fiskalnog računa ispiše lične podatke (ime, prezime, adresu i broj telefona) i ubaci ga u kutiju koja će biti smještena na kasi dm prodavnice sa oznakama nagradne igre na sebi. U nagradnoj igri učestvuju svi proizvodi iz Venus asortimana artikala.

Čl. 6 Nagrade

U ovoj nagradnoj igri Organizator nudi slijedeće nagrade:
– 1 x Apple iPhone XR Blue

Ukupna vrijednost nagrada je 1.833,00 KM (PDV uračunat) po fiksnom kursu Centralne Banke, na dan 01.06.2019.

Čl. 7 Mehanizam nagradne igre

Za učestvovanje u nagradnoj igri organizovanoj u periodu od 01.07.2019. do 20.08.2019. u dm maloprodajnim objektima na teritoriji Entiteta Republika Srpska, svaka zainteresovana osoba koja ima pravo učestvovati u ovoj nagradnoj igri, po čl. 5, treba kupiti Venus proizvode po svom izboru u vrijednosti 12 KM, na poleđini fiskalnog računa napisati lične podatke (ime, prezime, adresu i broj telefona) i ubaciti u ga u kutiju predviđenu za nagradnu igru, a smještenu na kasama dm prodavnica

Na kraju nagradne igre obaviće se sretno izvlačenje dobitnika, 06.09.2018. u 15:00 časova u prostorijama Organizatora na adresi Orbico doo, Lužansko polje 7, 71210 Ilidža. Komisija će izvući 1 dobitnika za nagradu navedenu u članu 6. Broj dobitnika odgovara broju nagrada navedenih u čl. 6. Za dobitnika će biti izvučene 3 rezerve. Računi iz svih kutija dm objekata sa područja entiteta Republike Srpske će biti smješteni u jednu kutiju odakle će se izvući dobitnik i rezerve po principu da se će se prvo izvući dobitnik, zatim 3 rezerve.

Čl. 8 Dodjele nagrada, izvlačenje dobitnika

Sretno izvlačenje dobitnika nagrada će biti izvršeno 06.09.2019. Za vrijeme izvlačenja komisija zapisuje imena dobitnika uključujući ostale potrebne podatke. Nakon nagradnog izvlačenja i spoznaje o sretnim dobitniku, dobitnik će biti obaviješten o nagradi i načinu preuzimanja. Dobitnik će biti obaviješten telefonskim putem od strane Oragnizatora u roku od 3 radna dana nakon izvlačenja nagrada. Ukoliko nakon 3 radna dana osoba koja je imenovana za dobitnika ne bude mogla biti kontaktirana ili u slučaju da učešće nije validno, rezerve će biti kontaktirane po redoslijedu izvlačenja. Zbog provjere validnosti, dobitnici trebaju poslati kopiju ili skeniran dokument putem e-maila ili faxa na adresu/broj koji će im predočiti Organizator.

Čl. 9 Validacija nagrada i njihova dodjela

Nagrada će biti poslana na kućnu adresu dobitnika koja bude predočena Organizatoru po obavještenju da je dobitnik. Osvojena nagrada ne može biti unovčena niti zamjenjena, niti prenijeta na treća lica. Sve obaveze Organizatora u pogledu dobitnika nagrada prestaju u momentu preuzimanja nagrada. U skladu sa Pravilnikom o načinu evidentiranja i prijavljivanja dobitaka broj 45/19 Službeni Glasnik RS, će biti regulisan dio što se tiče poreza, član 5 stav 4

Čl.10 Povjerljivost

10.1. Organizator će preduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da osigura zaštitu ličnih podataka, zaštitu od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa Zakonom. Organizator preuzima odgovornost o zaštiti povjerljivosti ličnih podataka Učesnika za vrijeme trajanja ove promocije u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnici imaju slijedeća prava, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka: pravo da budu informisani, pravo pristupa podacima i pravo na osporavanje različitih radnji.

10.2. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, Učesnici će se izričito i jasno složiti da njihovi lični podaci dostavljeni Organizatoru budu uneseni u Organizatorovu bazu podataka, u svrhu učestvovanja u ovoj nagradnoj igri i procesu izvlačenja dobitnika.

