Traje do: 15.12.2018.

Zimnicu kupuj, na odmor otputuj!

Kupovinom tri ili više proizvoda iz asortimana Fruby, Vegy i Swity učestvujete u nagradnoj igri. Sve što trebate uraditi je fiskalni račun sa Vašim osobnim podacima ubaciti u kutiju u Bingo trgovinama.

Nagradna igra traje u periodu od 15. oktobra do 15. decembra.

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE: “ZIMNICU KUPUJ, NA PUTOVANJE OTPUTUJ!…i osvoji još vrijedne nagrade“

Nagradna igra traje od 15.10.2018.godine do 15.12.2018.godine

Na osnovu člana 17.Zakona o igrama na sreću (Službene novine F BIH br.48/15 i 60/15) i Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja igara na sreću (sl.novine FBiH 30/16), direktor društva donosi

Član 1.

Privredno Društvo “AS” doo Jelah-Tešanj, Industrijska zona Ekonomija“ bb, Jelah, općina Tešanj sa ID broj: 4218052620007, PDV broj: 218052620007, priređuje nagradnu igru pod nazivom “ ZIMNICU KUPUJ, NA PUTOVANJE OTPUTUJ…i osvoji još vrijedne nagrade ”

Član 2.

Nagradna igra se organizuje u cilju nagrade vjernim kupcima brandova Fruby, Vegy i Swity i promocije kampanje „kupuj domaće“.

Član 3.

Nagradna igra iz člana 1. ovih Pravila se priređuje za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Član 4.

Učešće u nagradnoj igri “ ZIMNICU KUPUJ, NA PUTOVANJE OTPUTUJ…i osvoji još vrijedne nagrade ” se ostvaruje prilikom kupovine u svim prodajnim mjestima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine kod kupca „Bingo“ doo Tuzla.

Član 5.

Nagradna igra pod nazivom “ ZIMNICU KUPUJ, NA PUTOVANJE OTPUTUJ…i osvoji još vrijedne nagrade” traje od 15.10.2018.godine do 15.12.2018.godine.

Član 6.

Pravila nagradne igre “ ZIMNICU KUPUJ, NA PUTOVANJE OTPUTUJ…i osvoji još vrijedne nagrade ” su sljedeća:
Svako lice koje izvrši kupovinu bilo koja 3 ili više proizvoda isključivo iz asortimana Fruby, Vegy i Swity, prikazanih na jednom fiskalnom računu, ima pravo učešća u nagradnoj igri.

Svako lice koje želi da učestvuje u nagradnoj igri “ ZIMNICU KUPUJ, NA PUTOVANJE OTPUTUJ…i osvoji još vrijedne nagrade” dužno je, račun sa kontakt podacima (ime, prezime, broj telefona i adresa stanovanja) ubaciti u kartonsku kutiju u objektu Bingo.

Kutije za prikupljanje računa, koji učestvuju u nagradnoj igri, će biti postavljene u objektima „Bingo“ doo Tuzla u kojima se ista organizuje, odnosno samo u objektima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 7.

Nakon isteka trajanja nagradne igre “ ZIMNICU KUPUJ, NA PUTOVANJE OTPUTUJ…i osvoji još vrijedne nagrade”, dana 15.12.2018.godine u 22:00 sati, kutije sa računima učesnika će biti zapečaćene od strane ovlaštenog lica “AS” doo Jelah- Tešanj.

Član 8.

Izvlačenje nagrada će biti obavljeno 22.12.2018.godine (subota) u 12:00 sati u objektu Bingo d.o.o. Tuzla, POSLOVNA JEDINICA broj 216 “Hipermarket 3” Zenica, Kamberovića polje bb, Zenica.

Član 9.

Prilikom izvlačenja nagrada u obzir će se uzeti samo oni učesnici koji na jednom računu sadrže 3 ili više proizvoda iz asortimana Fruby, Vegy i Swity sa upisanim ličnim podacima iz člana 6.ovih Pravila.

Član 10.

Rezultati nagradne igre “ ZIMNICU KUPUJ, NA PUTOVANJE OTPUTUJ…i osvoji još vrijedne nagrade” će biti objavljeni na web stranici www.asgroup.ba, najkasnije u roku od 7 radnih dana od dana izvlačenja sretnih dobitnika.

Član 11.

Ispravnost izvlačenja će nadgledati tročlana komisija koju će formirati društvo “AS” doo Jelah-Tešanj

Član 12.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri “ ZIMNICU KUPUJ, NA PUTOVANJE OTPUTUJ…i osvoji još vrijedne nagrade”imaju sva fizička lica osim članova uže porodice priređivača nagradne igre.

Član 13.

Fond nagrada je slijedeći:
Putovanje po izboru u vrijednosti do 1.500,00 KM
✓ 40 sitnih kućanskih aparata (ukupne finansijske vrijednosti 2.000,00 KM)

Dobitnik nema pravo tražiti od priređivača zamjenu osvojene nagrade za drugu nagradu ili protuvrijednost nagrade u novcu.

Član 14.

Dobitnici nagrada, nagradne igre “ ZIMNICU KUPUJ, NA PUTOVANJE OTPUTUJ…i osvoji još vrijedne nagrade”koji, u roku od 7 dana od dana objavljivanja rezultata nagradne igre “ ZIMNICU KUPUJ, NA PUTOVANJE OTPUTUJ…i osvoji još vrijedne nagrade” na Facebook stranici Swity, Facebook i web stranici Bingo i web stranici ASGROUP, ne kontaktira Društvo radi
postizanja dogovora oko preuzimanja nagrade, gube pravo na nagradu.

Porez na dobitak od nagradnih igara, snosit će priređivač nagrade.

Član 15.

U slučaju da organizator nagradne igre ocijeni da sudionik nije poštovao pravila nagradne igre, ima pravo u bilo kojem trenutku otkazati svoje obaveze prema sudioniku.

Član 16.

Priređivač nagradne igre ima pravo da uz javno obavještenje jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, ukoliko ustanovi da je došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe pravila nagradne igre ili ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile.

Član 17.

Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem medija.

Član 18.

Pravila nagradne igre stupaju na snagu nakon što Federalno ministarstvo finansija izda saglasnost za priređivanje nagradne igre i priređivač prethodno uplati 6% od ukupne vrijednosti nagradnog fonda za FBIH, i to: ravnomjerno 1,5 % Crvenom krstu, “Caritasu”, “Merhametu MDD” i “Dobrotvoru”, kao i da se Pravila nagradne igre, uz prethodno odobrenje Ministarstva, objave u dnevnoj štampi.

Član 19.

Ista Pravila će biti objavljena na Facebook stranici Swity, Facebook i web stranici Bingo i web stranici ASGROUP, nakon pribavljanja saglasnosti, te ista vrijede do završetka nagradne igre, uz istovremeno objavljivanje najave nagradne igre “ ZIMNICU KUPUJ, NA PUTOVANJE OTPUTUJ…i osvoji još vrijedne nagrade”.

Član 20.

Pravila nagradne igre stupaju na snagu danom donošenja

Član 21.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je sud u Tešnju.