10.3. Organizator će uništiti sve lične podatke prikupljene od Učesnika, osim onih koji su proglašeni za dobitnike i koji će biti čuvani za potrebe računovodstva u skladu sa važećim Zakonima.

Prava učesnika su zagarantovana Zakonom o zaštiti ličnih podataka i posebno se odnose na slijedeće:
– pravo da budu informisani o činjenici da se podaci prikupljaju
– pravo da budu upoznati sa podacima;
– pravo na promjenu podataka;
– pravo na žalbu.

Čl. 11 Proglašavanje dobitnika nagrada

Pravila nagradne igre će biti objavljena u dnevnim novinama “Nezavisne novine” u skladu sa članom 95 stav 4 Zakona o igrama na sreću. U periodu od 10 dana od dana nagrada izvlačenja, rezultati i imena dobitnika će biti javno objavljena na web
stranici https://www.dm-drogeriemarkt.ba/

Čl.12 Viša sila

12.1. U pogledu ovih Pravila, viša sila podrazumijeva događaje koji se ne mogu kontrolisati, ispraviti ili predvidjeti od strane Organizatora, uključujući i nemogućnost Organizatora usljed uslova nastalih neovisno od njegove volje i čija prisutnost se veže kasnije za nemogućnost ispunjavanja preuzetih obaveza.

12.2. U slučaju više sile gdje događaj sprečava ili odlaže kompletno ili djelimično izvršenje Pravila i kontinuiranost Kampanje, Organizator će biti oslobođen ispunjavanja svojih obaveza za period u kojem je došlo do sprečavanja ili odlaganja Nagradne igre po dobijanju saglasnosti Republičke uprave za igre na sreću.

Čl. 13 Sporovi

13.1. U slučaju bilo kakvih sporova nastalih između Organizatora i Učesnika, oni će biti riješeni u duhu dobrih poslovnih običaja. U slučaju da strane ne mogu naći zajedničko rješenje, obje strane uključene u spor isti će rješavati na nadležnom Sudu u Republici Srpskoj.

13.2. Sve moguće žalbe, ukoliko ih bude, vezane za razvoj i trajanje Nagradne igre mogu se slati na slijedeću adresu: Orbico d.o.o., Lužansko polje 7, 71 000 Sarajevo-podružnica Laktaši u roku od 2 (dvije) sedmice od datuma objavljivanja dobitnika. Nakon ovog roka Organizator neće uzimati u obzir bilo kakve žalbe.

Čl.14 Službena Pravila Nagradne igre

14.1. Učešćem u Nagradnoj igri Učesnici su saglasni sa pravilima ove Nagradne igre.

14.2. Pravila ove Nagradne igre biće objavljena i na web stranici https://www.dmdrogeriemarkt.ba/

Čl. 15

Pravila stupaju na snagu nakon odobrenja od strane Republičke uprave za igre na sreću.

Pravilnik nagradne igre za Brčko Distrikt

Čl.1 Organizator i službena pravila nagradne igre

Po Zakonu o igrama na sreću “Venus Vas ovog ljeta nagrađuje” nagradna igra je organizovana i provedena od strane firme Orbico d.o.o. Sarajevo, sa ID brojem 200231040009, i sjedištem u ulici Lužansko polje 7, 71210 Ilidža. Kampanja će biti provedena po ovdje navedenim odredbama (u daljem tekstu Pravila), koja su obavezna za sve Učesnike. Nagradna igra će biti provedena po ovdje navedenim odredbama, koja su obavezna za sve Učesnike. Nagradna igra je marketinška promocija organizovana kao poticaj za korištenje Venus proizvoda.

Čl.2 Pravni izvori

Nagradna igra je nastala u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača BiH.

Čl.3 Teritorija

Nagradna igra je organizovana i biće provedena na teritoriji Bosne i Hercegovine, Brčko distrikt po odredbama ovdje objašnjenim. Trajanje nagradne igre je u periodu od 01.07.2019. do 20.08.2019. godine. Nagradna igra se odnosi na sve dm drogerie markt d.o.o. maloprodajne objekte na području Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta.

Čl.4 Podobnost

4.1. U nagradnoj igri mogu učestvovati sve osobe starije od 18 godina koje su nastanjene/imaju stalno mjesto boravka na teritoriji Distrukta Brčko , koji prihvataju odredbe i uslove ovih Pravila (u daljem tekstu Učesnici). Uposlenici Organizator i/ ili članovi najbliže porodice ovih osoba (sin/kćerka, roditelji, brat/sestra ili supružnik) ne mogu učestvovati u ovoj nagradnoj igri.

4.2. Sudjelovanjem u nagradnoj igri, Učesnici potvrđuju da su u potpunosti saglasni sa ovim Pravilima i saglasni su sa istim. Učestvovanje u ovoj nagradnoj igri jednako je obavezi poštivanja prethodno navedenih Pravila.

Čl. 5 Određeni proizvodi i uslovi

Uslovi učestvovanja u nagradnoj igri: Svaka osoba nastanjena na teritoriji Distrikta Brčko koja može učestvovati u nagradnoj igri je ona koja tokom promotivnog perioda od 01.07.2019. do 20.08.2019. godine u dm maloprodajnim objektima na području Distrikta Brčko kupi Venus proizvode po svom izboru u vrijednosti minimalno 12 KM, na poleđini fiskalnog računa ispiše lične podatke (ime, prezime, adresu i broj telefona) i ubaci ga u kutiju koja će biti smještena na kasi dm prodavnice sa oznakama nagradne igre na sebi. U nagradnoj igri učestvuju svi proizvodi iz Venus asortimana artikala.

Čl. 6 Nagrade

U ovoj nagradnoj igri Organizator nudi slijedeće nagrade:
– 2 x Apple iPhone XR Blue

Ukupna vrijednost nagrada je 1.833,00 KM (PDV uračunat) po fiksnom kursu Centralne Banke, na dan 01.06.2019.

Čl. 7 Mehanizam nagradne igre

Za učestvovanje u nagradnoj igri organizovanoj u periodu od 01.07.2019. do 20.08.2019. u dm maloprodajnim objektima na teritoriji Distrikta Brčko, svaka zainteresovana osoba koja ima pravo učestvovati u ovoj nagradnoj igri, po čl. 5, treba kupiti Venus proizvode po svom izboru u vrijednosti 12 KM, na poleđini fiskalnog računa napisati lične podatke (ime, prezime, adresu i broj telefona) i ubaciti u ga u kutiju predviđenu za nagradnu igru, a smještenu na kasama dm prodavnica.

Na kraju nagradne igre obaviće se sretno izvlačenje dobitnika, 06.09.2018. u 15:00 časova u prostorijama Organizatora na adresi Orbico doo, Lužansko polje 7, 71210 Ilidža. Komisija će izvući 1 dobitnika za nagradu navedenu u članu 6. Broj dobitnika odgovara broju nagrada navedenih u čl. 6. Za dobitnika će biti izvučene 3 rezerve. Računi iz svih kutija dm objekata sa područja Distrikta Brčko će biti smješteni u jednu kutiju odakle će se izvući dobitnik i rezerve po principu da se će se prvo izvući dobitnik, zatim po 3 rezerve za svakog.

Čl. 8 Dodjele nagrada, izvlačenje dobitnika

Sretno izvlačenje dobitnika nagrada će biti izvršeno 06.09.2019. Za nagradu izvlači jedan dobitnik i tri rezerve. Za vrijeme izvlačenja komisija zapisuje ime i prezime dobitnika uključujući ostale potrebne podatke. Nakon nagradnog izvlačenja i spoznaje o sretnom dobitniku nagradne igre, dobitnik će biti obaviješten o nagradama i načinu preuzimanja. Dobitnik će biti obaviješten telefonskim putem od strane Oragnozatora u roku od 3 radna dana nakon izvlačenja nagrada. Ukoliko nakon 3 radna dana osoba koja je imenovana za dobitnika ne bude mogla biti kontaktirana ili u slučaju da učešće nije validno, rezerve će biti kontaktirane po redoslijedu izvlačenja. Zbog provjere validnosti, dobitnici trebaju poslati kopiju ili skeniran dokument putem e-maila ili faxa na adresu/broj koji će im predočiti Organizator.

Čl. 9 Validacija nagrada i njihova dodjela

Nagrade će biti poslane i dostavljene dobitnicima na kućne adrese najdalje 30 dana po završetku nagradne igre. Osvojena nagrada ne može biti unovčena ili zamijenjena, niti prenijeta na treća lica. Sve obaveze Organizatora u pogledu dobitnika nagrada prestaju u momentu preuzimanja nagrada.

Čl.10 Povjerljivost

Organizator će preduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da osigura zaštitu ličnih podataka, zaštitu od gubitka, zloupotrebe, neovlaštenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa Zakonom. Organizator preuzima odgovornost o zaštiti povjerljivosti ličnih podataka Učesnika za vrijeme trajanja ove promocije u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnici imaju slijedeća prava, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka: pravo da budu informisani, pravo pristupa podacima i pravo na osporavanje različitih radnji.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, Učesnici će se izričito i jasno složiti da njihovi lični podaci dostavljeni Organizatoru budu uneseni u Organizatorovu bazu podataka, u svrhu učestvovanja u ovoj nagradnoj igri i procesu izvlačenja dobitnika. Organizator će uništiti sve lične podatke prikupljene od Učesnika, osim onih koji su proglašeni za dobitnike i koji će biti čuvani za potrebe računovodstva u skladu sa važećim Zakonima.

Prava učesnika su zagarantovana Zakonom o zaštiti ličnih podataka i posebno se odnose na slijedeće:
– pravo da budu informisani o činjenici da se podaci prikupljaju
– pravo da budu upoznati sa podacima;
– pravo na promjenu podataka;
– pravo na žalbu.

Čl. 11 Proglašavanje dobitnika nagrada

Pravila nagradne igre će biti objavljena u dnevnim novinama “Avaz” po dobijanju rješenja od Poreske Uprave Brčko distrikta. U periodu od 15 dana od dana nagrada izvlačenja, rezultati i imena dobitnika će biti javno objavljena na web stranici https://www.dm-drogeriemarkt.ba/

Čl.12 Viša sila

U pogledu ovih Pravila, viša sila podrazumijeva događaje koji se ne mogu kontrolisati, ispraviti ili predvidjeti od strane Organizatora, uključujući i nemogućnost Organizatora usljed uslova nastalih neovisno od njegove volje i čija prisutnost se veže kasnije za nemogućnost ispunjavanja preuzetih obaveza. U slučaju više sile gdje događaj sprečava ili odlaže kompletno ili djelimično izvršenje Pravila i kontinuiranost Kampanje, Organizator će biti oslobođen ispunjavanja svojih obaveza za period u kojem je došlo do sprečavanja ili odlaganja Nagradne igre po dobijanju saglasnosti Ministarstva Finasija FBiH.

Čl. 13 Sporovi

U slučaju bilo kakvih sporova nastalih između Organizatora i Učesnika, oni će biti riješeni u duhu dobrih poslovnih običaja. U slučaju da strane ne mogu naći zajedničko rješenje, obje strane uključene u spor isti će rješavati na nadležnom Sudu. Sve moguće žalbe, ukoliko ih bude, vezane za razvoj i trajanje Nagradne igre mogu se slati na slijedeću adresu: Orbico d.o.o., Lužansko polje 7, 71 000 Sarajevo u roku od 2 (dvije) sedmice od datuma objavljivanja dobitnika. Nakon ovog roka Organizator neće uzimati u obzir bilo kakve žalbe.

Čl.14 Službena Pravila Nagradne igre

Učešćem u Nagradnoj igri Učesnici su saglasni sa pravilima ove Nagradne igre. Pravila ove Nagradne igre biće objavljena na web stranici https://www.dm-drogeriemarkt.ba/ kao i lista dobitnika po završetku nagradne igre.

Čl. 15

Pravila stupaju na snagu nakon odobrenja od strane Poreske uprave Brčko distrkta.